Niels Peder Jensen Frank
Privacy Level: Public (Green)

Niels Peder Jensen Frank (1899 - 1991)

Niels Peder Jensen Frank
Born in Engesvang sogn, Hids herred, Viborg amt, Danmarkmap
Ancestors ancestors
Husband of — married 17 Apr 1930 in Thomas Kingos Kirke, Odense, , Fyns Amt, Denmarkmap
Husband of — married 30 Apr 1949 in Bethlehemskirken i Ubberup, Tømmerup, Ars, Holbæk, Denmarkmap
Descendants descendants
Died at age 92 in Plejehjemmet Solgården, Lundevej 36, Kalundborg, Holbæk amtmap
Profile last modified | Created 27 Jun 2017
This page has been accessed 1,596 times.

Contents

Links

Indgangsportal til min slægtsforskning
Link til FamilySearch (KJLX-WD)

Diverse materiale


Multimedie

Lommebogs notater

Livshistorie

Barndom og ungdom 1899 – 1929

Niels Peder Jensen Frank blev født d. 18. januar 1899[1][2] i Engesvang Skiftespor, Engesvang Sogn ,som den ældste i en søskendeflok på 12 (Medregnet 2 søskende der døde tidligt). Forældrene var arbejdsmand Rasmus Jensen Frank og hustru Marie Kirstine Jensen.

Peder bliver døbt i Engesvang kirke d. 5. februar 1899[3][4][5]. Han er ikke døbt Frank, da dette efternavn som egentlig stammer fra Rasmus mor Marie Kirstine Michelsen Frank, først bliver familienavn i 1905 ifølge skrivelse fra herredskontoret.

Faddere ved dåben var:

 • Landpost Niels Nielsen hustru, Engesvang
 • Pige Mariane Jensen, Silkeborg
 • Husmand Anton Jensen , Engesvang
 • Ungkarl Niels Lars Nielsen, Engesvang
 • Ledvogter Niels Christian Laursen, Engesvang
Engesvang kirke 2001
Dåbsattest udstedt 30. november 1912

Da Peder blev født i 1899, var Engesvang præget af tørveproduktion. I 1877 var Moselund station blevet anlagt (Silkeborg-Herning banen) og i 1879 blev der anlagt et sidespor, hvor togvognene kunne rangeres ind for i sommertiden at blive læsset med tørv.

Peders Konfirmationsattest

Efter at have boet i flere forskellige byer, flytter familien på et tidspunkt til Snejbjerg sogn, som ligger vest for Herning. Her bliver Peder 14 år gammel konfirmeret i Snejbjerg kirke d. 30. marts 1913[6].


I 1916 bor Peder med forældrene i Hørdum sogn i Thisted amt, hvor faderen Rasmus er fodermester.

Ud over dette vides der ikke meget om Peders barndom og tidlige ungdom, ud over at han skulle have været fårehyrde på heden. Peder fik kun en grundlæggende skoleuddannelse i landsbyskolen, men ville gerne lære mere, og gik derfor på aftenskole, hvor der dengang blev givet undervisning i skolefaglige fag .

På Vestbirk og Askov højskoler 1918-1919

I vinteren 1918-19 kom Peder 19 år gammel, på Vestbirk Højskole hvor han gennemgår et 5 måneders kursus [7][8].

Vestbirk Højskole - Brevkort fra omk. 1918

På Vestbirk Højskole var en af datidens meget kendte højskolefolk, Niels Peter Grønvald Nielsen, forstander. Ifølge den officielle statistik var der 149 elever i vinteren 1918-19, hvoraf der var 21 på en håndværkerafdeling.

Niels Thorhauge som var elev på Vestbirk i 1918-19 førte dagbog, og har nævnt Peder i sin dagbog[9]:

Søndag 15-12-18

3 Dage er nu gaaet siden sidst jeg skrev. Fredag Aften efter Spisetid besøgte vi Lærerne, de fleste af os var inde hos Gr. Nielsen, thi Føret var saa daarligt at vi var kede af at komme ud i Ulæseligt. I Aftes udkom vor Avis igen med Haandværker Alfred Larsen som Oplæser, bagefter blev der ført en meget kedelig Diskussion, som H. Hougaard indledede ved at fortælle noget fra hans Hjemegn. I Formmiddags var vi i Træden Kirke og høre Pastor Thygesen, det var en varm Tur.

Eftermiddagen er gaaet med Læsning, Brevskrivning samt Oplæsning af Gr. Nielsen. Thomsen har holdt et Foredrag i Aften om Juletræet. - I Gaar sendte jeg en Pakke Hjem. Frank giver den paa Violin hernede.

Da Peder i 1924 efter endt lærereksamen skulle ud og søge embede, bad han om en anbefaling fra Vestbirk, og fik følgende skudsmål:

Anbefaling fra Vestbirk Højskole

Peders far Rasmus, ville egentlig have Peder ind som portør ved statsbanerne, men på Vestbirk blev Peders interesse for lærergerningen vakt, selv om han hverken havde gode skolekundskaber eller realeksamen, og der var sløje økonomiske forhold da forældrene ikke havde en stor løn, men til gengæld en stor børneflok[10].


Peder fortsatte efter Vestbirk med at dygtiggøre sig. I vintrene 1919-20 og 1920-21 var Peder elev på den udvidede højskole i Askov ved Vejen[11][12].

Anbefaling fra Askov


Jonstrup Seminarium 1921-1924

Læs mere om Jonstrup Seminarium

I sommeren 1921 deltager Peder i den nordiske Grundlovsfest i Gram i det tilbagekomne Sønderjylland. Ved mødet talte Klaus Berntsen, Jacob Appel og forstander Stig Bredstrup fra Jonstrup Statsseminarium. Peder talte med Bredstrup, og Bredstrup sagde at han kunne møde til optagelsesprøve til seminariet den og den dato. Peder klarede prøven og blev optaget på seminariet.

Ældre luftfoto af Jonstrup seminarium

Ikke alt på seminariet har tilsyneladende været alvor. Nedenfor er diplom udstedt af Kommissionen for den Højere Dimension til Peder, samt Peders diplom for æderi.

Diplom for æderi
Diplom fra Kommissionen for den Højere Dimission

I maj måned 1924 består Peder den afsluttende prøve for lærere i Folkeskolen, og får nedenstående vidnesbyrd:

Vidnesbyrd Jonstrup

Han får desuden følgende anbefalinger, fra seminariet:

Anbefaling fra seminarielærer Otto Lindberg
Anbefaling fra forstander Bredstrup

Vestkær skole 1924-1925

Efter Jonstrup arbejder Peder sommeren over ved landbruget, inden han tiltræder en stilling som vinterlærer ved Vestkær skole ved Ølgod, hvor han er i perioden november 1924 til maj 1925[13][14].

Anbefaling fra Vestkjær skole

Millitærtjeneste 1925

Efter at Peders ansættelse som vinterlærer ved Vestkær skole slutter i maj måned 1925, bliver han indkaldt som værnepligtig ved Kystartilleriet.

Da han på dette tidspunkt var blevet 26 år gammel, forbarmede hæren sig over ham og han blev i stedet for Kystartilleriet, indkaldt til en lettere tjeneste som sygepasser ved sundhedstropperne. Her møder han d. 4. maj 1925 ved Sundhedstroppernes sjællandsdepot som menig 43.

Da Peder lider af mavesår, afgår han allerede den 29. maj til Københavns Garnisons Sygehus hvor han indlægges til observation. Den 17. juli bliver han overført til 3. bataljons 1. kompagni ved sundhedstropperne i Haderslev, hvorfra han den 30. november hjemsende før tid[15][16].

Peder som soldat

Klik her for at se Peders soldaterbog

Som et lille kuriosum, er her et uddrag fra Peders eksemplar af Lærebog for Hærens menige, som med nutidige øjne godt kan virke lidt komisk:

Lærebog for Hærens Menige

Gelsted Ungdomshjem 1925-1927

Efter hjemsendelsen, bliver Peder ansat som Lærer og medhjælper på Gelsted Ungdomshjem. på Fyen [17][18][19]. Peders skriver selv om dette:

Den 11. december blev jeg afmønstret i Haderslev og på vejen hjem til Karise var jeg inde på Gelsted Ungdomshjem og blev antaget som lærer og skulle tiltræde inden jul. Det var drenge fra 14-21 år, og det var mange gange et ret strengt arbejde.

Gelsted Ungdomshjem
Anbefaling fra Gelsted Ungdomshjem

Anna

Der er formentlig under ansættelsen på Gelsted ungdomshjem, at Peder træffer sin senere hustru Anna Marie Madsen.

Anna stammer fra Fyn og er datter af Mads Madsen og Maren Kirstine Marie Pedersen. Mads Madsen er i 1925 Landmand i Villestofte ved Odense.

Omkring tidspunktet hvor Peder er på Gelsted Ungdomshjem, er Anna ung pige i huset i Odense.

Anna og Peder i Dyrehaven 1928

I 1928 og 1929 bliver Anna omtalt i Peders lommebogs notater adskillige gange. Her nogle uddrag af notaterne:

1928:

 • Mandag 13. februar 1928. Min elskede Anna.
 • Søndag 8. april Påskedag. Kirkegang. Rødovretur. Med Anna hjem kl. 3.
 • Tirsdag 17 juli. Brev fra min elskede Anna. Smukt vejr.
 • Lørdag 28 juli. Anna faaet et Armb. til 50 kr. Sendt hende 20 Kr.

1929:

 • Lørdag 13. april. Cyklet fra Næstved til Villestofte. Smukt Vejr. Været inde hos Anna i Aften. Østl. Vind.
 • Tirsdag 30. april. Cyklet til Fyn. Sammen med Anna om Aftenen.
 • Søndag 21. juli. Anna og jeg Cyklet fra Højbo Kl. 6. A. punkteret lige før Nyborg. Lappet og spist paa Færgen. Cyklet fra -ulæseligt- til Næstved her kl. 2. Bilet til ?Karrebæksminde? Hjemme kl. 8. Kaffe i haven.
 • Søndag 25. august. Sidste Lørdag i Højbo hos min elskede Anna. Farvel Pige, Farvel. Hjem Kl. 4. Sendt Ansøgning.
 • Fredag 18. oktober. Hille hjemme. Børnene fri til Middag. Rejser til Fyn. Anna taget imod mig i Odense. Gaaet til Villestofte.
 • Lørdag 19. oktober. Godt Vejr. Anna taget til Odense om Morgenen. Hjulpet i Roerne. Set ”Den syngene -ulæseligt- ” paa Palads.

Opdragelseshjemmet Sølager 1928

Efter sin tid på Gelsted ungdomshjem, får Peder ansættelse på opdragelseshjemmet Sølager ved Hundested, hvor han starter den 1. april 1928[20][21][22].

N.P.J. Frank - Anbefaling fra Sølager
Sølagers hovedbygning i 1920'erne

Peder var på Sølager, indtil han igen bliver indkaldt til militær tjeneste i september måned 1928[23].

Genindkaldelse til militærtjeneste 1928

Under Peders genindkaldelse til militærtjeneste, gør han i perioden 9. september til 21. september tjeneste på Københavns Garnisons Sygehus. Efterfølgende overføres han til garnisons sygehuset i Næstved, hvorfra han hjemsendes 8. oktober.

Peder yderst til højre på manøvre 1928

Arbejde ved landbruget 1929

Efter at han derefter bliver hjemsendt 8. oktober, står han nu uden job. Det var på dette tidspunkt meget svært at få job som lærer, da der var stor arbejdsløshed blandt dem. Han har også selv skrevet om hvordan besættelsen af lærestillingerne ikke altid gik helt reelt til:

Overalt i sognene havde medlemmerne en eller anden slægtning der skulle ind, om så det kun var en halvfætters kones kusine,

Peder tog derfor plads som karl på en gård på Fyn, hvor han også var tæt på sin kæreste Anna. Han blev fæstet for sommeren 1929, til en løn af 75 kr. om måneden. Arbejdet bestod blandt andet i at malke morgen og aften.

Peder blev imidlertid ikke i pladsen tiden ud, idet han fik tilbudt et vikariat på Hellested forskole, hvor han skulle vikariere for en lærerinde der var taget en tur til Amerika[24][25][26]. Bonden blev imidlertid sur over at Peder forlod pladsen i utide, og ville ikke betale ham de penge han havde til gode. Peder stillede sig dog så meget på bagbenene, at han endte med at få pengene alligevel.

Lørdag d. 31. august 1929 er Peder sidste dag på sin plads ved landbruget. Han når på denne dag at få høstet og malket, hvorefter han kører sit tøj til stationen og om natten overnatter han hos sin forlovede Annas forældre i Villa Højbo i i Villestofte øst for Odense. Dagen efter tager Peter cyklen tilbage til Sjælland, hvor han skal starte på Hellested Forskole på Stevns, om mandagen[27][28][29].

Hellested Forskole 1929

Det vides ikke hvor Peder boede medens han arbejdede i Hellested, men det har muligvis været hos sine forældre som boede tæt på Hellested.

Om sin første dag på Hellested Forskole noterer Peder meget kort i sin lommebog: I Skolen. Lille Klasse. Fint vejr.

Peder må have klaret sig godt på forskolen, for en 9 årig pige udtalte Gid den lærerinde må drukne, når hun skulle rejse over dammen hjem, så kunne vi beholde lærer Frank.

Medens Peder var på Hellested forskole, søgte han fast embede. Han skriver selv herom:

Jeg var imidlertid blevet 30 år, og præsten var bange for at jeg efterhånden kunne blive for gammel, og han sagde til mig, at jeg skulle søge på kraft, for det er lettere at få noget, når jeg havde noget i forvejen, Jeg hængte i og kørte undertiden på cykel 150 km på en dag for at komme rundt til de kaldende myndigheder

Vi havde den gang en stor ungdomsarbejdsløshed, også blandt lærerne; myndighederne gad somme tider slet ikke se på vore papirer, fordi de alle vegne var så overrente af lærere, det var ikke ualmindeligt, at en halv snes stykker mødte samtidig angående et læreremne. Jeg var engang ovre ved Horsens egnen i Jylland for at søge plads i en lille privatskole, som var oprettet ved en husmandskoloni, der var blevet til ved udstykning af en herregård. Lønnen var 1800 kr. årligt, og de sagde til mig at jeg var ansøger nr. 260. Det er i denne tid, at man -ulæseligt-, og aftjening af min værnepligt og senere indkaldelse til manøvre generede mig en hel del.

Det lykkedes ikke i første omgang at få et embede. Om det skriver han:

Sognepræsten, skolekommissionen og sognerådet i Hellested var enige om, at jeg skulle have embedet, hvis de kunne gøre noget for det. Skolekommissionen skrev en anbefaling med alle deres navne under, sognerådet lavede en anbefaling med alle deres navne under, samtlige forældre til børn i skolen lavede en anbefaling med alle deres navne under. Så blev jeg indstillet som nr. 2 i -ulæseligt-.

Jeg -ulæseligt- til biskop Fonnesbech Wulff om at få foretræde , og -ulæseligt- lærerforenings formand K. A. Kristensen , Karise, sagde til mig: Hvis biskoppen , De ikke skal komme, da det ikke er møjen værd, skal De sige, at De alligevel gerne vil komme. Jeg kom, men da nr. 1 var mere kvalificeret, havde orgelspil med, kurser fra lærerhøjskolen og 10 års fast virke bag sig i Skibby, kunne han ikke godt forbigå nr. 1, og der kom så ikke noget ud af det.

Anbefalinger fra Hellested i forbindelse med at Peder søger embede som enelærer i Værslev:

Anbefaling fra Hellested forskole
Anbefaling fra Hellested forskole
Anbefaling fra sognepræsten i Snoldelev

Enelærer og kirkesanger i Værslev 1930-1945

Ansættelse i Værslev

Efter flere forgæves forøg på at få embede, søgte Peder embedet som enelærer i Værslev tæt ved Kalundborg.

I første omgang havde Peder egentlig ikke tænkt sig at tage til Værslev og se på embedet, men en bekendt fra seminarie tiden som var lærer i Karise, havde imidlertid været i Værslev og se på embedet. Han ønskede ikke at få det, men anbefalede Peder at tage derop og kigge på det.

Peder rejste så til Værslev d. 21. november 1929. Han skriver:

Om aftenen sad jeg ved det lille tobaksbord og skrev ansøgninger, tobaksbordet står derhjemme endnu. Blandt andet skrev jeg også til Værslev, men jeg havde aldrig tænkt på, at jeg ville tage herop. Så skete det, at min seminarium -ulæseligt- Skatte Poulsen (Der nu er lærer i Faurbo), men da var lærer i Karise, havde været heroppe at se på embedet. Han ønskede imidlertid ikke at få det, men anbefalede mig at rejse herop.

Jeg rejste herop den 21. November 29. Troede Værslev var en stor station -ulæselig passage -. Damerne spiller en stor rolle, og der står kvinder bag ved -ulæseligt-. I dette tilfælde har jeg dog ikke et godt råd, for en dame kom til at spille nogen stor rolle. Men i toget fra Roskilde til Værslev sad jeg blandt andre i samme kupe sammen med en dame, jeg tror næsten hun er fra Tømmerup egnen. Hun sagde: Når De nu kommer op til pastor Madsen, må De endelig se at komme på bølgelængde med fru Madsen, for hun har et stort ord at sige, og jeg passede på som en smed og søgte så meget som muligt at være tækkelig. Dog må jeg ikke have gjort mig tækkelig nok, thi pastor Madsen ønskede en anden.

Hos P. T. Petersen traf jeg også Rasmus Madsen, så slog jeg 2 fluer et smæk. Så er jeg hos Johs. Larsen, og jeg er ked af at have vækket ham i hans middagssøvn, det kunne godt give bagslag. Men han er meget venlig og forståeligover for mig. Den gang havde sognerådet jo et store ord, sognerådet havde nemlig stemmeret ved lærerindstillinger, det havde skolekommissionen ikke, nu er det skolekommissionen der ordner det. Jeg er så i Asminderup hos Hans P. Hansen og Rasmus Olsen, og jeg tænkte, Rasmus Olsen er en mand med humør i , han var meget fornøjelig at komme ind til, og da han havde mine papirer sagde han ”Jeg skal nok gøre for dem, hvad jeg kan”.

Jeg kunne ikke forstå, hvordan han kunne være så flink imod mig. Men senere fik jeg at vide noget om grunden til det. Jacobsen er socialdemokratisk sognerådsmedlem, og en partifælle i Hellested sogneråd havde personligt skrevet til ham og anbefalet mig. Desuden havde Rasmus Madsen, der er med i socialdemokratiets bestyrelse, været i Hellebæk nogle dage i forvejen hos en mand, der har været i skolekomissionen derhenne, for at se på en orne: de talte skiftevis om ornen og om mig (Der jo havde været i Værslev). Og Lars Larsen anbefalede både ornen og mig det bedste han kunne. Jeg blev om aftenen inviteret til middag hos Lars Larsen, der så fortalte om besøget fra Værslev og om de gode ord, han havde lagt ind for, da Rasmus Madsen udfrittede ham om mig.

Dispensation til at søge lærerembede på landet

Den 4. december får Peder brev fra sognerådsformand P. A. Petersen, med det glædelige budskab at han er blevet indstillet som nr. 1 til lære embedet.

Brev fra P. A. Petersen - Værslev sogneråd

Peder ringede først til sognerådsformanden for og dernæst til biskoppen over for Roskilde stift Fonnesbech Wulff, for at give sit tilsagn til at overtage embedet. Biskoppen var dog noget forsigtig, og sagde at han først skulle se på nr. 2 og 3. Imidlertid modtog Peder den 11. december et brev fra biskoppen, der bad ham om at sende en tuberkulose attest, og den 14. december 1929 kom der igen brev fra biskoppen om, at han dags dato havde beskikket Peder til enelærer ved Værslev skole fra 1. januar 1930 at regne, med forpligtigelse i et tidsrum af 5 år at beklæde stillingen som kirkesanger ved Værslev kirke. Han fik at desuden at vide at han skulle henvende sig til provsten for Ods. Skippinge herreders provsti Christiansen, som vil foranstalte ham indsat i embedet.

Anmodning om indsendelse af lægeattest
Kald fra biskoppen over Roskilde stift
Avisnotitser i forbindelse med indsættelse som lærer og kirkesanger i Værslev
Brev fra undervisningsministeriet
vedrørende tjenestalder 30. marts 1930

Lærerembedet i Værslev overtager Peder fra en lærer Nielsen, som var svoger til både læreren i Asmindrup og Viskinge. Lærer Nielsen kom til Værslev i omkring 1890 og virkede lige som Peder som kirkesanger, medens konen, som var oplært som organist i Kalundborg, hjalp til i kirken. Lærer Nielsen holdt op som lærer i Værslev den 31. oktober 1929, så der har formentlig været et par måneder med vikar i skolen.

Livet i Værslev 1930-45

Periode 1930-45 er beskrevet år for år på siden Dagligliv i Værslev skole 1930 - 1945. Derfor vil kun hovedbegivenhederne blive nævnt her.

Peder bliver den 17. april 1930 gift med sin forlovede Anna Marie Madsen, i Thomas Kingos kirke i Odense.

Året efter får de deres første barn Preben, i 1933 Bent og endelig deres sidste barn Inge Lise i 1938.

Peder virker i hele perioden som enlærer i Værslev skole, og kirkesanger ved Værslev kirke. Her ud over, var han også beskæftiget i aftenskolen.

I august 1945 dør Anna på Kalundborg Sygehus af en kræftsygdom, hvilket der kan læses nærmere om på siden for Anna Marie Madsen.

1946-1991

Ragnhild

På et tidspunkt efter Annas død, bliver Ragnhild Jensen, som stammede fra Nostrup på Røsnæs, husbestyrerinde hos Peder i Værslev.

Ragnhild og Inge Lise 1946

Der er ingen oplysninger om i hvilke periode(r) imellem 1945 og 1949 Ragnhild var husbestyrerinde i Værslev, men 30. april 1949 bliver hun gift med Peder i Bethlehemskirken i Ubberup ved Kalundborg.

Vielses attesten


1949: 25 års jubilæum på Jonstrup seminarium

Den 24. maj 1949, er Peder til 25 års jubilæum på Jonstrup Seminarium.

25 års jubilæum på Jonstrup seminarium.
Peder står som nummer 2 fra højre.

1955: 25 års jubilæum som lærer og kirkesanger i Værslev

I januar 1955 kan Peder fejre 25 års jubilæum som lærer ved Værslev skole, og kirkesanger i Værslev kirke. Ved 12 tiden på jubilæumsdagen, samledes 68 mennesker i Værslev skole, hvor der bliver holdt taler i. Om aftenen er der fest i Værslev forsamlingshus, hvor omkring 200 beboere deltager. Til festen sørgede et lille orkester for underholdningen. Også her var der taler, og Peder modtager en sølv cigarkasse med inskription fra sognets beboere.

Avisnotits i anledningen af jubilæet

Til jubilæet er der også lavet en sang, og jubilæet omtales flere gange i avisen.

Klik her for at se presseomtale, sang og taler.

1958: Peders forældres diamantbryllup i Værslev skole

I 1958 har Peders forældre Rasmus og Marie diamantbryllup. Diamantbrylluppet fejres den 15. november i Værslev skole.

Umiddelbart før diamantbrylluppet, har Peder anskaffet sig en båndoptager. Muligvis har han optaget under festen, men optagelserne er i givet fald forsvundet, med mindre en gammel optagelse med søsteren Agnes som var hjemme fra Canada, er optaget i forbindelse med festen (Hør optagelsen).

Diamant brudeparret

1959: Peder fylder 60 år og træner til idrætsmærket i guld

Den 18. januar 1959 fylder Peder 60 år, og der er følgende omtale i Kalundborg Folkeblad:

Alderen forhindrer dog ikke Peder i, at træne til idrætsmærket i guld. Også dette omtales i avisen:


1959: Værslev skole nedlægges og Peder bliver lærer ved Rørby skole

I forbindelse med folkeskoleloven af 1958, afskaffedes de gamle landsbyskoler, herunder Værslev skole.

I den forbindelse bliver Peder i 1959 flyttet til Rørby skole, men bliver boende i den gamle skole i Værslev.

Peder med lærerstaben på Rørby Skole
ca. 1961.

Galdesten

I slutningen af 1961 bliver Peder opereret for galdesten, og den første uge af januar 1962, rekreere han sig stadig. Det er ikke kun galdesten Peder mås slås med. I marts måned 1962 bliver han opereret i det ene ben, og i maj måned er han endnu engang indlagt på sygehuset, muligvis til efterbehandling.

Sommerhus i Svallerup og køb af grund i Kalundborg

I juni måned 1962 er Peder ude at se på sommerhus, og den 17. juli underskriver han slutseddel på et sommerhus i Svallerup.

Efter kun at have haft sommerhuset i Svallerup i 3 år, bliver det solgt igen i 1965. I stedet køber Peder og Ragnhild den 25. maj 1966, en grund på Strandbakken i Kalundborg, hvor de får bygget et hus.

Årsagen til at Peder og Ragnhild flyttede fra Værslev, var så vidt jeg har hørt, at de skulle købe Værslev skole, hvis de ville blive boende. Det har muligvis også spillet ind, at Peder måske gerne ville bo tættere på vandet.

Skøde Strandbakken 3
N. P. J. Frank - Matrikel kort Strandbakken 3, Kalundborg

Byggeriet af huset på grunden, er gået hurtigt, for allerede den 4. november er taget på, og den 4. januar 1967 flytter Peder og Ragnhild ind.

I forbindelse med flytningen ansøger Peder i december 1966, om flyttegodtgørelse, og får den bevilget.

1967: Afsked som lærer

Den 9. marts 1967, får Peder efter ansøgning bevilget afsked som lærer med udgangen af juli måned.

Fredag den 23. juni tages der afsked, ved en fest på Rørby skole. Sognerådsformand i Værslev Hans Hansen, kommunesekretær og formand for skolekommissionen Johannes Arre samt sognerådsformand og formand for skolebestyrelsen Jeppe Gammelby, holder de officielle taler.

Ud over festen på skolen, bliver der også afholdt en fest i Rørby sognegård, hvor der deltager op mod 100 mennesker. Sognerådsformand Hans Hansen overrakte en stor klokke som afskedsgave på skolebestyrelsens vegne, og formand for skolekommissionen John Arre samt sogneråds formand Jeppe Gammelby talte.

Herefter fulgte en lang række taler, blandt andet genboen i Værslev Arly Terkildsen, og sognepræst i Rørby pastor Praem. Herefter takkede Ragnhild på Peders og egne vegne for de mange gode år.

Peder holder selvfølgelig også tale. Hans tale og det øvrige materiale fra afskeden, kan ses her.

1969: Peders 70 års fødselsdag

Lørdag den 18. januar 1969 fylder Peder 70 år. Han modtager gratulanter i hjemmet, og om aftenen er der fest på Restaurant Gisseløre, som slutter kl. 2 om natten.

Gaven fra den nærmeste familie var en hund, som blev navngivet Puk.

Peder på sin fødselsdag med Puk på skødet,
i hjemmet på Strandbakken.

1974: Peder og Ragnhilds sølvbryllup

30 april 1974 har Peder og Ragnhild sølvbryllup. De bliver vækket med hornmusik, og efterfølgende er der fest i sognegården (Muligvis i Årby).

Ragnhild og Peder foran huset på Strandbakken
ved deres sølvbryllup.

1980: Peder har 50 års jubilæum som kirkesanger

I januar 1980, har Peder 50 års jubilæum som kirkesanger i Værslev.

I den anledning bringes der en artikel i Værslev sogns kirkeblad.

Den fulde artikel kan læses her

1984: Peders afsked som kirkesanger i Værslev

Den 29. januar 1984 tager man ved gudstjenesten i Værslev kirke, afsked med Peder som fratræder efter 55 år som kirkesanger. Værslev sogns kirkeblad bringer denne artikel:

Se afskrift af artiklen

Plejehjem og død

Omkring 1989 kommer både Peder og Ragnhild på plejehjemmet Solgården i Kalundborg.

Solgården

Peder dør den 9. juni 1991 kl. 21:30 på Solgården, og Ragnhild den 30. marts 1992. Begge bliver begravet på Værslev kirkegård, i samme gravsted som Peders første hustru Anna.

Gravstedet på Værslev kirkegård

Tidslinie


Kilder

 • Uddrag af Niels Thorhauges dagbogsoptegnelser fra Vestbirk Højskole http://www.sams-arkiv.dk/niels.thorhauge.html
 • N. P. J. Frank nedskrevet om sit levnedsløb i 1971
 • http://familysearch.org : modified 16 January 2018, 17:19), entry for Niels Peder Jensen Frank - Link
 • P0001 Henrik Frank - Personlig viden
 • KB - Engesvang sogn - Viborg amt
 • Hammerum Herred - Slægtsforskning og Lokalhistorie - http://hammerum-herr http://hammerum-herred.dk/
 • N. P. J. Frank Attest for fødsel/dåb, Kirke: Engesvang kirke, Arkiv Nummer: P0011-0001al: Y
 • Henrik Frank - Personligt arkiv
 • Konfirmationsattest, Document: Konfirmationsattest, Arkiv Nummer: P0011-0002
 • N. P. J Frank Nedskrevet om sit levnedsløb 1971, Arkiv nummer: P0011-9001
 • Udtalelser fra Askov, Document: Udtalelse, Arkiv Nummer: P0011-0003 Askov Højskole
 • Anbefaling Vestbirk Højskole, Arkiv Nummer: P0011-0004
 • Udtalelser fra Jonstrup statseminarium - 2 udtalelser fra henholdsvis 1923 og 1924, Arkiv Nummer: P0011-0005
 • Vidnesbyrd om udfaldet af den afsluttende prøve for lærerer i folkskolen, fra Jonstrup seminarium, Arkiv Nummer: P0011-0006 PHOTO Paranthetical: Y
 • Soldaterbog 1925, Arkiv Nummer: P0011-0007
 • Anbefaling Gelsted Ungdomshjem - 30-11-1928, Arkiv Nummer: P0011-0009
 • Anbefaling Opdragelseshjemmet Sølager - 10-11-1928, Arkiv Nummer: P0011-0010
 • Dispensation fra Undervisningsministeriet - 11-01-1929, Arkiv Nummer: P0011-0012
 • Anbefalinger Hellested Friskole - 26-10-1929 og 23-11-1929, Arkiv Nummer: P0011-0012
 • N. P. J. Frank tale ved 25 års lærer jubilæum - 1955, Arkiv Nummer: P0011-0045
 • Diverse papirer enelærestilling og kirkesanger i Værslev - Arkiv numre: P0011-0013, P0011-0013_1, P0011-0013_2
 • Peders lommebøger med dagbogsnotater, Arkiv Nummer: P0012-0052
 • N. P. J. Frank - Artikel i Værslev sogns kirkeblad marts/april 1984: Afsked med to veltjente medarbejdere, Arkiv Nummer: P0011-0014
 • Bevilling af afsked på grund af alder, Arkiv Nummer: P0011-0018
 • Skøde på grunden Strandbakken 3, Kalundborg, Matrikel: 6-ab Nyrup, Raklev sogn, Arkiv Nummer: P0011-0019
 • Forsikringspolice Strandbakken 3, kalundborg, Arkiv Nummer: P0011-0020
 • Fotokopi af dødsattest - 09-06-1991, Arkiv Nummer: P0011-0021
 • Anbefaling fra Vestkjær Skole i Ølgod sogn, Arkiv Nummer: P0011-0008
 • Anbefaling fra sognepræsten i Snoldelev, Arkiv Nummer: P0011-0022
 • Artikel i Værslev sogns kirkeblad marts/april 1980: Smukke salmesangsaftener men også kranier ikassen, Arkiv Nummer: P0011-0023
 • Gravsten på Værslev kirkegård, Arkiv Nummer: P9001-0002
 • Notater foretaget af Niels Peder Jensen Frank vedr. familien Frank og tyskerne på Alheden, Arkiv Nummer: N0003
 • FT 1906 Engesvang sogn, Engesvang krat - Hids herred - Viborg amt
 • FT 1916 Hørdum sogn - Hassing herred - Thisted amt


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Niels Peder Jensen your relative? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Niels Peder Jensen's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

F  >  Frank  >  Niels Peder Jensen Frank