Axel Kristian Eriksen
Privacy Level: Open (White)

Axel Kristian Eriksen (1911 - 1972)

Axel Kristian Eriksen
Born in Græsvænge, Marstal, Marstal Landsogn, Svendborg amtmap
Ancestors ancestors
Husband of — married 12 Jul 1934 in Marstal Handelsplads, Marstal, Ærø, Svendborg, Denmarkmap
[children unknown]
Died in Lübeck, Tysklandmap
Profile last modified | Created 27 Jun 2017
This page has been accessed 78 times.

Biography

Axel Kristian Eriksen. Given Name: Axel Kristian. Surname: Eriksen. [1][2]

Aksel Kristian Eriksen. Given Name: Aksel Kristian. Surname: Eriksen. [3] Found multiple versions of name. Using Axel Kristian Eriksen.

Born 14 May 1911. Græsvænge, Marstal, Marstal Landsogn, Svendborg amt. [4][5][6] File Format: jpg. Kirkebog_Marstal_1906_33_ID_fo PHOTO

Died 14 Apr 1972. Lübeck, Tyskland. [7]

Christening: 11 Jun 1911. Marstal, Ærø, Svendborg, Denmark. [8] File Format: jpg. Kirkebog_Marstal_1906_33_ID_fo PHOTO Note: #CI512.

Buried 18 Apr 1972. Marstal kirkegård, Marstal, Marstal sogn, Svendborg amt. [9]

PPEXCLUDE

Residence 1915 Marstal Handelsplads, Marstal Handelsplads, Svendborg amt. Note: Tilflyttet Marstal Handelsplads fra Kragnæs. [10] 1921 Havnegade 16 matr. 265, Marstal, Ærø, Svendborg, Denmark. [11]

Census: 1921 Marstal, Marstal Handelsplads, Svendborg amt. [12] File Format: mm. FT 1921 Marstal handelsplads. PHOTO

Occupation: Står med skonnerten ”Christiane”. 1925 Skonnert Christiane. [13] Styrmand. 12 Apr 1934. Skonnert Sif, Marstal. [14][15] Styrmand. 1938[16] Skibsfører. 11 Feb 1941. [17]

Religious Confirmation: 4 Oct 1928. Marstal Handelsplads, Marstal, Ærø, Svendborg, Denmark. [18]

Event: Miltærtjeneste 1932 Inspektionsskibet Hvidbjørnen. [19] Bilag Note: Oplysninger fra www.marstallere.dk. [20] File Format: pdf. marstallere_aksel_kristian_eri DOC

Education: Tager styrmandeksamen i 1934. Bet 1932 And 1934. Marstal Navigationsskole, Marstal, Svendborg amt. [21]

FSFTID LRSZ-K9Y.

FSLINK https:/familysearch.org/tree#view=ancestor&person=LRSZ-K9Y.

File Format: jpg. axel_eriksen_id512 Note: Axel Kristian Eriksen; Fra Navigatørernes bog - Den Danske Handelsflaades Befalingsmænd - Forlaget Poseidon 1938. PHOTO

Note: #NI512. [22]

Marriage Husband Axel Kristian Eriksen. PREF Y. Wife Dagny Sigrid Kjær Hansen. PREF Y. Marriage 12 Jul 1934. Marstal Handelsplads, Marstal, Ærø, Svendborg, Denmark. [23][24] Child: @I867@. Child: @I868@. Child: @I869@.

Husband Erik Eriksen. PREF Y. Wife Laurine Rasmine Elisabeth Sørensen. PREF Y. Marriage 6 Nov 1908. Mou kirke, Mou, Fleskum, Ålborg, Denmark. [25][26][27] Note: #NF141. File Format: jpg. Kirkebog_Mou_1906_12_ID355_ PHOTO Child: Edvart Martin Eriksen. PREF Y. Child: Axel Kristian Eriksen. Child: Hans Eriksen. Child: Alfred Marinus Eriksen. Child: Ane Kathrine Kristine Eriksen. Child: Aage Eriksen.

Notes

Note CI512Født 11. maj 1911 i Græsvænge, Marstal Landsogn, Axel Kristian Eriksen. Forældre tømrer Erik Eriksen og hustru Laurine Rasmine Elisabeth Sørensen 23 år, Græsvænge. Viet d. 6. november i Mou kirke. 1

Døbt 11. juni af sognepræst Høj i Ommel kirke. Faddere: 1

- Moderen. Pige ?Maren? Kristensen, Græsvænge.

  Hans Andersen,
   . Fisker Kristian Albrektsen, Lohals. Aftægtsmand Alfred Eriksen, Kragnæs. 1 Anmærkninger: 1 2. barn. 1 barn søn d.17. april 1909. Note NI512Oplysninger fra Navigatørernes bog 1938: 1 ERIKSEN, Aksel Kristian, f. 14. maj 1911 i Marstal. Søn af Skibsbygmester Erik Eriksen, Marstal. Gift 1934 m. Dagny, f. Hansen, Marstal. Til Søs 1925 med Skonnert. ”Christiane”, senere Skonnert. ”Minde”, 3 mastet Skonnert. ”Emanuel”, Motorskibet. ”Bien” og andre Skibe. Paa Navigationsskole i Marstal 1932, Styrmandseksamen 1934; ansat som Styrmand samme Aar i 3 mastet Skonnert ”Sif” af Marstal, derefter i S/S >Nell, 3 mastet Skonnnert. >Elisabeth; p. t. samme Skib. Til Orlogs 1932 med Inspektionsskibet ”Hvidbjørnen” til Island. Forliste 1929 i Østersøen med 3 mastet Skonnert ”Emanuel”; kom i Land med Redningsbaaden efter 24 Timers Roning. Adresse Havnegade 18, Marstal.

   Sources

   1. Source: #S312
   2. Source: #S603
   3. Source: #S602
   4. Source: #S603
   5. Source: #S602
   6. Source: #S312
   7. Source: #S602
   8. Source: #S312
   9. Source: #S602
   10. Source: #S602
   11. Source: #S603
   12. Source: #S603
   13. Source: #S315
   14. Source: #S602
   15. Source: #S315
   16. Source: #S602
   17. Source: #S602
   18. Source: #S602
   19. Source: #S315
   20. Source: #S602
   21. Source: #S315
   22. Source: #S315
   23. Source: #S602
   24. Source: #S315
   25. Source: #S602
   26. Source: #S281
   27. Source: #S292
   • Source: S312 Media: Kirkebog KB - Marstal Landsogn 1906-33 - Svendborg amt Publication: 11. maj 1911, Periode, 1906-33 File Format: jpg Kirkebog_Marstal_1906_33_ID511 PHOTO File Format: jpg Kirkebog_Marstal_1906_33_ID_fo PHOTO Paranthetical: Y
   • Source: S315 Navigatørernes bog - Den Danske Handelsflaades Befalingsmænd - Forlaget Poseidon 1938 Publication: Forlaget Poseidon, 1938 Paranthetical: Y
   • Source: S602 Media: Hjemmeside De Nye Marstallere - http://www.marstallere.dk/ Note: Database med oplysninger om mere end 34.000 Martallere. Repository: #R8 File Format: jpg marstaller002 PHOTO File Format: pdf marstallere_andreas_sorensen_d DOC File Format: pdf marstallere_laurine_eriksen.pd DOC File Format: pdf marstallere_edvard_martin_erik DOC File Format: pdf marstallere_aksel_kristian_eri DOC File Format: pdf marstallere_alfred_marinus_eri DOC File Format: pdf marstallere_ane_kristina_eriks DOC File Format: pdf marstallere_andreas_sorensen_d DOC File Format: pdf marstallere_erik_eriksen_id355 DOC Paranthetical: Y
   • Repository: R8 www.marstaller.dk www.marstaller.dk Note: Folketællinger, kikebøger m.m. fra Marstal
   • Source: S603 FT 1921 Marstal Handelsplads - Ærø herred - Svendborg amt Note: Fra afskreven folketælling på www.marstallere.dk File Format: mm FT 1921 Marstal handelsplads PHOTO File Format: mm FT 1921 Marstal handelsplads PHOTO Paranthetical: Y


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Axel Kristian your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Axel Kristian's ancestors' DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

E  >  Eriksen  >  Axel Kristian Eriksen