Category: Utbildning

Categories: Världshistoria

Parallel category hierarchies in other languages (sv): en | fr | sv |

Utbildning kallas den process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och därmed skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter.

Enligt en internationell standard är utbildningssystemet som regel indelat i grundskola/primärskola och sekundärskola (motsvarande gymnasieskola/yrkesskola) samt högre utbildning, som kan vara högskola eller universitet.

För mer info; Wikipedias artikel om utbildning

Subcategories (16)

This page was last modified 08:55, 24 March 2020. This page has been accessed 181 times.