Category: Timmermansgesäller

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler av personer inom detta yrke


Person Profiles (1)

18 Mar 1819 Östra Gårdstånga, Holmby, Malmöhus, Skåne, Sverige - 19 Feb 1888
This page was last modified 12:22, 29 June 2021. This page has been accessed 33 times.