no image
Privacy Level: Open (White)

Niels Christian Leonhard Franch (1840)

Niels Christian Leonhard Franch
Born in Funder sogn, Viborg amtmap
Ancestors ancestors
Husband of — married 23 Dec 1866 in Vrads kirke, Vrads sogn, Skanderborg amtmap
Descendants descendants
Died [date unknown] [location unknown]
Profile last modified | Created 27 Jun 2017
This page has been accessed 42 times.


Biography

Niels Christian Leonhard Franch. Given Name: Niels Christian Leonhard. Surname: Franch. Kristian Frank. Given Name: Niels Kristian. Surname: Frank. [1] Found multiple versions of name. Using Niels Christian Leonhard Franch.

Born 9 Dec 1840. Funder sogn, Viborg amt. [2][3] File Format: pdf. kirkebog_funder_data_1832_1860 DOC Note: #BI310.

Christening: 26 Dec 1840. Funder sogn, Viborg amt. [4] File Format: pdf. kirkebog_funder_data_1832_1860 DOC File Format: jpg. funder_kirke Note: Funder kirke. PHOTO Note: #CI310.

PPEXCLUDE

Occupation: Arbejder på papirfabrikken i Silkeborg. [5] Arbejdsmand. 1870[6] Fabriksarbejder på papirfabrikken i Silkeborg. 1880[7] File Format: jpg. Papirfrabik_Silkeborg Note: Papirfarbrikken i Silkeborg 1865. PHOTO

Census: 1845 Ellinghedehus, Kragelund sogn , Hids herred, Viborg amt, Danmark. [8] File Format: mm. FT 1845 Kragelund_001.html. PHOTO 1850 Kragelund By, Buskhede, Kragelund sogn, Hids herred, Viborg amt, Danmark. [9] File Format: mm. FT 1850 Kragelund 001.html. PHOTO 1870 Nygade Nr 118 Forhuset, Silkeborg, Gjern, Skanderborg, Denmark. [10] File Format: mm. FT 1870 Silkeborg Handelsplads. PHOTO 1880 Papirfabrikken, Silkeborg Købstad, Silkeborg Handelsplads, Skanderborg amt. [11] File Format: mm. FT 1880 Silkeborg Handelsplad. PHOTO

Event: Afgangsliste 30 Apr 1855. Kragelund, Hids, Viborg Amt, Denmark. Note: Niels Christian Leonhard Franch afgik 30 april 1855. Alder 14 1/2. Hånderting tjenestedreng. Afgik til Løvenholt, Them sogn.[12]

Residence 1855 Løvenholt, Them sogn, Skanderborg amt. [13]

FSFTID MKJJ-YGP.

FSLINK https:/familysearch.org/tree#view=ancestor&person=MKJJ-YGP.

Note: #NI310. [14]

Marriage Husband Niels Christian Leonhard Franch. PREF Y. Wife Inge Marie Jørgensen. PREF Y. Marriage 23 Dec 1866. Vrads kirke, Vrads sogn, Skanderborg amt. [15] Note: #NF131. File Format: mm. kirkebog_vrads_data_1814_1869_ PHOTO Child: Jørgine Franch. PREF Y. Child: Marie Kristine Frank. Child: Anton Leonhardt Frank. Child: Johannes Frank. Child: Kristiane Frank.

Husband Niels Christian Leonhard Mikkelsen Frank. PREF Y. Wife Marie Cathrine Hansdatter. PREF Y. Marriage 30 Sep 1837. Kragelund, Hids, Viborg Amt, Denmark. [16] Note: #NF63. File Format: mm. kirkebog_funder_1837.pdf PHOTO Child: Johannes Michael Leonhard Franch. PREF Y. Child: Niels Christian Leonhard Franch. Child: Thomas Frank. Child: Jens Leonhardsen Franch. Child: Thrine Margrethe Leonhardsen Frank. Child: Jens Leonhardsen Frank. Child: Ane Marie Leonhardsen Frank. Child: Mette Marie Frank.

Notes

Note BI310Født d. 9 december 1840 Niels Chrsitian Leonhard Franch. Forældre gårdfolk(?) i Ellingehedehus Leonhard Franch og Marie Cathrine Hansdatter. 1

Barnet frembar Grdm. Jens Nielsen Smed's datter Ane Jensdatter af Kragelund - medfulgt af faderens søster tjenestepige i Kompedal,Thorning sogn Ane Margrethe Franck. Faddere var grdm. Michael Franck af Østerstenholdtgård, Kragelund sogn. 1

Moderens introduktionsdato 9. april 1841.

Note CI310Barnet frembar Grdm. Jens Nielsen Smed's datter Ane Jensdatter af Kragelund - medfulgt af faderens søster tjenestepige i Kompedal,Thorning sogn Ane Margrethe Franck. Faddere var grdm. Michael Franck af Østerstenholdtgård, Kragelund sogn. 1

Moderens introduktionsdato 9. april 1841.

Note NI310Ifølge et brev skrevet af Jørgine Therkelsen ( Oldebarn af Niels Christian Leonhard Franch) til Anna Prince i USA ( Barnebarn af Niels Christian Leonhard Franch), skulle Niels Christian Leonhard Franch have været en "dårlig" mand og forladt sin kone og børn. Hans kone Inger Marie Jørgensen boede de sidste år ag sit liv hos datteren Jørgine Franch. 1

Det fremgår endvidere af brevet at Niels Christian Leonhard Franch arbejdede på pairfabrikken i Silkeborg. 1 1

Kragelund sogns kirkebog 1850-61 - Afgangsliste.

----------------------------------------------------------------

Niels Christian Leonhard Frank, 14 5/12 år, tjenestekarl, til Lovenholt nær Salten, Them sogn, skudsmålsbog med. 1 1 1 Peder Jensen Frank har oplyst fødselsåret til 1840. 1 1 1

. 1

E-mail fra Kathy Abram - USA. 1

Fra: KATHY ABRAM [1].

Sendt: 11. september 2002 18:06.

Til: Henrik Frank.

Emne: N.C.L. Franch.

 

Henrik,

 

I thought I'd also send you the following information about NCL Franch.  It was from a letter written a long time ago from Jorgine's granddaughter, Tulle (who still lives in Denmark) to Anna Prince, granddaughter of NCL Franch.  It tells an interesting, but sad, story about NCL.

 

"Dear Anna, .

Next I will answer your question.  I knew I had an old paper somewhere, and now I have found it.  It is written of the parson, in the place where Grandmother was born, in 1882.

 

In the paper is written, that a girl was born 13 of August 1867 the fathers name was Niels Christian Leonhard Franch and mothers name Inger Marie Jergensen.  As you see your mothers name was Franch.  I suppose that Uncle John and Uncle Frank have changed their fathers second christian name Leonhard to Lindhart.  John's christian name was Johannes and Franks was Anton.

 

Grandmother was the oldest, then came Anton and Johannes and Christiane, your mother.  Your grandmother is buried in our little place in churchyard.  I do not know where your Grandfather rests, suppose grandmother did not know either.

 

Grandmother told me that her father was a bad husband and father, he left his wife and children.  Your Grandmother lived the last years of her life in Grandfather and Grandmothers home.  And your mother lived there from when she was 12 years old.  Grandmother was born in a little place called Vinding, later the family moved to Silkeborg, they also lived in another little place, but I suppose that your mother was born in Silkeborg, where Grandfather worked in the paper mill, which still makes paper to our money.  When Grandmother (my grandmother) was 18 she went to Horsens, and when she was engaged to be married with grandfather, they went to visit your Grandmother in Silkeborg.  In this time my Grandmother must have had her fathers address for she wrote to him that if he wanted to see her sweetheart he could meet them on the station, but he did not come and she never heard a word from him." . 1 1

Jeg fra nedenfor oversat brevet til dansk;. 1

Kære Anna. 1

Som det næste vil jeg svare på dit spørgsmål. Jeg vidste at jeg havde et gammelt papir et eller andet sted, og nu har jeg fundet den. Det er skrevet af sognepræsten der hvor bedstemoder blev født i 1882. I papiret står at der blev født en pige den 13 august 1867 og at faderens navn var Niels Christian Leonhard Franch og moderens navn Inger Marie Jørgensen. Som du ved var din moders navn Franch. Jeg formoder at onkel John og onkel Franch har ændret deres fars mellemnavn Leonhard til Lindhart. Johns fornavn var Johannes og Franks var Anton. Bedstemoder var den ældste, så kom Anton og Johannes og Christiane, din moder. 1

Din bedstemoder er begravet på vores lille sted på kirkegården. Jeg ved ikke hvor din bedstefader (5) er begravet, jeg tror heller ikke at bedstemoder ved det. Bedstemoder fortalte mig at hendes far var en dårlig mand og far, han forlod sin kone og børn. Din bedstemoder boede de sidste år af hendes liv hos bedstemoder og bedstefader. Og din moder boede der fra hun var omkring 12 år gammel. Bedstemoder blev født et lille sted der hedder Vinding, senere flyttede familien til Silkeborg. De boede også et andet sted, men jeg formoder at din moder blev født i Silkeborg, hvor bedstefader arbejdede på papir fabrikken som stadig fabrikerer papir til vores pengesedler. 1

Da bedstemoder (Min bedstemoder) var 18 år gammel flyttede hun til Horsens, og da hun var forlovet med bedstefader besøgte de din bedstemoder i Silkeborg. På det tidspunkt må bedstemoder have haft sin fars adresse, for hun skrev til ham at hvis han ville møde hendes kæreste, kunne han møde dem på stationen, men han kom ikke og hun hørte aldrig et ord fra ham.

Sources

 1. Source: #S27
 2. Source: #S613
 3. Source: #S37
 4. Source: #S37
 5. Source: #S13
 6. Source: #S18
 7. Source: #S5
 8. Source: #S611
 9. Source: #S613
 10. Source: #S18
 11. Source: #S5
 12. Source: #S114
 13. Source: #S114
 14. Source: #S13
 15. Source: #S14
 16. Source: #S616
 • Source: S114 KB - Kragelund 1850-1861 - Viborg amt Repository: #R6 File Format: pdf Kirkebog - Michael Frank.pdf DOC File Format: pdf afgangsliste_kragelund_1850-18 DOC Paranthetical: Y
 • Repository: R6 www.arkivalieronline.dk www.arkivalieronline.dk
 • Source: S13 E-mail - Kathy Abrams / USA Publication: 11-09-2002 Paranthetical: Y
 • Source: S18 FT 1870 Silkeborg Handelsplads - Gjern herred - Skanderborg amt, File Format: mm FT 1870 Silkeborg Handelsplads PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S27 KB - Silkeborg 1868-1874 - Silkeborg amt File Format: pdf Kirkebog_Silkeborg_1868_1874_I DOC Paranthetical: Y
 • Source: S37 KB - Funder 1832 - 1860 - Viborg amt File Format: pdf kirkebog_funder_data_1832_1860 DOC File Format: pdf Kirkebog_Funder_1832_1860_ID31 DOC Paranthetical: Y
 • Source: S5 FT 1880 Silkeborg Handelsplads - Gjern Herred - Skanderbogr amt File Format: mm FT 1880 Silkeborg handelsplads PHOTO File Format: mm FT 1880 Silkeborg Handelsplad PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S611 FT 1845 Kragelund sogn - Hids herred - Viborg amt File Format: mm FT 1845 Kragelund_001.html PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S613 FT 1850 Kragelund,sogn Buskhede - Hids herred - Viborg amt File Format: mm FT 1850 Kragelund 001.html PHOTO Paranthetical: Y


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Niels Christian Leonhard your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Niels Christian Leonhard's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

F  >  Franch  >  Niels Christian Leonhard Franch

Categories: Frank-2702 Leonhard Franch