Category: Taffeltäckare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer inom detta yrke


Person Profiles (1)

07 Jun 1827 Korshäll, Björkvik, Södermanland, Sverige - 14 Jan 1905
This page was last modified 12:27, 29 June 2021. This page has been accessed 37 times.