Job de Jonge

Job de Jonge (1588 - 1673)

Privacy Level: Open (White)
Job de Jonge
Born in Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlandsmap
Ancestors ancestors
Husband of — married in Zierikzee, Schouwen Duiveland, Zeeland, Netherlandsmap
Descendants descendants
Father of
Died in Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlandsmap
Profile last modified | Created 17 Jan 2015
This page has been accessed 471 times.

Categories: Nederlanders | Dutch Roots Project Needs Birth.

Nederlanders
Job de Jonge Is gerelateerd aan Nederland.
Join: Dutch Roots Project
Discuss: dutch_roots

Contents

Biography

Jobs vader Jan Anthonisz. de Jonge bezat al vroeg land in het bevang van de landstede waaruit Den Haan zou groeien (blok De Geere). In 1661 had de boerenwoning van de toenmalige landstede: een ‘groote camer’ en een tuin met buxushaagjes, visvijvers en een duifhuis. De hofstede aan de Noordgouwse Donkereweg was in 1661 eigendom van: Job de Jonge, resp. raad, schepen, burgemeester etc. te Zierikzee, een van de zonen van Jan Anthonisz. de Jonge. In 1655 werd deze hofstede aangegeven op de Visscher-Romankaart als de hofstede van burgemeester Jonge. Nadat de hofstede in 1749 uit de familie was geraakt, kwam deze bijna zeventig jaar later weer in handen van de 'de Jonges'.[1] Op 26 juli 1891 kochten Willem Lemsom en Coert Hordijk te Kerkwerve het 'heerenhuis genaamt De Haan met hare bouwschuur en ander getimmerte’ met om en nabij 33 are grond en het daarop geplante houtgewas voor 1450 gulden van jonkheer mr. Marinus Jan Schuurbeque Boeye, oud-president van de Zierikzeese arrondissementsrechtbank. Het was de ambachtsbazen te doen om bouwmaterialen, dus het landhuis en de zuidelijk daarvan gelegen schuur moesten ten prooi vallen aan de slopershamer. Job de Jonge, eigenaar van de landstede aan de Donkereweg (de later naar de familie 'de Cocq' vernoemde lustplaats Den Haan), is de enige persoon van wie we kunnen beweren dat die zijn eigen Noordgouwse tuin had ontworpen.[2] De hofstede vooraan in het rijtje, het buiten Den Haan in Noordgouwe Bewesten Steene, was begonnen als de landstede waarop stadsbestuurder en raad ter admiraliteit Job de Jonge, echtgenoot van Dana Mogge, in de tweede helft van de 17de eeuw een door hem ontworpen tuin met visvijvers had. Hierop stond een duifhuis.[3][4]
Job's brother Jacob also fostered some prominent Netherlands descent: Jacob de Jonge, heer van Ellemeet en Elkerzee (1610-1650), getrouwd met Magdalena Briels
 1. Cornelis de Jonge van Ellemeet (1646-1721), pensionaris

Famous Descendants

Job's father Jan was the progenitor of a large number of prominent descendants in the Netherlands, primarily through his son of Job:[5]
Job de Jonge (1594-1673)
 1. Marinus de Jonge (1622-1688)
  1. Marinus de Jonge (1651-1722)
   1. Marinus de Jonge (1687-1770)
    1. Marinus Jan de Jonge (1730-1783)
     1. Willem Adriaan de Jonge, heer van Campensnieuwland (1763-1835)
      1. Marinus Willem de Jonge van Campensnieuwland (1786-1858), politicus
      2. Bonifacius de Jonge (1787-1854), hoogleraar
       1. Willem Hendrik de Jonge, heer van Campensnieuwland (1821-1874), stamvader van de tak De Jonge van Campensnieuwland
       2. Marinus Willem Cornelis de Jonge (1838-1902)
        1. Eva Maria Alida de Jonge (1872-1951), beeldend kunstenaar
        2. Bonifacius de Jonge (1874-1933)
         1. Willem Hendrik de Jonge (1917-2008), advocaat
        3. Johan Maurits de Jonge (1884-1968)
         1. Marien de Jonge (1911-2012), beroepsmilitair
          1. Jan Harmen de Jonge (1952), beroepsmilitair
         2. Ernst Willem de Jonge (1914-1944), Olympisch roeier en verzetsstrijder
      3. Karel Willem de Jonge (1789-1852)
       1. Caspar de Jonge (1826-1888)
        1. Willem Caspar de Jonge (1866-1925), Tweede Kamerlid en Eerste Kamerlid
      4. Johannes Cornelis de Jonge (1793-1853), rijksarchivaris
       1. Johan Karel Jakob de Jonge (1828-1880), historicus en archivaris
       2. Bonifacius Cornelis de Jonge (1834-1907), raadsheer bij de Hoge Raad
        1. Johan Antoni de Jonge (1864-1927), advocaat en kunstschilder
        2. Bonifacius Cornelis de Jonge (1875-1958), minister en gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
      5. Willem Dignus de Jonge (1795-1864)
       1. Johan Louis de Jonge (1826-1887), Tweede Kamerlid
     2. François Clement de Jonge (1766-1834), Tweede Kamerlid en Eerste Kamerlid
    2. Willem de Jonge, heer van Ellemeet en Elkerzee (1735-1806), stamvader van de huidige tak De Jonge van Ellemeet
     1. Marinus de Jonge, heer van Ellemeet en Elkerzee (1774-1824)
      1. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet (1811-1888), politicus
       1. Marinus Willem de Jonge van Ellemeet (1844-1918), burgemeester van Oostkapelle
       2. Jan Willem Claude de Jonge van Ellemeet (1846-1920)
        1. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet (1878-1963), adjudant van de koningin
         1. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet (1914-2009), viceadmiraal en Commandant der Zeemacht
          1. Bonifacius Marinus de Jonge van Ellemeet (1948)
           1. Corinne Elisabeth de Jonge van Ellemeet (1976), lid van de Tweede Kamer
   2. Cornelis de Jonge (1699-1774)
    1. Marinus Bonifacius de Jonge, heer van Dreischor (1736-1773)
     1. François Andries de Jonge van Zwijnsbergen (1765-1833), stamvader van de tak De Jonge van Zwijnsbergen

Sources

 • Source: Testament van Job de Jonge en Dana Mogge, 1652, met nadere verklaring, 1667. Afschriften,1690 Datering: 1652, met nadere verklaring, 1667. Afschriften, 1690 Omvang:2 stukken
 • Source: Stukken betreffende de uitkeringen door Job de Jonge gedaan aan zijn kinderen na het overlijden van hun moeder Dana Mogge, 1660, 1663 Datering:1660, 1663 Omvang:1 omslag
 • Source: 'Sans une seule goutte de sang. Brief over de vreedzame bevrijding van Zierikzee in 1813’, in: Mededelingenblad Stad en Lande 38 (2001) nr. 101 p. 3-12
 • Source: 'Bronnenoverzicht buitenplaatsen en landsteden Noordgouwe (1595) 1651-1832’, in: Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Brouwershaven (serie Schou¬wen-Duiveland)(Middelburg 1999) p. 48-88
 • Source: inleiding en stamreeks gedeelte familie De Jonge, in: Nederland’s Adelsboek deel I-K, 86 (Centraal Bureau voor Genealogie 1997) pag. 181-186
 • Source: Sander den Haan, ‘Rapport van het onderzoek in rekeningen en lijst en registers van ommegang betreffende de voormalige eilanden Schouwen en Dreischor (1418) 1460-1552 in het archief van de Rekenkamer van Zeeland naar het *voorgeslacht van Jan Lievensz. te Zierikzee, oudste voorvader van het geslacht De Jonge c.a.’ (Zeeuws Archief 2009)
 • Source: P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795 (Middelburg 1931)

Source Notes

 1. Dit blijkt de 'Lijst van schattingen en tellingen’ uit 1833, in het archief van de Gemeente Noordgouwe, telden het haaks op de weg gelegen landhuis, de ten noorden hiervan staande koepel en het koetshuis, samen 42 vensters en deuren en 3 stookplaatsen. In de 18de eeuw behoorde een overtuin tot de buitenplaats, die was gelegen in de zuidelijke hoek Donkereweg/Hanenweg.
 2. Ook kan van een vrouwelijke tuinontwerp-er in de familie de Jonge sprake zijn geweest: jonkvrouwe Henriette de Jonge-van Breugel van het buiten 'Den Haan', die in de 19de eeuw betrokken was bij de aanleg van een stadsplantsoen in haar woonplaats. Henriette en haar echtgenoot jonkheer Karel Willem de Jonge lieten zich kort voor 1844 door de Duitse kunstschilder Johann Heinrich Richter (1803-1845) portretteren met op de achtergrond een vaas met rozen en andere bloemen. Met de bloemen werd verwezen naar beider liefhebberij. Richter schilderde de nog onbekende camellia uit Japan op de portretten uit deze jaren van dames op twee andere buitenplaatsen aan de Donkereweg: de portretten van Johanna de Crane-Ermerins, van Buitenrust (voormalige Bleykzigt), en Anna Rutteria Schuurbeque Boeye-van der Wolff, van Mon Plaisir.
 3. Duivenhouderij was een voorrecht van de bezitter van de ambachtsheerlijkheid. De 18de-eeuwse kopie van een tussen de Noordgouwse archiefstukken bewaard gebleven ambachtsreglement, laat geen misverstand bestaan over het alleenrecht van de Zeeuwse ambachtsheer tot het houden van duiven. Dat Jobs dochter Maria de Jonge, echtgenote van Jacob Leendertsz. de Cocq, op de hofstede een jachthond had gehouden hoort wederom bij het beeld van de familie met een ambachtsheerlijke status in het gebied. Job de Jonge was vanaf 1622 leenman der Grafelijkheid van Zeeland Beoostenschelde geweest. Echter, de documenten in het archief van de ambachtsheerlijkheid Noordgouwe en het deel ‘Zeeland’ (1753) van de Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden vermelden hem niet als Noordgouws ambachtsheer.
 4. Source: Zeeuws archief Job de Jonge
 5. #S1000 nl.Wikipedia

Acknowledgments

 • This person was created through the import of Grant R. Phillips, Jr..ged on 08 April 2011. The following data was included in the gedcom. You may wish to edit it for readability.


More Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Job's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 1
Onder de objecten op deze detailkaart bevindt zich de landstede van Job de Jonge (1594-1673) aan de Donkereweg, de latere buitenplaats Den Haan
Onder de objecten op deze detailkaart bevindt zich de landstede van Job de Jonge (1594-1673) aan de Donkereweg, de latere buitenplaats Den Haan

Collaboration
 • Login to edit this profile.
 • Private Messages: Contact the Profile Managers privately: Bea Wijma and Dutch Roots Project WikiTree. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
 • Public Q&A: These will appear above and in the Genealogist-to-Genealogist (G2G) Forum. (Best for anything directed to the wider genealogy community.)

On 18 Jan 2015 at 02:19 GMT Bea (Timmerman) Wijma wrote:

I´m working on the Feith family now ,but will look at this also and see what I can find here Steven :)

O now I remember ,this family ,stumbled across them when I was working on another one ,already have a great source if I saved it that is :P

On 17 Jan 2015 at 23:25 GMT Steven Mix wrote:

Bea, this appears to be the same Job who has a large number of famous descendants in the Netherlands.

I added to the bio here the trre of famous descendants from the nl.Wikipedia page. But it has no sources, and it is all in Dutch.

I added links in the tree to all of the famous profiles which have nl.Wikipedia articles. I don't think they have any Enlgish Wikipedia articles, because they are famous only in the Netherlands.

I did a search for some of them in Google, but I could not find any WikiTree profiles either for any of them. That makes sense, because only Dutch people would have added them to WikiTree, and we only have a handful of Dutch members.

So if this tree is correct, then it looks like all of these famous descendants need to be aded here.

On 11 Jan 2015 at 02:45 GMT Bea (Timmerman) Wijma wrote:

Last name ,should be ¨de Jonge¨ seperated and not pasted together as oneJob is 16 degrees from Robin Helstrom, 22 degrees from Katy Jurado and 12 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

D  >  de Jonge  >  Job de Jonge