Category: Väverskor

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler för dem som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (3)

17 Jan 1878 Skärkind, Östergötland, Sverige
28 Nov 1843 Lerstugan, Lagmansryd, Västra Ryd (E)
26 Sep 1840 Lerstugan, Lagmansryd, Västra Ryd (E)
This page was last modified 13:50, 29 December 2020. This page has been accessed 36 times.