François du Toit

François du Toit (1664 - 1731)

Privacy Level: Open (White)
François du Toit
Born in Lille Francemap
Ancestors ancestors
Brother of
Husband of — married in Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.map
Descendants descendants
Died in de Caep de Goede Hoop, Dutch Cape Colonymap
Profile last modified | Created 19 Apr 2012
This page has been accessed 3,309 times.

Categories: Cape of Good Hope Project Needs Validation | Huguenot Migration | Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Project | Cape of Good Hope Stamouer-Progenitor.

The Huguenot symbol
François du Toit was a Huguenot emigrant.
Join: Huguenot Migration Project
Discuss: huguenot
boat at sea with people approaching coast of Cape of good Hope
François du Toit is a Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Stamouer-Progenitor
Join: Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Project
Discuss: DUTCH_CAPE_COLONY_PROGENITORS

Contents

Biografie (Afrikaans)

"Die ware spelling van deze naam is du Toit, betekende van 't dak." "Volgens overlevering heeft een der Stamvaders een maal den Koning van Frankrijk het leven gered door hem op zijn dak of zolder te versteken waarop de familie in den adelstand verhefen is en in die Belgiese Adelstand erken word met de titel van Burggraaf." "De stamvader der familie in Zuid Afrika is vermoedelik in het jaar 1686 uitgekomen en is denklijk dezelfde die ten Leyden in Holland tijdelik gewoond heeft." [1]
Twee broers, met name Francois en Guillaume du Toit, het na die Kaap gekom op die skip Vrijheit. Beide was afkomstig van Ryssel (Lille in Flanderen). Melding word ook gemaak van 'n broer, Bruno, en 'n suster, dog dié het die Kaap nooit bereik nie. Hulle ouers was Pierre du Toit en Marie Rousel(le).[2]
Waar Francois hom aanvanklik bevind het, weet ons nie. Moontlik het hy sy broer met die boerdery gehelp. In 1692 is De Kleine Bos (Kleinbosch) in Daljosafat aan hom toegesê en in 1695 het hy dit as vaste eiendom verkry. Op 12 Februarie 1690 is hy getroud met 'n Hugenotemeisie van Saint Onge, Susanne Seugnet, wat met haar twee susters, Claudine en Jeanne, in 1689 in die Kaap aangekom het. Hy het dus De Kleine Bos kort na sy troue verkry. (die Hugenote Gedenkskool is in 1883 op Kleinbosch in gebruik geneem). Hy het baie eikebome daarop geplant. Honderd jaar later was daar nog van die bome te sien. Hulle was so dik dat vier mans dit nouliks kon omvat. [2]
François en Susanne het 9 kinders nagelaat [2]:
Let wel volgens Juna Malherbe is die volgorde van die kinders in De Villiers en Pama foutief, Juna het hieroor geskrywe in, "Die Du Toit-familie in SA - nuwe feite oor die b-geslag" Die Bulletin 36 (1999), Hugenote Vereniging van SA. [2]
Die broer en ander stamvader Guillaume du Toit en Sara Cochet het net een dogter gehad [2]:
 • b1 Helena gebore 23 Julie 1690 en gedoop 6 Aug 1690, sterwe 14 Jan 1714, X Jan Oberholster.
Van hom word vertel dat hy die Goewerneur gevra het om die Dal (wat tans bekend is as Dal Josaphat) aan hom te verkoop, maar omdat oorkant die Bergrivier baie San en Koikoikrale was, het die Goewerneur geweier en gesê dat Du Toit vermoor sou word. Hy het egter volgehou en die Goewerneur het dit eindelik afgestaan, met die woorde "Jy moet jouself verdedig, ek staan nie borg vir jou veiligheid nie." Geen sulke bepalings kom egter op die grondbrief voor nie, die plaas De Kleine Bosch (Kleinbosch) is volgens die standaard voorwaardes uitgegee. [2]
Die Sanmense het Du Toit vreeslik gepla en bitterheid veroorsaak deur voortdurend sy vee te steel. Dikwels het hy en sy bure die rowers agternagesit. Die manne was gewoonlik in twee klompe verdeel en het dan die klowe ingesteek. Wie eerste by die groot bos kom, moes gewoonlik 'n trompetter blaas. Die plek het later bekend geword as Trompettersbos. Omdat die Du Toits die eerste was wat Du Toitskloof deurgegaan het, het dit later dié naam gekry. [2]
Soos sy broer Guillaume het hy 'n belangrike rol in die gemeenskap gespeel. Francois was 'n heemraad vir Stellenbosch en Drakenstein asook ouderling in die gemeente. Met sy boerdery het dit blykbaar heel voorspoedig gegaan, want hy was uiteindelik die eienaar van die plase Schoongezicht en Palmietvallei in Daljosafat, Soetendal (1712) en Lemietrivier (Limiet Rivier) (1715) in Wagenmakersvallei (Wellington). Lemietrivier was aanvanklik 'n weidingsplaas vanaf 1706. Francois het die weilisensie op 7 Desember 1706 verkry. Die weilisensie is na elke ses maande hernu. Op 23 Augustus 1715 het hy die plaas as eiendomsgrond ontvang. Francois du Toit het 'n gemengde boerdery van graan, wingerd en vee be-oefen. Hy was een van die suksesvolste graan- en wingerdboere aan die Kaap, was 'n Heemraad vir Drakenstein. Du Toitskloof, in die Drakensteinberge is na hom vernoem. [2]
Hy was 'n Heemraad vir Drakenstein en Ritmeester van die burgerkommando. Jan Manie en Pierre Viviers het op 3 Maart 1704 verklaar dat hulle op 19 Oktober 1703 by was toe die gekommiteerdes van die landdros en heemrade na die plaas van Jean le Roux de Normandië is om ondersoek in te stel na die bouwerk waarmee hy besig was. Die gekommiteerdes het bevind dat die bouwerk bo die skeiding van die land opgesit is en het hom beveel om dit te staak. Hierop het Jean le Roux vir heemraad François du Toit belaster. In 1706 het François deelgeneem aan die vryburgers se stryd teen goewerneur W.A. van der Stel. Hy was 'n sterk opponent van goewerneur W. A. van der Stel. Hy en Guillaume het 'n lewendige rol gespeel in die opstootjie wat daar geskied het tussen die Goewerneur en die Koloniste oor die klagbrief van Adam Tas. Onder datum van die 20 Desember 1706 vertel Tas dat hy daardie dag by François du Toit die ete geniet het. Dieselfde nag is hy gewek deur die geklop van Abraham Bleusei, wat van Drakenstein gery het, om Tas mee te deel dat vyftien Franse daardie dag aan die huis van Du Toit was en dat die Landdros besig was om die boere te beweeg om 'n geskrif te laat teken ten gunste van die Goewerneur. Eers is hulle met beloftes toegespreek, meld Bleusei, naderhand met dreigemente, maar hulle kon Du Toit nie beweeg nie. Eindelik het die Landdros die deur laat sluit en iemand daar gestel om dit op te pas. Niemand wou egter teken nie. [2]
Sowel Guillaume as François is gevolglik gelas om voor die geregshof te verskyn in verband met die ondertekening van die klagbrief, maar hulle het geweier om aan die versoek te voldoen en het saam met sewe ander burgers na die Vier-en-twintig Riviere gevlug. In hul afwesigheid is die vonnis uitgespreek, nl. dat hulle vir 5 jaar na Mauritius verban word. Elkeen is ook 'n boete opgelê en verbied om ooit weer 'n militêre of politieke pos te beklee. Die Goewerneur het alles in sy vermoë gedoen om die manne terug te kry, maar tevergeefs. Guillaume en Francois het, na dit blyk, vriende gehad onder die dienaars van die Goewerneur en dié het die Du Toits in 'n brief wat hulle aan die manne geskryf het, aangeraai om nie terug te keer nie. [2]
Was Guillaume en François du Toit werklik Hugenote? Of was hulle afstammelinge van Hugenote? Ons weet reeds dat daar vanaf 1605 Du Toits in Leiden was. Is die broers nie maar net die nageslag van hierdie familie nie? As ons die lys van toekennings aan Hugenote hierbo genoem vergelyk, is dit duidelik dat sowel Guillaume as François wel finansiële ondersteuning as Hugenote ontvang het. In 1690 het die broers 'n toelaag ontvang uit die Bataafse Fonds. [2]
Francois sterwe in 1734. [2]

Biography (English)

(The following is taken from Claude Boisseau's family tree): The correct spelling of the name is du Toit, meaning from the roof. According to family legend, one of the earlier patriarchs saved the life of the French king by hiding him in the roof or loft of his house. The king rewarded him by elevating him to nobility and was naming him du Toit. The name was recognized in the Belgian nobility with the title of Viscount. This happened in about 1310. The family name still exists in France, Belgium and Switzerland. [1]
Francois du Toit, SV/PROG (1664 - 1731) MP: Two brothers, notably François and Guillaume du Toit, arrived in the year 1686 via Leyden in Holland (from Ryssel [Lille], Flandre [French Flanders]) on the ship Vrijheit. [1][2] He came to the Cape amongst the early French Huguenots, together with his brother Guillaume du Toit (the second Hugenot to land at the Cape of Good Hope according to "Theal", Z.A. Tijschrift 1881), whom only had daughters. This makes François du Toit the main patriarch in S.A. [1] Mention is also made of a brother, Bruno, and a sister, but they never reached the Cape. Their parents were Pierre du Toit and Marie Rousel (s). [2]
Where Francois initially began, we do not know. Perhaps he helped his brother with the farming. In he was given title and bought the farm Kleinbosch ("De Kleyne Bos" / Klein Bosch) [4] in Daljosaphat (Dal Josaphat) for 1000 gulden. He later also farmed Soetendal (Zoetendal) and owned Schoongezicht and Palmietvallei – an annex to the Wamakersvallei [Wagon makers valley], and also owned Limiet Rivier on the Compagnies Rivier, Waveren, above the Company’s Old Post [G.C.Botha Map Showing Huguenot Farms]. [2] He became Heemraad and elder of Drakenstein congregation, burger Drakenstein (De Wet Info). [1] .
On February 12, 1690, he married a Huguenotgirl from Saint Onge (Saintes in Saintonge), France. Susanne Seugnet, who with her two sisters, Claudine and Jeanne, had in 1689 arrived in the Cape (he, therefore, bought "Die Kleine Bos" shortly after his wedding). [5][2]
He was the first person that went through Du Toitskloof which later became the road to Goudini, Worcester and other inland farms. [1]. Du Toit's Kloof, in the Drakenstein Mountains is named after him. [6] He was a heemraad Drakenstein and has played an important role in the free burghers' struggle against Governor WA van der Stel. [2]
According to family legend, in 1713, a San child (Bushman) arrived on the farm Kleinbosch in the Daljosafat district while everybody was busy. This child was very scared of the white people but was so hungry that he came to look for food. After François du Toit questioned the child he discovered that smallpox broke out in the kraal of the San and that everybody except the child died. The du Toit family reared the child and employed him once he was old enough. (It was more than likely a Khoi child instead of a San child but according to the family legend it was a San child). [1]
We visited the farm Kleinbosch on 28 December 1999. Until recently, it belonged to Roger and Pauline Butterfield. The original farmhouse still exists and is used as an office and dwelling by the farm manager François Toerien. The homestead, a Cape Dutch style building has the date 1792 on the gable. Four en suite bedrooms serve as accommodation on the Kleinbosch Guest Farm. [1]

Name

Francois /du Toit/ SV/PROG [2]
Given Name: Francois [2]
Surname: du Toit [2]
Name Suffix: SV/PROG [2]
A Given name was found in addition to a first name in the NAME tag. [2]
A suffix was found both in the NAME and in an NSFX tag. [2]

Birth

Date: François (Franscois [7]) du Toit was born about 1663 [8][9] / about [10][11] / in [7] / [on] 15 SEP 1664, France [12][1][9][2][13]
Place: Lille [2], Frans Vlaandere / Rijssel, French Flanders [1][9] [France] [2][12]

Christening

Date: 15 Sep 1664 [14][15][1][2]
Place: Rijssel / Ryssel / Russel / Lille, France (French Flanders) [2][15][1] / Madeleine, Lille, [Frankryk] [14]

Migration

Date: 1686, Aan boord "Vrijheit" saam met sy broer Guillaume [15]
François du Toit, from Lille, Flandre, * circa 1664, d. 22.10.1731. Came in 1686 to the Cape on board the Vriheit. [1]

Marriage

On 12 Feb 1690, he married Susanna Seugnet (1673, d. 1762 [1]) who had come out in 1689 with her sisters (Claudine and Jeanne [1]), from Saintes (in Saintonge), France.[2][1]
Date: BET FEB 12 1689 AND FEB 12 1690 (Imported only FEB 12 1689 from Marriage Date and marked as uncertain). [13]
Husband: Francois du Toit [13]
Wife: Susanna du Toit [13]
Child: Andre du Toit [13]

Occupation

Farmer on Kleinebosch, Schoongezicht, Soetendal, Lemietrivier [15]
Hy was op die Heemraad van Drakenstein en du Toitskloof is na hom vernoem. [1]
Hy het die volgende plase gehad in die Kaap [1]:
 • Kleinbosch
 • Schoongezicht
 • Zoetendal
 • Limietrivier in die land van Waveren

Events

Between 1690 and 1724, 54 Huguenots signed documents. These signatures were published by Graham Botha in his book The French Refugees at the Cape and includes those of Louis de Berault, Pierre Simond, Jacques Delporte, Jean Durand, Jacques de Savoye, Jacques Nourtier, André Gauch, François Retif, Guillaume Néel, Paul Roux, Daniel Hùgo, David Senecal, Jean Prieur du Plessis, Guillaume du Toit, François du Toit, Jean le Roux (or Jean le Roux de Normandie?), Jacques Therond, Hercules des Prez, Abraham de Villiers, Jean Gardiol, Jacques de Villiers, Pierre de Villiers, Isaac Taillefert (or Isaac Taillefer-164)), Jean Taillefert, Jean Gardé, Claude Marais, Estienne Bruére, Daniel des Ruelles, Pierre Rousseau, Jacques Pinard, Estienne Cronje, Jacques Malan, Gabriel le Roux, David du Buisson, Daniel Nourtier, Estienne Niel, Philippe Fouché, Gideon le Grand, Pierre Cronjé, Paul Couvret, Paul le Febvre, Salomon de Gournay, Pierre Vivier, Pierre Jourdan, Estienne Viret, Esaias Engelbert Caucheteux and Jean de Buijs. [16] These signatures were almost certainly also some of those of the 240 burghers who signed the petition headed by Adam Tas [17] against corruption and cronyism by the Government of Willem Adriaan van der stel. [18]

Death

Date: Francois du Toit passed away about [10] / in [11] / [on] October 22, 1731 [12][1][9][2] / [on] 31 Oct, 1731 [13]/ about [19] / [in ]1734. [8] (Pieter Coertzen puts his death at 1734.) [6]
Place: "Kleinbosch" [1][9] Drakenstein [2] Cape Province, [South Africa] [12]

Sources

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 May 5, 2013 by Dina Vermaak.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 Bronne / Sources:
  1. Kannemeyer, AJJ: Hugenote-familieboek, 1940
  2. Coertzen, P: Die Hugenote van Suid-Afrika 1688-1988,1988
  3. De Villiers/Pama
  4. Heese/Lombard
  5. Verwysingsmateriaal, Boksburg biblioteek
  6. Verwysingsmateriaal, Springs LDS FHC biblioteek
  7. Juna Malherbe, Genforum
  8. Huguenot Memorial Museum:
  Saamgestel deur: Martina Louw (nee van Breda) Kennethl@xtra.co.nz ; Piet du Toit dutoitel@iafrica.com
  Jul 31, 2014 by Karina Mulder.
 3. Seen and added by Philip van der Walt Mar 21, 2016.
 4. "The farm Kleinbosch was granted in 1692 to Francois du Toit, the Huguenot ancestor of the Du Toit-family in South Africa. At the time this was outside the borders of the Cape Colony as the border was the Berg river. As was the custom of the time, a cemetery was laid out in about 1700 by François du Toit (three of the founders of the "Genootskap van Regte Afrikaners", namely the Rev. S. J. du Toit, D. F. du Toit and P. J. Malherbe, are also buried here" (33°41′25″S 19°00′09″E) Lists of Heritage Sites). It became a true family farm, and in 1792 Guilliam du Toit built the present building on it. The farm remained in the family and in 1882 De Gedenkschoolder Hugenoten was built on it." Seen and entered by Pienaar-305 Nov 1, 2014.
 5. The Huguenot Memorial School came in use in 1883 on ‘Die Kleine Bos’ ). He had many oak trees planted on it. One hundred years later there were still trees to see. They were so thick that four men were needed to surround it.
 6. 6.0 6.1 Jul 31, 2014 by Karina Mulder.
 7. 7.0 7.1 Schalk Pienaar, Sunday, June 8, 2014.
 8. 8.0 8.1 Entered by Pieter Meyer, May 4, 2013.
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 Entered by Corrie du Toit, Jun 20, 2013.
 10. 10.0 10.1 First-hand information as remembered by James du Toit, Thursday, July 10, 2014.
 11. 11.0 11.1 Entered by Alistair Knox, Wednesday, December 25, 2013.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 Jan 22, 2013 Rene van der Walt.
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Sep 20, 2014 by Guillaume du Toit.
 14. 14.0 14.1 Jul 27, 2013 by Paul du Toit.
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 Jul 19, 2012 by Arrie Klopper.
 16. Entered by Pieter Meyer 25 April, 2013. Source: Colin Graham Botha, The French Refugees at the Cape (Cape Town: Cape Times Limited, 1921), p. 74. Also see Geni.com > French Huguenots who emigrated to South Africa.
 17. Also see: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. http://www.e-family.co.za/ffy/ Page: Adam Tas & Adam Tas, Dagboek (eds. Leo Fouché, A.J. Böeseken, vert. J.P. Smuts). Van Riebeeck-Vereniging, Kaapstad 1970 2011 dbnl / erven Leo Fouché / A.J. Böeseken / J. Smuts. Seen and entered by Philip van der Walt Apr 3, 2017.
 18. Willem Adriaan van der stel succeeded his father, Simon van der Stel, as Governor of the Cape in 1699; Willem van der Stel abused his official position to corner an over-supplied market in farm produce. Van der Stel was jealous of Adam Tas's wealth and easy going life, and in 1706 he used his legal powers to arrest and imprison him. Tas became a Stellenbosch legend when he had this petition drawn up against incumbent Governor W.A. van der Stel and other farming officials. Tas and his fellow free burghers were protesting against the corruption and extravagant lifestyle of Van der Stel and the fact that abuse of power by officials led to unfair competition with burghers. The Tas petition was submitted to the Lords Seventeen, the governing body of the Dutch East India Company (VOC), in Amsterdam. The petition was rejected and on Sunday, 28 February 1706 Magistrate Starrenburg arrested Adam Tas. From documents in the desk of Tas, Van der Stel established the nature of complaints against him and also the names of the dissatisfied burghers. Though several more burghers were arrested and punished, they were victorious at the end, when the Lords Seventeen in October 1706 categorically prohibited officials to own land or to trade. His wife Elizabeth van Brakel tried hard to get him released; when Adam Tas was finally freed after thirteen months, he named his farm 'Libertas' (liberty). Van der Stel was recalled to the Netherlands in 1707. Sources: http://www.sahistory.org.za/dated-event/adam-tas-arrested; http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/SOUTH-AFRICA/2005-05/1116668205 (seen and added by Philip van der Walt with the kind help of Maria Labuschagne on Apr 3, 2017.)
 19. Nina van Schalkwyk, Jun 7, 2013.

 • WikiTree profile Du Toit-111 through the import of wikitree upload.ged on Jul 19, 2012 by Arrie Klopper. (prior to import, this record was last changed 8 Jan 2010). The profile included the user ID: 66597C6D84A5B941BB8CAD2AB565FC53528C.

 • WikiTree profile Du Toit-82 through the import of Champion Family Tree.ged on Apr 18, 2012 by Werner Schneeberger.

 • A WikiTree profile for this person was created by Gert du Toit. Source citation was Genealogical Society of South Africa.

 • WikiTree profile Du Toit-198 through the import of Van der Walt Family Tree.ged on Jan 22, 2013 by Rene Van der Walt. (UPD 15 NOV 2012 21:20:48 GMT+12). The profile included the unattached Record ID Number: MH:I3367 and the user ID EABE3638-C9E2-419D-8F92-F574EC8C3A3F.

 • WikiTree profile Du Toit-194 through the import of Van der Walt Family Tree.ged on Jan 22, 2013 by Rene Van der Walt. UPD 21 SEP 2012 10:26:26 GMT+12 : The profile included the unattached user ID: B88654E9-0473-48F9-9C2A-32B5CD022D9F and Record ID Number MH:I2856. Sources:
 1. SA French Huguenot Settlers
 2. South African Stamouers/Progenitors
 3. 'CUZZIN COUNTRY' Travel SA with Geni, connecting the people to the places
 4. Famous South Africans

 • WikiTree profile Du Toit-340 through the import of Vermaak Family Site - 05 May 2013.GED on May 5, 2013 by Dina Vermaak. User ID: B9CE4572-EBEB-4003-843A-8203DB9D05C1 : ID Number: MH:I525 : 12 JUL 2008 23:14:35 GMT+2

 • Source: Author: derick opperman Title: Derick Opperman familie boek Web Site Text: MyHeritage.com Page: Francois du Toit

 • Source: Author: Marie Oosthuizen Title: Jacobs-Oosthuizen Family Website Text: MyHeritage.com Page: Francois du Toit

 • Source: Author: Ben van Niekerk Title: van Niekerk Web Site Text: MyHeritage.com Page: Francois du Toit

 • Source: Author: Carolyn Trezona Title: Trezona Web Site Text: MyHeritage.com Page: Francois Du Toit

 • Source: Author: Philip Theron Title: Theron\'s of Rusticana Web Site Text: MyHeritage.com Page: Francois du Toit

 • Source: Author: Torsten Hasle Nielsen Title: Nielsen Web Site Text: MyHeritage.com Page: Francois Dutoit

 • Source: Author: Paul Mare Title: Mare/Maree Family in South Africa Text: MyHeritage.com Page: Francois du Toit

 • Source: Author: <unknown> Boisseau Title: Boisseau Web Site Text: MyHeritage.com Page: Francois du Toit
SA French Huguenot Settlers
South African Progenitors - Stamvaders
South African Stamouers/Progenitors
'CUZZIN COUNTRY' Travel SA with Geni, connecting the people to the places
Famous South Africans

 • WikiTree profile Du Toit-569 on 14 Oct 13 by Corrie du Toit, Monday, October 14, 2013.


 • WikiTree profile Du Toit-472 through the import of f92435_505468x3f1i961v209i435 (1).ged on Jul 27, 2013 by Paul du Toit. User ID: 6FC149DC-E8DA-48A9-B298-E3AA96191A29 : Record ID Number: MH:I78 : UPD 21 APR 2013 15:41:44 GMT -0500

 • WikiTree profile Du Toit-710 was created through the import of export-Ancestors.ged on Jul 31, 2014 by Karina Mulder. Record File Number: geni:6000000007483458667 Submitter: @S6000000000233997584@ Prior to import, this record was last changed 05:24:03 20 JAN 2014. Objects included in GEDCOM:
 1. File: Doop van Helena AKA Laina du Toit
 2. File: Doop van Dogter Helena
 3. File: 1.29.08.1694 -25 .06.1695 Doopregister Drakenstein boek
 4. File: Doopregister Drakenstein boek 1 bladsy 12 - Doop van Francois du Toit
 5. File: Andries Rossouw 8 November 1711 Drakenstein Baptism
 6. File: Handtekeninge Franse Hugenote (Full Image)

 • WikiTree profile Du Toit-745 was created through the import of GuillaumeduToit.GED on Sep 20, 2014 by Guillaume du Toit. User ID: 541D2E89CD64073DC00226449B9F3161 : Record ID Number: MH:I38 : UPD 20 SEP 2014 18:05:44 GMT+2

 • Source: S500004 WikiTree Publication: MyHeritage www.wikitree.com Collection Media: 10109 https://www.myheritage.com/research/record-10109-35004319/-francois-du-toit-in-wikitree Certainty: 4 ** Francois Du ToitGender: MaleMarriage: Feb 12 1690Death: Oct 20 1731 - DrakensteinFather: XX Du ToitWife: ** Suzanne SeugnetChildren: Pierre (Pieter) Du Toit, b5Andries Du Toit, b1Estienne (Stephanus) du Toit Event: Record Role: 10109:35004319:More Genealogy ToolsSponsored by MyHeritage


Search for living relatives: People FindersSearch
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of François's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Family Tree DNA.Images: 8
Prominent Huguenot signatures
Prominent Huguenot signatures

G.C. Botha mapping Huguenot farms
G.C. Botha mapping Huguenot farms

Botha map and index of farms given to Huguenots (1921)
Botha map and index of farms given to Huguenots (1921)

Research of Juna Malherbe, Cape Archives on the first generations ''du Toit'' and their ancestors in the Cape
Research of Juna Malherbe, Cape Archives on the first generations ''du Toit'' and their ancestors in the Cape

Research of Juna Malherbe, Cape Archives on the first generations ''du Toit'' and their ancestors in the Cape (cont.)
Research of Juna Malherbe, Cape Archives on the first generations ''du Toit'' and their ancestors in the Cape (cont.)

view all


Collaboration

On 12 Jul 2017 at 14:55 GMT Chris Whitten wrote:

I happened to notice all the indented text on this and related profiles, i.e. with colons. Is this intentional? If we want to make this a site-wide style (discussed in G2G) it can be done automatically on all profiles.

On 21 Mar 2016 at 22:01 GMT Cape of Good Hope Project WikiTree wrote:

Hi, could one of the active managers also add the project profile (wikitree-cape-of-good-hope-project@googlegroups.com ) to the trusted list of this profile [Privacy Tab] and then also activate it as active manager to this profile, please? Thanks, Philip

On 14 Mar 2016 at 11:53 GMT Philip van der Walt wrote:

Could one of the active members of this profile also add the project profile (wikitree-cape-of-good-hope-project@googlegroups.com ) to the trusted list of this profile and then also activate it as active manager to this profile, please? Thanks, Philip

On 5 May 2015 at 16:03 GMT Philip van der Walt wrote:

Du Toit-745 and Du Toit-82 appear to represent the same person because: Same data (name, spouse, child).

On 18 Sep 2014 at 09:23 GMT Philip van der Walt wrote:

Du Toit-82 and Du Toit-697 appear to represent the same person because: Same data (same spouse etc.)

On 18 Sep 2014 at 09:16 GMT Philip van der Walt wrote:

James, verduidelik asseblief. Wie is Guilliaume en François se pa en waarom is hy dan ook getroud met dieselfde vrou en in dieselfde jaar oorlede. Watter bronne het jy gebruik?

On 18 Sep 2014 at 09:09 GMT Jimmy du Toit wrote:

Du Toit-472 and Du Toit-697 do not represent the same person because: Hierdie is Guiliam en Francois se pa

On 18 Sep 2014 at 08:47 GMT Philip van der Walt wrote:

Du Toit-472 and Du Toit-697 appear to represent the same person because: Same data, same spouse, year of death. Please merge or otherwise show your sources.

On 18 Sep 2014 at 08:46 GMT Philip van der Walt wrote:

They are one and the same person. Same spouse. Same appr. year of death. Lille at that time was in the Spanish Netherlands. Please see http://www.wikitree.com/wiki/Du_Toit-82 and please merge.

On 18 Sep 2014 at 07:48 GMT Jimmy du Toit wrote:

Du Toit-697 and Du Toit-472 do not represent the same person because: Hierdie Francois was van Lille in Frankryk en nie Piere en Marie se seun nie.

more comments


François is 24 degrees from Amelia Earhart, 44 degrees from Stephen Hawking, 24 degrees from Jamie Nelson and 19 degrees from Queen Elizabeth II Windsor on our single family tree. Login to find your connection.

D  >  du Toit  >  François du Toit