Category: Varvsarbetare

Categories: Yrken

Denna kategori innehåller profiler för dem som arbetade i detta yrke.


Person Profiles (3)

14 Nov 1828 Kjessmansbo, Hedesunda, Gävleborg, Sweden - 19 Jan 1907
29 Aug 1854 Dufverum, Jämjö, Blekinge, Sverige - 20 Dec 1923
04 Nov 1866 Kristianstad, Kristianstad, Sverige
This page was last modified 13:50, 29 December 2020. This page has been accessed 46 times.