Category: Vorenhout-1 Weak Source

Categories: Vorenhout-1


De profielen waar geen primaire bronnen zijn gegeven.

Profiles with weak/no primary sources.


Person Profiles (2)

bef 20 Sep 1767 Zandvoort, Noord-Holland, Nederland
20 Mar 1873 Zandvoort, Noord-Holland, Nederland - 22 Apr 1926
This page was last modified 12:56, 14 August 2020. This page has been accessed 21 times.