Guilluame du Toit

Guilluame du Toit (1655 - 1710)

Privacy Level: Open (White)
Guilluame du Toit
Born in Lille, Francemap
Ancestors ancestors
Brother of
Husband of — married in de Caep de Goede Hoop, Dutch Cape Colony [South Africa]map
Descendants descendants
Died in de Caep de Goede Hoop, Dutch Cape Colonymap
Profile last modified | Created 23 Oct 2012
This page has been accessed 803 times.

Categories: Cape of Good Hope Project Needs Validation | Huguenot Migration | French Roots Project Needs Birth | Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Project | Cape of Good Hope Stamouer-Progenitor.

The Huguenot symbol
Guilluame du Toit was a Huguenot emigrant.
Join: Huguenot Migration Project
Discuss: huguenot
boat at sea with people approaching coast of Cape of good Hope
Guilluame du Toit is a Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Stamouer-Progenitor
Join: Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Project
Discuss: DUTCH_CAPE_COLONY_PROGENITORS

Contents

Biography

Biografie (Afrikaans)

"Die ware spelling van deze naam is du Toit, betekende van 't dak." "Volgens overlevering heeft een der Stamvaders een maal den Koning van Frankrijk het leven gered door hem op zijn dak of zolder te versteken waarop de familie in den adelstand verhefen is en in die Belgiese Adelstand erken word met de titel van Burggraaf." "De stamvader der familie in Zuid Afrika is vermoedelik in het jaar 1686 uitgekomen en is denklijk dezelfde die ten Leyden in Holland tijdelik gewoond heeft." [1]
Twee broers, met name |Francois en Guillaume du Toit, het na die Kaap gekom op die skip Vrijheit. Beide was afkomstig van Ryssel (Lille in Flanderen). Melding word ook gemaak van 'n broer, Bruno, en 'n suster, dog dié het die Kaap nooit bereik nie. Hulle ouers was Pierre du Toit en Marie Rousel(le).[2]
Waar Francois hom aanvanklik bevind het, weet ons nie. Moontlik het hy sy broer Guillaume du Toit met die boerdery gehelp. Die broer en Sara Cochet het net een dogter gehad [2]:
 • b1 Helena gebore 23 Julie 1690 en gedoop 6 Aug 1690, sterwe 14 Jan 1714, X Jan Oberholster.
Van hom word vertel dat hy die Goewerneur gevra het om die Dal (wat tans bekend is as Dal Josaphat) aan hom te verkoop, maar omdat oorkant die Bergrivier baie San en Koikoikrale was, het die Goewerneur geweier en gesê dat Du Toit vermoor sou word. Hy het egter volgehou en die Goewerneur het dit eindelik afgestaan, met die woorde "Jy moet jouself verdedig, ek staan nie borg vir jou veiligheid nie." Geen sulke bepalings kom egter op die grondbrief voor nie, die plaas De Kleine Bosch (Kleinbosch) is volgens die standaard voorwaardes uitgegee. [2]
Die Sanmense het Du Toit vreeslik gepla en bitterheid veroorsaak deur voortdurend sy vee te steel. Dikwels het hy en sy bure die rowers agternagesit. Die manne was gewoonlik in twee klompe verdeel en het dan die klowe ingesteek. Wie eerste by die groot bos kom, moes gewoonlik 'n trompetter blaas. Die plek het later bekend geword as Trompettersbos. Omdat die Du Toits die eerste was wat Du Toitskloof deurgegaan het, het dit later dié naam gekry. [2]
Soos sy broer Guillaume het hy 'n belangrike rol in die gemeenskap gespeel. Francois was 'n heemraad vir Stellenbosch en Drakenstein asook ouderling in die gemeente. Met sy boerdery het dit blykbaar heel voorspoedig gegaan, want hy was uiteindelik die eienaar van die plase Schoongezicht en Palmietvallei in Daljosafat, Soetendal (1712) en Lemietrivier (Limiet Rivier) (1715) in Wagenmakersvallei (Wellington). Lemietrivier was aanvanklik 'n weidingsplaas vanaf 1706. Francois het die weilisensie op 7 Desember 1706 verkry. Die weilisensie is na elke ses maande hernu. Op 23 Augustus 1715 het hy die plaas as eiendomsgrond ontvang. Francois du Toit het 'n gemengde boerdery van graan, wingerd en vee be-oefen. Hy was een van die suksesvolste graan- en wingerdboere aan die Kaap, was 'n Heemraad vir Drakenstein. Du Toitskloof, in die Drakensteinberge is na hom vernoem. [2]
Hy was 'n Heemraad vir Drakenstein en Ritmeester van die burgerkommando. Jan Manie en Pierre Viviers het op 3 Maart 1704 verklaar dat hulle op 19 Oktober 1703 by was toe die gekommiteerdes van die landdros en heemrade na die plaas van Jean le Roux de Normandië is om ondersoek in te stel na die bouwerk waarmee hy besig was. Die gekommiteerdes het bevind dat die bouwerk bo die skeiding van die land opgesit is en het hom beveel om dit te staak. Hierop het Jean le Roux vir heemraad François du Toit belaster. In 1706 het François deelgeneem aan die vryburgers se stryd teen goewerneur W.A. van der Stel. Hy was 'n sterk opponent van goewerneur W. A. van der Stel. Hy en Guillaume het 'n lewendige rol gespeel in die opstootjie wat daar geskied het tussen die Goewerneur en die Koloniste oor die klagbrief van Adam Tas. Onder datum van die 20 Desember 1706 vertel Tas dat hy daardie dag by François du Toit die ete geniet het. Dieselfde nag is hy gewek deur die geklop van Abraham Bleusei, wat van Drakenstein gery het, om Tas mee te deel dat vyftien Franse daardie dag aan die huis van Du Toit was en dat die Landdros besig was om die boere te beweeg om 'n geskrif te laat teken ten gunste van die Goewerneur. Eers is hulle met beloftes toegespreek, meld Bleusei, naderhand met dreigemente, maar hulle kon Du Toit nie beweeg nie. Eindelik het die Landdros die deur laat sluit en iemand daar gestel om dit op te pas. Niemand wou egter teken nie. [2]
Sowel Guillaume as François is gevolglik gelas om voor die geregshof te verskyn in verband met die ondertekening van die klagbrief, maar hulle het geweier om aan die versoek te voldoen en het saam met sewe ander burgers na die Vier-en-twintig Riviere gevlug. In hul afwesigheid is die vonnis uitgespreek, nl. dat hulle vir 5 jaar na Mauritius verban word. Elkeen is ook 'n boete opgelê en verbied om ooit weer 'n militêre of politieke pos te beklee. Die Goewerneur het alles in sy vermoë gedoen om die manne terug te kry, maar tevergeefs. Guillaume en Francois het, na dit blyk, vriende gehad onder die dienaars van die Goewerneur en dié het die Du Toits in 'n brief wat hulle aan die manne geskryf het, aangeraai om nie terug te keer nie. [2]
Was Guillaume en François du Toit werklik Hugenote? Of was hulle afstammelinge van Hugenote? Ons weet reeds dat daar vanaf 1605 Du Toits in Leiden was. Is die broers nie maar net die nageslag van hierdie familie nie? As ons die lys van toekennings aan Hugenote hierbo genoem vergelyk, is dit duidelik dat sowel Guillaume as François wel finansiële ondersteuning as Hugenote ontvang het. In 1690 het die broers 'n toelaag ontvang uit die Bataafse Fonds. [2]
Francois sterwe in 1734. [2]

Biography (English)

(The following is taken from Claude Boisseau's family tree): The correct spelling of the name is du Toit, meaning from the roof. According to family legend, one of the earlier patriarchs saved the life of the French king by hiding him in the roof or loft of his house. The king rewarded him by elevating him to nobility and was naming him du Toit. The name was recognized in the Belgian nobility with the title of Viscount. This happened in about 1310. The family name still exists in France, Belgium and Switzerland. [1]
Francois du Toit, SV/PROG (1664 - 1731) MP: Two brothers, notably François and Guillaume du Toit, arrived in the year 1686 via Leyden in Holland (from Ryssel [Lille], Flandre [French Flanders]) on the ship Vrijheit. [1][2] He came to the Cape amongst the early French Huguenots, together with his brother Guillaume du Toit (the second Hugenot to land at the Cape of Good Hope according to "Theal", Z.A. Tijschrift 1881), whom only had daughters. This makes François du Toit the main patriarch in S.A. [1] Mention is also made of a brother, Bruno, and a sister, but they never reached the Cape. Their parents were Pierre du Toit and Marie Rousel (s). [2]
Where Francois initially began, we do not know. Perhaps he helped his brother with the farming. In he was given title and bought the farm Kleinbosch ("De Kleyne Bos" / Klein Bosch) [3] in Daljosaphat (Dal Josaphat) for 1000 gulden. He later also farmed Soetendal (Zoetendal) and owned Schoongezicht and Palmietvallei – an annex to the Wamakersvallei [Wagon makers valley], and also owned Limiet Rivier on the Compagnies Rivier, Waveren, above the Company’s Old Post [G.C.Botha Map Showing Huguenot Farms]. [2] He became Heemraad and elder of Drakenstein congregation, burger Drakenstein (De Wet Info). [1] .

Birth

Date: 1655[4]
Place: Lille, France[4]

Migration

Date: 23 JUN 1686
Place: Aan boord "Vrijheit"[5]

Marriage

Den 16 Maij 1688 [6]
Guiliam du Toir vrijborger aan Stellenbos jongman, met [6]
Sara Cochet weduwe van Pieter de Klercq [6]
geboortigh van Ostzouborgh [6]

Events

Between 1690 and 1724, 54 Huguenots signed documents. These signatures were published by Graham Botha in his book The French Refugees at the Cape and includes those of Louis de Berault, Pierre Simond, Jacques Delporte, Jean Durand, Jacques de Savoye, Jacques Nourtier, André Gauch, François Retif, Guillaume Néel, Paul Roux, Daniel Hùgo, David Senecal, Jean Prieur du Plessis, Guillaume du Toit, François du Toit, Jean le Roux (or Jean le Roux de Normandie?), Jacques Therond, Hercules des Prez, Abraham de Villiers, Jean Gardiol, Jacques de Villiers, Pierre de Villiers, Isaac Taillefert (or Isaac Taillefer-164)), Jean Taillefert, Jean Gardé, Claude Marais, Estienne Bruére, Daniel des Ruelles, Pierre Rousseau, Jacques Pinard, Estienne Cronje, Jacques Malan, Gabriel le Roux, David du Buisson, Daniel Nourtier, Estienne Niel, Philippe Fouché, Gideon le Grand, Pierre Cronjé, Paul Couvret, Paul le Febvre, Salomon de Gournay, Pierre Vivier, Pierre Jourdan, Estienne Viret, Esaias Engelbert Caucheteux and Jean de Buijs. [7] These signatures were almost certainly also some of those of the 240 burghers who signed the petition headed by Adam Tas [8] against corruption and cronyism by the Government of Willem Adriaan van der stel. [9]
Broer van die stamvader Francois du Toit. Met net 3 dogters laat hy nie 'n verdere du Toit nageslag nie. Hy het openlik die klagskrif na Batavia teen Willem Adriaan van der Stel geteken, en dit selfs voor die goewerneur in die Kasteel verdedig deur te sê dat sy gewete en meegevoel vir die samelewing hom daartoe gedwing het, en nie eiegewin nie. Adam Tas skryf hiervan "t'Was te wenschen datter watveel sulken patriotten waren." Hy word in Maart 1708 in sy huis deur ses soldate wat twee deure afskop gevang - hy moes siek uit die bed opstaan en met hulle saam na die Kasteel waar hy "gevange geset binne 't Kasteel op de punt Orange". Hy word verban na Mauritius toe, maar voor hulle hom kon stuur word Van der Stel self verban uit die Kaap. Hy bly tot en met sy dood in 1710 saam met Sara op sy plaas "Aan't Pad" (Cloetesdal) net buite Stellenbosch. [4]
Guillaume married and had only daughters which leaves his brother Francois as the main patriarch of the French Hugenots in South Africa. [4]

Death

Date: 1710[4]
Place: The farm "Aan't Pad" Cloetesdal, Stellenbosch, Cape, [South Africa] [4]

Sources


 • WikiTree profile Du Toit-106 created through the import of wikitree upload.ged on Jul 19, 2012 by Arrie Klopper. User ID: 19C470582085EE4BB5570C11B7755A2A5C89 Prior to import, this record was last changed 8 Jan 2010.

 • WikiTree profile Du Toit-345 through the import of Vermaak Family Site - 05 May 2013.GED on May 5, 2013 by Dina Vermaak. ID Number: MH:I682 ID: CDBD8097-548B-4272-A167-667059757B32 : 13 SEP 2009 14:39:54 GMT+2
 • Source: Author: Carel H De Bruin Title: De Bruin Family Web Site Text: MyHeritage.com Page: Guilaume du Toit
 • Source: Author: Machiel Oberholzer Title: Oberholzer Web Site Text: MyHeritage.com Page: Guilaume du Toit
 • Source: Author: Carolyn Trezona Title: Trezona Web Site Text: MyHeritage.com Page: Guilaume du Toit
 • Source: Author: Ben van Niekerk Title: van Niekerk Web Site Text: MyHeritage.com Page: Guilaume du Toit
 • Source: Author: Paul Mare Title: Mare/Maree Family in South Africa Text: MyHeritage.com Page: Guillaume du Toit
 • Initial notities done 18 Nov 1992 Johan Temple

 • WikiTree profile Du Toit-133 created through the import of Ancestors_DippenaarAndre_noinfo.GED on Oct 23, 2012 by Andrew Dippenaar. User ID: B5EBBB0D-DC2C-4D99-B72B-D675CE40C94A : Record ID Number: MH:I1585 : UPD 09 SEP 2012 17:57:03 GMT+2

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 May 5, 2013 by Dina Vermaak.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 Bronne / Sources:
  1. Kannemeyer, AJJ: Hugenote-familieboek, 1940
  2. Coertzen, P: Die Hugenote van Suid-Afrika 1688-1988,1988
  3. De Villiers/Pama
  4. Heese/Lombard
  5. Verwysingsmateriaal, Boksburg biblioteek
  6. Verwysingsmateriaal, Springs LDS FHC biblioteek
  7. Juna Malherbe, Genforum
  8. Huguenot Memorial Museum:
  Saamgestel deur: Martina Louw (nee van Breda) Kennethl@xtra.co.nz ; Piet du Toit dutoitel@iafrica.com
  Jul 31, 2014 by Karina Mulder.
 3. "The farm Kleinbosch was granted in 1692 to Francois du Toit, the Huguenot ancestor of the Du Toit-family in South Africa. At the time this was outside the borders of the Cape Colony as the border was the Berg river. As was the custom of the time, a cemetery was laid out in about 1700 by François du Toit (three of the founders of the "Genootskap van Regte Afrikaners", namely the Rev. S. J. du Toit, D. F. du Toit and P. J. Malherbe, are also buried here" (33°41′25″S 19°00′09″E) Lists of Heritage Sites). It became a true family farm, and in 1792 Guilliam du Toit built the present building on it. The farm remained in the family and in 1882 De Gedenkschoolder Hugenoten was built on it." Seen and entered by Pienaar-305 Nov 1, 2014.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 May 5, 2013 Dina Vermaak.
 5. Jul 19, 2012 Arrie Klopper.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 Source: Church Registers Cape Town Cape Town Marriages 1665-1695, Cape Town Marriages 1688. Added by alta Bekker 2 June 2015.
 7. Entered by Pieter Meyer 25 April, 2013. Source: Colin Graham Botha, The French Refugees at the Cape (Cape Town: Cape Times Limited, 1921), p. 74. Also see Geni.com > French Huguenots who emigrated to South Africa.
 8. Also see: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. http://www.e-family.co.za/ffy/ Page: Adam Tas & Adam Tas, Dagboek (eds. Leo Fouché, A.J. Böeseken, vert. J.P. Smuts). Van Riebeeck-Vereniging, Kaapstad 1970 2011 dbnl / erven Leo Fouché / A.J. Böeseken / J. Smuts. Seen and entered by Philip van der Walt Apr 3, 2017.
 9. Willem Adriaan van der stel succeeded his father, Simon van der Stel, as Governor of the Cape in 1699; Willem van der Stel abused his official position to corner an over-supplied market in farm produce. Van der Stel was jealous of Adam Tas's wealth and easy going life, and in 1706 he used his legal powers to arrest and imprison him. Tas became a Stellenbosch legend when he had this petition drawn up against incumbent Governor W.A. van der Stel and other farming officials. Tas and his fellow free burghers were protesting against the corruption and extravagant lifestyle of Van der Stel and the fact that abuse of power by officials led to unfair competition with burghers. The Tas petition was submitted to the Lords Seventeen, the governing body of the Dutch East India Company (VOC), in Amsterdam. The petition was rejected and on Sunday, 28 February 1706 Magistrate Starrenburg arrested Adam Tas. From documents in the desk of Tas, Van der Stel established the nature of complaints against him and also the names of the dissatisfied burghers. Though several more burghers were arrested and punished, they were victorious at the end, when the Lords Seventeen in October 1706 categorically prohibited officials to own land or to trade. His wife Elizabeth van Brakel tried hard to get him released; when Adam Tas was finally freed after thirteen months, he named his farm 'Libertas' (liberty). Van der Stel was recalled to the Netherlands in 1707. Sources: http://www.sahistory.org.za/dated-event/adam-tas-arrested; http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/SOUTH-AFRICA/2005-05/1116668205 (seen and added by Philip van der Walt with the kind help of Maria Labuschagne on Apr 3, 2017.)


More Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Guilluame's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 4
Prominent Huguenot signatures
Prominent Huguenot signatures

Research of Juna Malherbe, Cape Archives on the first generations ''du Toit'' and their ancestors in the Cape
Research of Juna Malherbe, Cape Archives on the first generations ''du Toit'' and their ancestors in the Cape

Research of Juna Malherbe, Cape Archives on the first generations ''du Toit'' and their ancestors in the Cape (cont.)
Research of Juna Malherbe, Cape Archives on the first generations ''du Toit'' and their ancestors in the Cape (cont.)

French geographic origins Cape Huguenots
French geographic origins Cape Huguenots

Collaboration

On 27 May 2016 at 16:58 GMT Philip van der Walt wrote:

Hi Andrew, could you please add the project profile as active manager of this profile please? Thanks!

On 1 Oct 2014 at 05:51 GMT Philip van der Walt wrote:

Du Toit-106 and Du Toit-133 appear to represent the same person because: Same data (spouse etc.) du Toit-133 has the correct French spelling of the LNAB (lower case 'd')

On 10 Jul 2014 at 20:14 GMT Philip van der Walt wrote:

Du Toit-345 and Du Toit-106 appear to represent the same person because: same personGuilluame is 13 degrees from Sharon Caldwell, 23 degrees from Burl Ives and 13 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

D  >  du Toit  >  Guilluame du Toit