Category: Zuid-Afrika

Categories: Afrika (nl) | South African Roots Project

Parallel category hierarchies in other languages (nl): af | en | nl |

Zuid-Afrika, officieel de Republiek Zuid-Afrika is een land dat aan de zuidpunt van Afrika ligt. Het land grenst in het noorden aan Namibiƫ, Botswana en Zimbabwe, in het oosten aan Mozambique en Swaziland. De onafhankelijke staat Lesotho wordt in zijn geheel door Zuid-Afrika omsloten.

Zuid-Afrika heeft een rijke koloniale geschiedenis, die begon toen Kaapstad in 1652 als Nederlandse verversingspost werd gesticht. Na anderhalve eeuw van Nederlandse kolonisatie werd de Kaapkolonie overgenomen door het Verenigd Koninkrijk. Hierop migreerden een groot aantal Nederlandstalige kolonisten, bekend als Boeren, met de Grote Trek naar het binnenland en stichtten verschillende Boerenstaten, waarvan uiteindelijk de Zuid-Afrikaansche Republiek en de Oranje Vrijstaat het belangrijkst waren. Deze republieken werden in 1902 door de Britten veroverd in de Tweede Boerenoorlog en samen met de Kaapkolonie en Natal in 1910 tot Zuid-Afrika verenigd. In de 20e eeuw werd Zuid-Afrika overschaduwd door de apartheid, een systeem van rassensegregatie waarmee de niet-blanke bevolking benadeeld werd. In 1990 werd de apartheid afgeschaft en in 1994 werd Nelson Mandela tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika verkozen.

Zie: Wikipedia Zuid Afrika

in English: South Africa

Subcategories (42)


Pages (4)


Person Profiles (4)

14 Nov 1849 Graaff-Reinet, Cape Colony, South Africa - 18 Jun 1932
Living Lemar
16 Mar 1834 Uitenhage, South Africa
22 Feb 1852 South Shields, Durham, England, United Kingdom - 1923
This page was last modified 22:21, 26 November 2019. This page has been accessed 699 times.