Category: Trumpetare

Categories: Yrken | Militära yrken

Denna kategori innehåller profiler för dem som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (5)

1721 - 16 Mar 1784
abt 1670 - bef 1715
abt 1712 - 14 Oct 1767
abt 1720 - bef 1771
This page was last modified 13:53, 29 December 2020. This page has been accessed 33 times.