Category: Vagntillsyningsmän

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler för dem som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (1)

16 Sep 1857 Bollnäs parish, Bollnäs, Gefleborg, Hälsingland, Sverige - 26 Dec 1934 photo
This page was last modified 13:52, 29 December 2020. This page has been accessed 77 times.