Category: Yrken inom jordbruk

Categories: Yrken | Det gamla bondesamhället

Med "yrken" inom denna kategori innefattas även de benämningar man stöter på i kyrkböckerna som inte är någon egentlig yrkestitel, såsom hemmansägare och backstugusittare tex, eftersom det ofta kan vara svårt för icke-svenskar att skilja det från en yrkestitel.

Subcategories (25)

This page was last modified 22:14, 28 December 2019. This page has been accessed 189 times.