Category: Utjordsägare

Categories: Yrken inom jordbruk

Utjord enligt NE: obebyggd jordbruksfastighet eller annan skiftesenhet omgiven av andra jordägares mark, vanligen för liten att i äldre tid ha mantalstaxerats men med andel i byn vid skifte.

Person Profiles (3)

06 Jan 1840 Tierp, Uppsala, Sweden - 25 May 1915
23 Dec 1885 Tierp, Uppsala, Sweden - 22 May 1960 photo
02 Sep 1860 Östervåla, Uppsala län, Sweden
This page was last modified 11:06, 23 July 2018. This page has been accessed 276 times.