no image
Privacy Level: Open (White)

Fransesco Follina (abt. 1872)

Fransesco Follina
Born about in Palermo, Italymap
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
[spouse(s) unknown]
[children unknown]
Died [date unknown] [location unknown]
Problems/Questions Profile manager: Richard Wheeler private message [send private message]
Profile last modified | Created 7 Sep 2009
This page has been accessed 444 times.
Fransesco Follina has Italian Roots.

Biography

He was mentioned in Swedish Police Reports in 1902.

"Två italienare, som kallat sig apelsinexportörerna Giuseppe Barone och Fransesco Barone från Palermo, ha d. 1/4 bedragit två frukthandlare på 7,571 och 5,000 tyska mark genom att till dem, enl. falska konnossement på mer än 2,000 kistor apelsiner att anlända till Hamburg med ångaren 'Asti', sälja apelsinpartiet och i förskott uttaga sagda summor. Giuseppe Barone, som lär heta Fransesco Follina från Palermo, är 172 cm lång, omkr. 30 år gammal, mörkt hår, markerade drag. Fransesco Barone är 168 cm lång, omkr. 18 år gammal med mörkt hår, anläggning till mustascher. De voro i sällskap med en kvinna, sannolikt fransyska. Svindlarne torde efterspanas och, om de anträffas, anhållas samt telegrafunderrättelse sändas stadsf. Stendahl i Stockholm, som begärt efterlysningen." [1]

"I n:o 43 A4 d.å. omn. brott är föröfvadt i Hamburg; enl. medd. från Kriminalpolisen i Hamburg är Giuseppe Barone icke identisk med Francesco Follina. Medd. af stadsf. Stendahl i Stockholm." [2]

Sources

  1. Polisunderrättelser 1902:43:A4
  2. Polisunderrättelser 1902:48:C4
Is Fransesco your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Fransesco's ancestors' DNA have taken a DNA test. Have you taken a test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

F  >  Follina  >  Fransesco Follina

Categories: Italians in Sweden | Italian Roots