no image
Privacy Level: Open (White)

Marie Kirstine Michelsen Frank (1837 - 1905)

Marie Kirstine Michelsen Frank
Born in Øster Stenholt, Stenholt, Kragelund, Hids, Viborg Amt, Denmarkmap
Ancestors ancestors
Wife of — married 27 Jun 1858 in Kragelund, Hids, Viborg Amt, Denmarkmap
Descendants descendants
Died in Stenholt, Kragelund, Hids herred, Viborg Amt, Denmarkmap
Profile last modified
This page has been accessed 77 times.

Biography

Marie Kirstine Michelsen Frank. Given Name: Marie Kirstine Michelsen. Surname: Frank. [1]

Born 22 Jul 1837. Øster Stenholt, Stenholt, Kragelund, Hids, Viborg Amt, Denmark. [2][3] File Format: pdf. Kirkebog_Kragelund_1828_48_ID6 DOC Note: #BI69.

Died 15 Apr 1905. Stenholt, Kragelund, Hids herred, Viborg Amt, Denmark. [4] Note: #DI69.

Christening: 30 Sep 1837. Kragelund, Hids, Viborg Amt, Denmark. [5][6]

Buried 22 Apr 1905. Kragelund kirkegård, Kragelund sogn, Hids herred, Viborg amt, Danmark. [7]

Census: 1840 Stenholt, Kragelund, Hids herred, Viborg Amt, Denmark. [8] File Format: mm. FT 1840 Kragelund.html. PHOTO 1845 Note: Øster Stenholt, Kragelund sogn, Viborg amt, Hids herred. [9] File Format: mm. FT 1845 Kragelund.html. PHOTO 1850 Note: Steenholt, Kragelund sogn, Viborg amt, Hids herred. [10] File Format: mm. FT 1850 Stenholt.html. PHOTO 1860 Note: Steenholt, Kragelund sogn, Viborg amt, Hids herred. [11] File Format: mm. FT 1860 Stenholt.html. PHOTO 1880 Note: Stenholt - Kragelund sogn, Viborg amt, Hids herred. [12] File Format: mm. FT 1880 Kragelund.html. PHOTO Abt 1890. Note: Stenholt, Østerstenholt-gård, Kragelund sogn, Viborg amt. [13] File Format: mm. FT 1890 Øster Stenholt-gård.ht. PHOTO 1901 Note: Steenholt, Kragelund sogn, Viborg amt, Hids herred. [14] File Format: mm. FT 1901 Steenholt.html. PHOTO

Residence 1845 Stenholt, Kragelund, Hids herred, Viborg Amt, Denmark. [15] Abt 1890. Øster-Stenholtgård, Stenholt, Kragelund, Hids herred, Viborg Amt, Denmark. Note: Kragelund sogn. [16]

Occupation: Husmor. Abt 1890. [17]

FSFTID MKJ5-2L7.

FSLINK https:/familysearch.org/tree#view=ancestor&person=MKJ5-2L7.

File Format: jpg. Om slægtsgården i Stenholt. Note: Slægtsgården Øster Stenholtgård er beliggende Bedehøjvej 1 i Stenholt. 3 Frank familiens slægtsgård i Stenholt er beliggende på adressen Bedehøjvej 1. Gården har været i familiens eje i flere århundrede. Den første ejer i familien som jeg har oplysninger om, er Søren Jensen kaldet Samson. Han skulle have overtaget gården i omkring 1797. 3 Herefter overtog Johan Michael Michaelsen Frank gården i 1820. Han blev senere gift med Søren Jensens datter Anne Kjerstine Sørensdatter. Søren Jensen boede som ældre som aftægtsmand på gården. 3 I 1844 er noteret følgende oplysninger om gården: 3 Matr. Nr. 3 Harkorn: Gl. hartkorn. 1 td. 4 skp. 2 fjk. Gl. skat: 10 rbd. 65 sk. Nyt hartkorn: 2 td. 3 fdk. ¼ album. 3 1859 overtager svigersønnen Jens Christian Sørensen (Også benævnt Jens Christian Frank) gift med Marie Kirstine Mikkelsen Frank, gården efter Johan Michael Michaelsen Frank. Ved sin død i 1901 er Jens Christian Sørensen aftægtsmand på gården. 3 Sønnen Michael Jensen Frank overtager gården i 1904 og ejer den frem til sin død i 1943. 3 3 Foto + nedestående oplysninger stammer fra internet siden Vort Sogns historie:. 3 Frank, Brødrene, Ø. Stenholt, Engesvang, er født paa Gaarden: Forældre: Gdr. Mikael Frank, Hustru Petrea f. Andersen. 3 Bedsteforældre: FF Gfr. Kr. Frank. FM marie Kirstine. MF Gdr. Jens Peder Andersen. MM Else. 3 Brdr. Frank overtog Gaarden i 1948 efter Faderen, der overtog den i 1904. Gaarden er en meget gammel Slægtsgaard, der menes at have været i Slægtens Eje i ca. 200 Aar. 3 Arealet bestaar af 335 Tdr. Land, heraf 70 Tdr. Land Ager, Resten Mose, Hede, Plantage og Egeskov. For tiden er 10 Tdr. Land Mose under opdyrkning. 3 Stuehuset er opført omkring 1870, Udbygningerne, heraf Kostald 1905, de øvrige noget ældre. Besætningen bestaar af 15 Køer, 10-12 Ungkreaturer, 3 Heste samt Traktor. Ca. 15 Fedesvin og 100 Høns. Der produceres ca. 5 Mill. Tørv aarligt, dels ved egen Drift, dels udlejet. Scrapbook: Y. PHOTO

Note: #NI69. [18][19]

Marriage Husband Jens Christian Sørensen. PREF Y. Wife Marie Kirstine Michelsen Frank. PREF Y. Marriage 27 Jun 1858. Kragelund, Hids, Viborg Amt, Denmark. [20][21] Note: #NF23. File Format: mm. Kirkebog_Kragelund_1850_61_ID6 PHOTO Child: Søren Peter Jensen. Child: Michael Jensen Frank. Child: Anne Maria Jensen. Child: Marius Jensen Frank. Child: Anton Jensen Frank. Child: Ane Marie Jensen. Child: Niels Peder Jensen. Child: Ellen Kjerstine Jensen. Child: Jens Christian Jensen. Child: Rasmus Jensen Frank. PREF Y. Child: Kristine Dusine Jensen.

Husband Johan Michael Michaelsen Frank. PREF Y. Wife Anna Kjerstine Sørensdatter. PREF Y. Marriage 5 Dec 1833. Kragelund, Hids, Viborg Amt, Denmark. [22] Note: #NF41. Child: Dorthea Frank. Child: Marie Kirstine Michelsen Frank. PREF Y. Child: Søren Christian Michaelsen Frank.

Notes

Note BI69Født 22. juli 1837 Marie Kirstine Michelsen Frank. Forældre gårdmand i Øster Stenholt Johan Mikael Michelsen Frank, hustru Anne Kirstine Sørensdatter. 1

Døbt 30. septmeber 1837 i kriken. Faddere: Lars Jesper Gilberts hustru Johanne Olesdatter, medfulgt af pigen Birgitte Jens Datter. Fædrene Leonhard Frank Jacop, Naders Knudsen. Alle af Kragelund sogn.

Note DI69Død 15. april 1905 i Stenhoilt, Marie Kirstine Michelsen Frank, 67 år gammel. Blev begravet på Kragelund kirkegård 22. april 1905. Enke efter aftægtsmand Jenms Christian Sørensen, Stenhoilt. Datter af Selvejergårdmand i Øster-Stenholtgård Johan Michael Michelsen Frank og født samme sted 22. juli 1837.

Note NI69Fra slægtsbog uarbejdet af Niels Peter Jensen Frank :

Farmor stammer fra de tyske kolonister på Alheden, der indvandrede til egnen omkring Frederiks i årene 1759-60. Hun havde efternavnte Franch, og familien får dette efternavn ifølge navnebevis af 3 juni 1905 journal nr. 883 udfærdiget af herreds fogeden til Lysgård m. fl. 1 1

Fortalt af Marie Kirstine Jensen til Niels Peter Jensen Frank : 1

Farmor i Stenholt var af højde og sværelse som min egen mor. Hun gjorde meget arbejde, f.eks, fodrede hun hestene. Når Michael skulle køre til Silkeborg med hestekøretøj skulle mor altid med. 1

Noteret af N. P. J. Frank: 1

Mine har nævnt 3 søskende fra Øster-Stenholtgård: 1

- Dorthea Michelsen, gift med Hesel i Funder. Marie Kjerstine, Gift med Jens Christian Sørensen. 1

Fra Jens Jensens Erindringer - Artikler fra og om Engesvang.

Kilde: Engesvang Lokalhistoriske Arkiv http://www.engesvangarkiv.dk.

1905 1

Dødsfald: 1

•      P. Højs enke, Sofie.      Ole Mikkelsens kone Eva.      Jens Chr. Franks enke Marie. 1

Døden holder en rig høst i dette forår. P. Højs enke der altid gik krumbøjet, som de gl. hekse ses afbillede. Hun og sønnerne Niels og Johan har drevet gården siden P. Høj døde. Jeg var derovre forleden dag, i anledning af undersøgelse fra skifteretten, men der var ingen papirer ordnede, de lå og var skreven, men ikke underskreven eller stemplet, det er sære ligegyldige folk. 1

Jens Chr. Franks enke, var bekendt for at være skåret godt for tungebåndet, det er en kendetegn for familien.

Sources

 1. Source: #S39
 2. Source: #S591 Side 12 + 33 Certainty: 3
 3. Source: #S39
 4. Source: #S591 Side 33 Certainty: 3
 5. Source: #S591 Side 12 Certainty: 3
 6. Source: #S39
 7. Source: #S591 Side 33 Certainty: 3
 8. Source: #S73
 9. Source: #S565
 10. Source: #S601
 11. Source: #S612
 12. Source: #S31
 13. Source: #S580
 14. Source: #S2
 15. Source: #S565
 16. Source: #S580
 17. Source: #S580
 18. Source: #S591 Side 29 + 31 Certainty: 3
 19. Source: #S56 Side 5 Certainty: 3
 20. Source: #S591 Side 29 Certainty: 3
 21. Source: #S46
 22. Source: #S591 Side 26 Certainty: 3
 • Source: S2 FT 1901 Kragelund sogn, Steenholt - Hids herred - Viborg amt File Format: mm FT 1901 Steenholt.html PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S31 FT 1880 Kragelund sogn, Stenholt - Hids herred - Viborg amt File Format: mm FT 1880 Kragelund.html PHOTO File Format: mm FT 1880 Kragelund 2.html PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S39 KB - Kragelund 1828-49 - Viborg amt File Format: pdf Kirkebog_Kragelund_1828_48_ID6 DOC File Format: pdf Kirkebog_Kragelund_Fodte_1828_ DOC File Format: pdf Kirkebog_Kragelund_1828_49_ID1 DOC Paranthetical: Y
 • Source: S56 N0005 Slægtsbog uarbejdet af N. P. J. Frank, Document: Slægtsbog, Arkiv Nummer: N0005 Niels Peder Jensen Frank ( ID 11 ) Repository: #R1 Paranthetical: Y
 • Repository: R1 Henrik Frank - Personligt arkiv Opalvej 8 Ølstykke 3650 Henrik Frank - Personligt arkiv Ølstykke 3650 Note: Personligt slægtsarkiv opbevaret af Henrik Frank. Store dele af arkivet stammer fra Niels Peter Jensen Frank.
 • Source: S565 FT 1845 Kragelund sogn, Øster Stenholt - Hids herred - Viborg amt File Format: mm FT 1845 Kragelund.html PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S580 FT 1890 Kragelund sogn, Øster Stenholt-Gård - Hids herred - Viborg amt Note: Kilde: Notater foretaget af Niels Peder Jensen Frank File Format: mm FT 1890 Øster Stenholt-gård.ht PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S591 N0003 - Notater foretaget af Niels Peder Jensen Frank vedr. familien Frank og tyskerne på Alheden, Document: slægtsforskningsnotater, Arkiv Nummer: N0003 Niels Peder Jensen Frank Note: Notaterne er dels baseret på oplysninger fra diverse kilder, dels personlige erindringerr Repository: #R1 Paranthetical: Y
 • Source: S601 FT 1850 Kragelund sogn, Steenholt - Hids herred - Viborg amt Repository: #R5 File Format: mm FT 1850 Stenholt.html PHOTO Paranthetical: Y
 • Repository: R5 Unknown Unknown
 • Source: S612 FT 1860 Kragelund sogn - Steenholt - Viborg amt - Hids herred, Address: Steenholt, Kragelund sogn, Viborg amt, Hids herred Publication: 1860 Repository: #R5 File Format: mm FT 1860 Stenholt.html PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S73 FT 1840 Kragelund sogn, Steenholt - Hids herred - Viborg amt File Format: mm FT 1840 Kragelund.html PHOTO Paranthetical: Y


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Marie Kirstine Michelsen your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Marie Kirstine Michelsen's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

F  >  Frank  >  Marie Kirstine Michelsen Frank