Category: Telefonister

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer inom detta yrke


Person Profiles (2)

18 Aug 1890 Landskrona, Malmöhus, Skåne, Sverige - 1986
24 Jul 1909 Höganäs, Skåne, Sverige
This page was last modified 12:24, 29 June 2021. This page has been accessed 35 times.