Knut  III (Eriksson) Denmark

Canute Erikssen (Eriksson) Denmark (abt. 1096 - abt. 1131)

Privacy Level: Open (White)
Canute Erikssen (Knut III) "Lavard, King of Denmark, Sweden, Duke in Sonderjylland, King of The Wenden" Denmark formerly Eriksson
Born about in Roskilde, Roskilde, Denmarkmap
Ancestors ancestors
Husband of — married [location unknown]
Descendants descendants
Died about in Haraldsted-Skov, Soro, Denmarkmap
Profile last modified | Created 20 Jun 2011
This page has been accessed 1,812 times.

Contents

Biography

KING OF DENMARK 1146 TO 1157

Knut Lavard Eriksson, Duke of South Jutland M, #105440, b. 1096, d. 1131

Knut Lavard Eriksson, Duke of South Jutland was born in 1096.1 He was the son of Erik I 'the Evergood' Svendsson, King of Denmark and Bothilde Thorgautsdottir. He married Ingeborg of Novgorod, daughter of Mstislaw I, Grand Prince of Kiev and Christina Ingesdottir, circa 1117.1 He died in 1131 murdered.1 He gained the title of Duke of South Jutland in 1115. Children of Knut Lavard Eriksson, Duke of South Jutland and Ingeborg of Novgorod Christina Knutsson1 d. 1139 Valdemar I 'the Great' Knutsson, King of Denmark+ b. 14 Jan 1131, d. 12 May 1182

KNUT Eriksson, son of ERIK “den helige” King of Sweden & his wife Kirstin of Denmark (-Autumn [1195] or 8 Apr 1196). The Saga of King Sverre names "Margret daughter of Eirik the Saint son of Jutvard and King of the Swedes" as sister of "Knut King of the Swedes" when recording her marriage to Sverre King of Norway[145]. He succeeded in 1167 or 1172 as KNUT King of Sweden. “Kanutus…Sweorum rex atque Gothorum” donated property to the monks of Wiby by charter dated to [1167/85][146]. “K…Sweorum rex filius Herjcjs itjdem regis” donated property to Nydala kloster by charter dated to [1167/99], witnessed by “Byrgo Sweorum et Guttorum dux…Philippus frater meus, Magnus et Karolus fratres ducis…”[147]. The Saga of King Sverre records the death "in the autumn" of "King Knut of Sweden"[148], dateable from the context to [1195]. The Icelandic Annals record the death in 1195 of "Canutus Erici filius, rex Svecorum"[149].

Canute was the only legitimate son of Eric I of Denmark and Boedil Thurgotsdatter.

Canute the Saint, d. 1086, king (1080–86) and patron saint of Denmark. He built churches and cathedrals and raised the bishops to the rank of prince. In 1085 he made an unsuccessful attempt to invade England. He was killed by a mob enraged by the imposition of heavy fines and a tithe. Feast: Jan. 19. http://www.infoplease.com/encyclopedia/people/canute-saint.html#ixzz2XRye0TnK


m ---. The primary source which confirms her name has not yet been identified, although her brother was named Knut and was a magnate in Sweden[150]. http://fmg.ac/Projects/MedLands/SWEDEN.htm#_Toc190776904 CHILDREN: FMG LISTS HIS CHILDREN AS FOLLOWS: JON (-murdered 1205). The primary source which confirms his parentage has not yet been identified.

2. JOAR (-murdered 1205). The primary source which confirms his parentage has not yet been identified.

3. KNUT (-murdered 1205). The primary source which confirms his parentage has not yet been identified.

4. ERIK Knutson (-Visingsö 10 Apr 1216). (Later to become King of Sweden)


Burial

Burial: Ringsted Klosterkirke, Soro, Denmark[1]

Marriage

Husband: Knut 'Lavard' Eriksson
Wife: Ingeborga UNKNOWN
Child: Kristin Knudsdatter
Child: Margaret Knudsdatter
Child: Cathrine Knudsdatter
Child: Valdemar I Knudsen
Marriage:
Date: ABT 1118[2]
Husband: Erik I 'Eiegod' Svendsson
Wife: Bothild Thorgatsdatter
Child: Knut 'Lavard' Eriksson
Marriage:
Date: BEF 1086[3]

Sources

  1. Source: #S4
  2. Source: #S4
  3. Source: #S4

Profile history

  • Thanks to Lars Vad for starting this profile. Click the Changes tab for the details of contributions by Lars and others.
  • This person was created through the import of McQuery Family Tree.ged on 20 May 2011
  • WikiTree profile Prince of Denmark-4 created through the import of 3ye218_5976683n2a1j4e2q7epdbc.ged on Sep 25, 2011 by Timo Westerlund.
  • WikiTree profile Erikson-8 created through the import of O'Bryan Family tree.ged on Sep 6, 2011 by Tim Tropeck.
  • WikiTree profile Eriksson-315 created through the import of FAMILY 6162011.GED on Jun 20, 2011 by Michael Stephenson.
  • WikiTree profile Lavand-1 created through the import of Spencer Family Tree 4 2002.GED on Nov 28, 2011 by Chet Spencer.
MEDIEVAL LANDS: A prosopography of medieval European noble and royal families by Charles Cawley © Foundation for Medieval Genealogy & Charles Cawley 2000-2018.


More Genealogy ToolsSponsored Search
Memories: 2

On 21 Jun 2013 Lars Vad wrote:


On 20 Jun 2013 Lars Vad wrote:

Knud Lavard var hertug af Slesvig 1115-1131 og vendernes knes (fyrste) fra 1128/29-1131. Han blev født omkring 1096 og var søn af Erik Ejegod og dronning Bodil. Knud Lavard giftede sig med Ingeborg, datter af Mstislaw af Nowgorod, med hvem han fik flere døtre samt sønnen Valdemar (den Store). Han var mest kendt for sin rivalisering om magten med fætteren Magnus og for sin helgenkåring i 1170, der skulle styrke Valdemar den Stores efterkommeres krav på tronen

Hertug af Danmark og præfekt i Slesvig

Efter at hans far og mor var draget på pilgrimsfærd til det hellige land, blev Knud som barn sat i pleje hos den sjællandske stormand Skjalm Hvide. Som ung gik han i tjeneste hos den saksiske hertug Lothar, den senere kejser Lothar III. Omkring år 1115 fik han af kong Niels overdraget hvervet som kongelig præfekt i Slesvig, et embede, der især havde som opgave at stå for forsvaret af rigets sydgrænse. Knud forsvarede med succes sydgrænsen og den rige handelsby Slesvig mod overfald fra venderne. Han omtales også i nogle kilder som hertug af Danmark; en titel hvis indhold ikke er helt klart. Der eksisterede endnu ikke noget hertugdømme Slesvig på dette tidspunkt. Hans tilnavn ”Lavard” (der svarer til det engelske ”lord”) og som betyder ”brøduddeleren”, fik han pga. sin gavmildhed overfor sin hird.


Obodritternes fyrste

Knud Lavard gjorde i årene 1127-1130 en nærmest kometagtig karriere. Obodritterfyrsten Henrik, der herskede over dele af det senere Holsten og Mecklenborg, døde i 1127, hvorpå der udspillede sig en magtkamp mellem hans arvinger, der alle omkom. Knud trådte nu til som den nye stærke mand og aflagde lensed til den tyske konge. Med hans billigelse fik Knud overdraget fyrsteværdigheden over obodritterne, en position han i de følgende år sikrede ved at undertvinge de vendiske stammer med militær magt og øge sin indflydelse i fyrstendømmet Pommern. Dette kunne lade sig gøre, fordi der ikke på dette tidspunkt var andre stærke magter i det nordtyske område.

Denne udvikling vakte bekymring hos kong Niels og dennes søn Magnus. Den sidstnævnte så sin mulighed for at blive faderens efterfølger truet af fætteren Knud. Kongevalget var op til stormændene, og der kunne være grund til at tro, at disse ville fortrække den mere erfarne og succesrige Knud Lavard frem for den unge Magnus.


Mordet i Haraldsted Skov og hvad deraf fulgte

Den 7. januar 1131 dræbte Magnus Knud Lavard i Haraldsted Skov udenfor Ringsted, muligvis under tvekamp. Denne aktion medførte et oprør fra Knuds halvbror Erik (Emune) og flere fremtrædende stormandsslægter. Oprøret udviklede sig til en borgerkrig, der endte med Magnus død i slaget ved Fodevig i pinsen 1134, hvorefter kong Niels blev myrdet og Erik Emune kunne overtage magten i riget.

Allerede i 1135 begyndte Erik Emune at gøre propaganda for en helgenkult for sin halvbror Knud Lavard ved at indstifte et kloster for Benediktinermunke i kirken i Ringsted. I hans regeringstid så også det første helgenskrift om Knud dagens lys. En sådan helgenkåring ville styrke slægtens legitimitet og krav på tronen og i 1146 forsøgte Knud Lavards søn Valdemar (den senere kong Valdemar den Store) den Store sammen med fætteren Sven Grathe at foretage en egenmægtig helgenkåring af Knuds levninger. Dette blev dog forhindret af ærkebisp Eskil, da de som lægmænd ikke var berettigede til at kåre helgener.

Da Valdemar den Store blev enekonge, tog helgenkåringsbestræbelserne atter fart og i 1169 lykkedes det at få pavens godkendelse. Ved en storstilet kirkefest 25. juni 1170 i den nybyggede Skt. Bendt kirke i Ringsted, hvor Valdemars søn Knud (VI) samtidig blev kronet til medkonge og faderens efterfølger, blev Knud Lavard helgenkåret. Faderens helgenværdighed blev et vigtigt led i Valdemar den Stores bestræbelser på at udelukke de andre grene af kongeslægten fra tronen og indføre et arvekongedømme.

Som helgen blev Knud Lavard skytshelgen for de mange Skt. Knudsgilder, som var sammenslutninger af danske købmænd rundt om i Østersøområdet og i danske byer


http://www.sdj-historie.dk/folkeskolen/3-4-klasse/middelalderen/opgaver/knud-lavardLogin to add your own memory.

Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Knut III's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 2
Knud Lavards Image 1
Knud Lavards Image 1

Canute Lavard Magnusson
Canute Lavard Magnusson

Collaboration

On 15 Feb 2018 at 01:44 GMT Scott Lee wrote:

Not the King of Denmark or Sweden..why is it in the title?Knut III is 30 degrees from Robin Helstrom, 29 degrees from Katy Jurado and 18 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

E  >  Eriksson  |  D  >  Denmark  >  Canute Erikssen (Eriksson) Denmark