Category: Undantag

sv. att sitta på undantag

Undantag kan ses som en pensionsliknande förmån för det äldre paret på en bondgård. Det var vanligt att när bonden blev gammal så överlät han gården i förtid på exempelvis sonen, dvs sonen övertog gården medan föräldrarna fortfarande levde.
Undantag reglerades av fastighetsrätten. Undantag innebar bl.a. fri bostad, viss mängd ved, utsäde etc per år som en bonden kunde förbehålla sig och sin hustru. Oftast byggdes en mindre stuga på ägorna som det äldre paret fick bo i.
.
eng. support after giving up an estate


People or pages in Undantag

There are 11 profiles on this category page.

A

C

H

  • Tobias Hansson 2 Jan 1795 Ambjörnarp, Älvsborg, Sverige - 20 May 1861

I

J

S

This page was last modified 18:01, 11 December 2015. This page has been accessed 89 times.