Jørgen Verner Hansen
Privacy Level: Private with Public Biography and Family Tree (Yellow)

Jørgen Verner Hansen

Honor Code Signatory
Signed 12 Nov 2012 | 76065 contributions | 1612 thank-yous | 2804 connections
Jørgen Verner Hansen
Born 1950s.
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Father of [private daughter (1980s - unknown)] and [private son (1990s - unknown)]
Profile manager: Jørgen Verner Hansen private message [send private message]
Profile last modified | Created 12 Nov 2012 | Last significant change: 1 Aug 2022
00:06: Admin WikiTree added the July 2022 Club 100 badge for Jørgen Verner Hansen. [Thank Admin for this]
This page has been accessed 6,444 times.

Biography

The biography for Jørgen Hansen is empty. What can you add? - A lot but I wont do it.

Sources

Sources to my life in genealogy. Others might find inspiration.

Opslagsværker:

Danmarks kirker, lægges for tiden (2012) ud på nettet på danmarkskirker.natmus.dk

Dansk Biografisk Lexikon, udgivet af C.F. Bricka, København 1887-1905, 19 bind. Findes på nettet.

Friederich Hammer og Herwarth von Schade, Die Hamburger Pastorinnen und Pastoren seit der Reformation, ein Verzeichnis, Teil I: Alphabetisches Hauptverzeichnis, Teil II: Gemeindeverzeichnis. Hamburg. Als Manuskript vervielfältigt, 1995. 214, 210 s. (anmeldt i PT 1996).

Erhard Qvistgaard, Præstehustruer, der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie, 2 Bind, 1934-36.

Trap Danmark = J.P. Trap, Danmark, (et bind om hvert amt) 5. udgave. (3. udgave på nettet).

S.V. Wiberg, Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, Bind 1-3, Odense 1870-71 + Registerbind 1873.

Bøger og artikler:

Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen, Når det regner på præsten. En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550-1750. Forlaget Hovedland 2009.

J.O. Arhnung, De hellige tre Kongers Kapel ved Roskilde Domkirke 1459-1536, G.E.C. Gads Forlag 1965 (heri omtalt Niels Torkilsen (Rosenstjerne) som evig vikar ved St. Annæ alter).

Vilhelm Bang, ”Brødrene Palladius’ Fader,” i Samlinger til jydsk Historie og Topografi, 2. R. II, 1889-90, s. 137-142.

Anton Blaabjerg, Nutiden og Valdemar Sejr, Slægten, Forum for slægtshistorie, 2. udgave 2000.

J.C. Bloch, Den Fynske Gejstligheds Historie, Odense 1787.

Louis Bobé, Operahusets Brand paa Amalienborg den 19. April 1689, Kjøbenhavn 1889, genudgivet af forlaget Wormanium 1998

P.C.B. Bondesen, ”Fyenske Familier i ældre Tid,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 3. Række, Bind IV, 1895.

Aage Dahl, Fyns stifts præstehistorie, 1972.

E. Dam og A. Schæffer, De danske Apotekers Historie, bind I, København 1925.

Ole Degn, Livet i Ribe i 1560-1700 i samtidiges optegnelser, 1971.

Ole Degn, Rig og fattig i Ribe, 2 bind, 1981.

Vivian Etting, Margrethe den Første. En regent og hendes samtid, 2. reviderede udgave, Gyldendal 1997. (Heri om det af Margrethe tilladte eller iværksatte sørøveri mod Hansestædernes skibe, som bl.a. Lydeke Schinkel deltog i).

P. Filtenborg, Slægtsbog for Sognedegn Sejer Olesen Leth og Hustru Ida Nielsdatter samt deres Forslægt og Efterslægt, København 1938.

Karl-Erik Frandsen, ”Historien om studen Ferdinand og alle de andre stude på Vallø på Christian 4.s tid,” i Køge Museum 1990 (Årbog). (Heri nævnt købmand Niels Aagesen fra København, sandsynligvis WikiID: Aagesen-1).

Knud Gether, Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie, Bind I-II, Dansk Historisk Håndbogsforlag 1986-87.

Gjorslev - en bispeborg på Stevns, redigeret af Jesper Jørgensen. Slotsforlaget, 2018.

Torben Glahn, Soraner-biografier 1584-1737 : omfattende Den lille fyrsteskole 1584, Frederik II’s kgl. frie skole 1586-1737, derunder Christian IV’s ridderakademi 1623-1665, Soransk samfund 1978.

Børge Green, Dagligliv i Køge på Christian den Fjerdes tid, uden år.

David Grønlund, Historisk Efterretning om de i Ribe Bye for Hexerie forfulgte og brændte Mennesker, Viborg 1780, genudgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt, ved Kirsten Agerbæk, 1973.

Gregers Hansen, ”De 4 ældste led af Sakskøbing-slægterne Junior og Blich,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 16. række, bind 5, 1977, s. 31-42.

Gregers Hansen, ”De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 16. række, bind 4, 1976, s. 47-74.

Gregers Hansen, ”Købmændene på Lolland-Falster ved midten af 1700’årene”, i Personalhistorisk Tidsskrift, 1981, s. 29-46.

Gregers Hansen, ”Købmændene i Sakskøbing og Maribo i 1700-årene – deres økonomiske og sociale placering”, i Fortid og Nutid, bind XXV, 1972-74.

Gregers Hansen, ”Købmandsslægten Wandel i Sakskøbing og Nykøbing Falster”, i Personalhistorisk Tidsskrift, 16. række, bind 2, 1974, s. 165-184.

E. Juel Hansen, ”Slægten Krag fra Mesinge,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 9. række, bind 2, 1929, s. 101-121.

C.C. Haugner, ”Hvorledes bliver man Lokalhistoriker?” i Lolland-Falsters historiske Samfund, Aarbog XXXII, 1944, s. 251-259.

C.C. Haugner, Nakskov Købstads Historie, 3 bind, Nyt Nordisk Forlag 1934-36.

C.C. Haugner, Maribo og Fejø Birker (Fuglse Herreds Nordre Del), Nakskov 1942.

C.C. Haugner, Rødby Købstad og Fuglse Herreds Søndre Del, Nakskov 1928.

Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613, I-II, ved Bue Kaae, Historisk Samfund for Ribe Amt, 1976.

Vello Helk, ”Danske og slesvig-holstenske studenter i Bourges,” i Personalhistorisk Tidsskrift 1980, s. 216-231.

H. Hjort-Nielsen, ”Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1708,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 8. Række, Bind IV, 1925. (1658-1662).

H. Hjort-Nielsen, ”Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1708,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 8. Række, Bind VI, 1927. (1663-1668).

H. Hjort-Nielsen, ”Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1708,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 8. Række, Bind VI, 1927. (1669-1676).

H. Hjort-Nielsen, ”Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1708,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 9. Række, Bind I, 1928. (1677-1684).

H. Hjort-Nielsen, ”Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1708,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 9. Række, Bind I, 1928. (1685-1694).

H. Hjort-Nielsen, ”Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1708,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 9. Række, Bind II, 1929. (1695-1698).

H. Hjort-Nielsen, ”Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1708,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 9. Række, Bind III, 1930. (1699-1703).

H. Hjort-Nielsen, ”Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1708,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 9. Række, Bind IV, 1931. (1704-1708).

Ida Holck, ”Præsteliv paa Lolland i Tiden 1800-1870. To lollandske Præstekoner,” i Lolland-Falsters historiske Samfund, Aarbog XXXIII, 1945, s. 415-427.

Helge Hostrup, Jens Christian Hostrup. Hans Liv og Gerning, København 1916. (findes på nettet scannet af Google og med de sædvanlige fejl, dog ikke så slemt som i andre tilfælde).

Jens Christian Hostrup, Erindringer fra min Barndom og Ungdom, Kjøbenhavn 1891.

Jens Christian Hostrup, Senere Livserindringer, udgivne af Elisabeth Hostrup med et Tillæg af Udgiverinden, Kjøbenhavn 1893.

J.C. Jacobsen, Danske Domme i Trolddomssager i øverste Instans, København 1966.

Henrik Jacobæus, ”Familien Jacobæus i gamle dage,” (bearbejdet af Finn. H. Blædel), i Personalhistorisk Tidsskrift, 16. række, bind 5, 1977, s. 135-158.

S.P. Jensen, "Brændevinsbrændere, købmænd og større gårde i Store Heddinge," i Store Heddinge før og nu, Hæfte IV, Stevns Lokalhistoriske Arkiv, 1996.

S.P. Jensen, "Landbruget i Store Heddinge gennem 200 år," i Store Heddinge før og nu, Hæfte IV, Stevns Lokalhistoriske Arkiv, 1996.

S.P. Jensen, ”Episoder i en bondeslægts historie,” i Stevns før og nu, Bind II, Stevns Lokalhistoriske Arkiv 2000.

Birgitte Bøggild Johannsen, ”Slægten Bircherod. Et antikvarisk dynasti fra o. 1700”, i: Janus Møller Jensen (red.), Fynske antikvarer. Fra et forskermøde. Mindre skrifter udgivet af Center for Middelalderstudier ved Syddansk Universitet, nr. 24, Odense 2005, s. 1-36. (artiklen findes på nettet: middelalderstudier.sdu.dk).

Marianne Johansen og Helle Halding, Thi de var af stor slægt, Skippershoved 2001.

Marianne Johansen, ”En søster i verden. Grevinde Inggerd på Sjælland og i Europa,” i Køge Museum 1997 (Årbog). – (Om Jacob Sunesens datter Inggerd af Regenstein).

Alfred Kaae, ”Sejr-fejden i Gjern herred, lidt om Sejr Bundesens stridige afkom på Sorringegnen,” i Østjysk Hjemstavn, 32. årgang, Østjysk hjemstavsforening, 1967, s. 134-140.

Bue Kaae, Biskop Peder Jensen Hegelund 1542-1614. En biografi. Historisk Samfund for Ribe Amt 1977. Findes på nettet hos Familien Anker & Bidstrup (Personalier).

Birgit Kaiser, ”Humílitas og Luxúria. Normer og social kontrol i 1600-årenes Vonsild,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 1997, s. 13-28. (Om præsten Johannes Rüde, der i kirkebogen tegnede bukke ud for ”utugtige” kvinder).

J. Kinch, Ribe Bys Historie og Beskrivelse, 2 bind, genoptryk 1985.

Carl Klitgaard, ”Den store nordjydske hekseforfølgelse,” i Fra Himmerland og Kjær Herred II, 1915-18, s. 90-218.

Bjørn Kornerup, ”Kanniken Niels Torkilsens adelsbrev”, i Personalhistorisk Tidsskrift, 10 række, bind 1, 1934, s. 231-237.

Michael Kræmmer, Den hvide klan, Spektrum 1999. Bogen er generøst lagt ud på nettet af forfatteren, og den er god.

Michael Kræmmer, Kongemordernes slægt, Forlaget Hansen og Jespersen 2007

Carl Langholz, Anetavler for berømte danskere, 1. samling: Digtere og forfattere, Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989.

Alfred Larsen, ”Den Hunseby Præst Jens Olufsen Riber og hans Strid med Knud Urne til Aarsmarke,” i Lolland-Falsters historiske Samfund, Aarbog XXXIII, 1945, s. 400-414.

Alfred Larsen, De ældste led af slægten Wichmand,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 12. række, bind 1, 1946, s. 25-71.

Alfred Larsen, ”Lidt om den lollandske Del af Slægten Suhr,” i Lolland-Falsters historiske Samfund, Aarbog XXXII, 1944, s. 228-250.

Alfred Larsen, Lolland-Falsters degne og skoleholdere, København 1960.

Alfred Larsen, ”Om nogle Descendenter af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 11 Række, Bind III, 1942, s. 188-200.

Alfred Larsen, ”Stamtavle over de første syv slægtsled af den borgerlige slægt Flindt,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 13 række, bind 6, 1958, s. 81-110.

Ejnar C. Larsen, ”Biskop i Ribe Iver Iversen Hemmet (1564-1629) og nogle af hans descendenter,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 1997, s. 1-12.

Ejnar C. Larsen, ”Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. Slægten Lime,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 1990, s. 1-20.

Ejnar C. Larsen, ”Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe III. Slægten Vandel,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 1995, s. 31-85.

Ejnar C. Larsen, ”Slægterne Benzon og Hauchs rødder i Ribe,” i Slægten nr. 10, 1994, genoptrykt i Gemmesider (1991-1994), s. 79-83. (Om bl.a. Laurits Thøgersen, Thøger NN og Maren Bentsdatter (Arckis).

Svend Larsen, Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede, 2 bind, Odense 1965.

Finn H. Lauridsen, ”Gottfried Becker, en københavnsk hofapoteker 1767-1845” i Personalhistorisk Tidsskrift, 1981, s. 183-222. (Han er tipoldebarn af Johanne Knudsdatter Lerche og Iver Nielsen).

Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Odense 1995.

Lennart S. Madsen, ”Hercules von Oberberg. En renæssancearkitekt i hertugdømmet Slesvig,” i Sønderjysk Månedsskrift, nr. 3, 2006. – Findes på nettet på Bymuseet i Haderslevs hjemmeside. Bedste artikel om Hercules.

Christian Meriot, ”The Saami Poeples from the Time of the Voyage of Ottar to Thomas von Westen,” i Arctic, vol. 37, No. 4 (December 1984), p. 373-384. – Findes som pdf-fil på nettet.

Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, ved Anne Riising og Mogens Seidelin, Odense 1991.

Marita Akhøj Nielsen, ”Anders Sørensen Vedel,” i Danmark og renæssancen 1500-1650, Gads Forlag, 2006, s. 196-205.

Susanne Lykke Vølzgen Nielsen, ”Hiellp gudt. Birgitte Brahe (1576-1619) – en biografisk skitse og en bogreol,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 1996, s. 95-155.

Georg Nørregård, Nykøbing på Falster gennem tiderne, 2 bind, 1978-82.

Winnie Odder, ”Loftsforvandlinger – en rejse i tid og rum,” i Køge Museum 2008, s. 53-80. – Om det malede loft i Brochmands gård Torvet 14, hvor svenskekongen indlogerede sig i februar 1658. Her boede Peder Christensen Skivholmes anden kone Barbara Enevoldsdatter Brochmand med sin første mand, Ditlev Bertram.

Adam Oehlenschläger, En Reise fortalt i Breve til mit Hiem, I-II, København 1817-18. (Om andesteg til morgenmad på Højbygaard, desværre er bogen ikke til hjemlån, kun fire eksemplarer på danske biblioteker, skandaløst).

Elith Olesen, ”3 Brødre Scheel og deres nærmeste efterslægt,” i Personalhistorisk Tidsskrift 16. rk. bd. 6, 1978, s. 19-80 og 151-190.

H. Erik Olesen, ”Den gamle danske uradel, dens oprindelse og nulevende efterkommere,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 16. række, bind 5, 1977, s. 227-241.

Anders Pedersen, Kjøge Byes Historie, København 1888.

Anders Pedersen, Sjællands Stifts Degnehistorie, 1899.

Anna (Christine) Pedersens tre bøger om Strøby og omegn. Hun har WikiID: Pedersen-10232

Anna Pedersen, Fra Bondestue og Stegers, Optegnelser fra Stevns og Bjæverskov Herreder, Ejnar Munksgaard, København 1944.

Anna Pedersen, I såtid og høst, optegnelser fra Stevns og Bjæverskov herreder, Ejnar Munksgaard, København 1950.

Anna Pedersen, Højtid og gæstebud, optegnelser fra Stevns og Bjæverskov herreder, J. H. Schultz Forlag, København 1960.

Kirstin Nørgaard Pedersen, Herredsfogedslægten. Peder Pedersen i Borum og hans efterkommere indtil omkring midten af 1700-tallet, 2 bind, Forlaget Slægten 2004, 2. udgave 2010.

Kirsten Nørgaard Pedersen, ”Silke, salt og sild – købmandsvarer 1683” i Østjysk hjemstavn, 63. årgang. Østjysk hjemstavsforening, 1998, s. 104-113. – Artiklen er identisk med teksten til nr. 234, Johanne Jacobsdatter, i ovennævnte værk, Herredsfogedslægten.

En slægt Peitersen fra Store Heddinge Sogn, Nordisk Slægtsforskning ApS. Skringstrup, Skals, 1979.

Knud Prange, ”En næsten ukendt kvinde i 1400-tallets Danmark. Johanne Hansdatter Podebusk og nogle af hendes kvindelige slægtninge,” i Mennesker i Danmarks og Europas Middelalder, udgivet og redigeret af Brian Patrick McGuire, København 1986, s. 195-215.

Knud Prange, ”Fru Johanne i Vindum – en studie over slægtskab mellem højadel og lavadel,” i Heraldisk Tidsskrift, bind 5, 2. halvbind, København 1984, s. 261-273.

Knud Prange, ”Silkebroderet socialhistorie,” i Festskrift til Vagn Dybdahl, Aarhus 1987, s. 356-379.

Ulla Fraes Rasmussen, ”Hellig Margrethe – Myter og levned,” i Køge Museum 1998 (Årbog).

Ulla Fraes Rasmussen, ”Kapellangården i Køge og dens middelalderkældre,” i Køge Museum 2009, s. 17-41. – Her må Peder Christensen Skivholme have boet.

Ulla Fraes Rasmussen, ”Raneslægtens stormandsgård i Varpelev,” i Køge Museum 1990.

Mads Pedersen Rostock, Den navnkundig Kiøbstad Ribe, udgivet af Mogens Bencard, Småskrifter nr. 5, Historisk Samfund for Ribe Amt, 1967.

Holger Rørdam, Hans Theophilisen Sadolins Dagbog, i Historiske Samlinger og Studier vedrørende danske Forhold og Personligheder især i det 17. Åarhundrede, Bind I-IV, 1891-1902.

Holger Fr. Rørdam, Mester Jørgen Jensen Sadolin, Fyns Stifts Reformator og første evangeliske Biskop, Odense 1866.

Bi Skaarup, ”Soffye,” i Skalk 1996, nr. 5. (Om Rasmus Hansen Reravius’ bryllupsdigt til Frederik II og dronning Sophie).

Jørgen Skaarup, ”Uden respekt for kanonerne,” i Skalk, 1994, nr. 6. (Artikel om Langelands modstandskamp 1658-1660. Dines Jensen Rosenstjerne er nævnt, og vi får historien om Erik Christensen Humble og hans modige kone, Sara Madsdatter, der tilbageerobrede en dansk fane fra svenskerne).

Jens Peder Skou, Det står skrevet, Forlaget Slægten 1998.

Anders Sørensen Vedels levnedsbeskrivelse af Jens Grundet, oversat og udgivet af F. Moth i Vejle Amts Årbøger 1926, s. 133-87.

Jytte Sørensen, Mordet i Varpelev. Henrettelsen på Lammehøj 1852-1853. Lokalhistorisk Arkiv, Vallø Kommune, 1990.

Jytte Sørensen, Strøby. Baggrund, udvikling og skæbner i 17-1800 tallet, Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev 1993.

Ernst Verwohlt, ”Hvide-slægtens heraldik,” i Heraldisk Tidsskrift, bind 5, 2. halvbind, København 1984, s. 190-213.

Villads Villadsen, ”Købmand og rådmand i Nakskov Jørgen Jensens efterslægt i tre generationer,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 1986, s. 175-195.

Villads Villadsen og Helle Villesen, ”Hr. Jacob Bunisøns syv børn fra Skivholme præstegård og deres forslægt,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 1991, s. 49-71.

Jørgen Wangel, ”En familie på Amager,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 1987, s. 228-236.

Flemming Aagaard Winther, ”Astrup-præster fra Reformationen til 1750” i Østjysk hjemstavn, 63. årgang. Østjysk hjemstavsforening, 1998, s. 40-51 (epitafium i farver af præst i Torrild-Vedslet, Ole Jensen Holmboe og Maren Gregersdatter Krag og deres 14 børn.

Hans Worsøe, ”Nogle betragtninger om børn født uden for ægteskab”, Personalhistoriske Studier, 1979.

Bøger om slægtsforskning:

Jørgen Green og Michael Green Schmidt, Slægtsforskerens ABC, Forlaget Grifo, 2007. 3. udgave 2011.

Jørgen Markvad, Slægtsforskerens Hvem, Hvad, Hvor, Forlaget Yduns Æbler, 2006.

Knud Prange, Mit navn er Jensen, En bog om slægtsforskning, Danmarks Radio, Forlagsvirksomheden 1989.

Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen, Find din slægt – og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie, Syddansk Universitetsforlag, 2. udgave, 2006.

Links

Erik Brejls uddrag af skifter mm. - https://www.brejl.dk/

Skifter Gjorslev, Søholm og Erikstrup Godser - http://www.datalyse.dk/carlhemmingsen/aner/skifter_gjorslev.htm


More Genealogy Tools


Only the Trusted List can access the following:
  • Jørgen Verner's formal name
  • e-mail address
  • exact birthdate
  • birth location
  • personal memories about Jørgen Verner (1)
  • images (1)
  • private children's names (2)
  • spouse's name and marriage information
For access to Jørgen Verner Hansen's full information you must be on Jørgen Verner's Trusted List. Please login. See the Contact section of the Tree & Tools page.


Sponsored Search
Comments: 14

Leave a message for others who see this profile. If you prefer to keep it private, send a private message to the profile manager. private message
There are no comments yet.
Login to post a comment.
My dear cousin is brilliant. We are so grateful for you extraordinary research. Yes, I am coming back to Denmark, someday to do more exploring.
posted by Mary Buck
Hej Jørgen. Når jeg blev ledt ind på din side her, skyldes det at jeg først nu har opdaget at min tip-tip-tip-oldefar Rasmus Berthelsen fik en efternøler ved navn Frederiche i 1815. Han havde ellers en ved samme navn tidligere med sin første kone, men hun døde i 1796 kun 12½ år gammel. Sammen med sin næste kone Bodil Cathrine (som skulle blive min 3xtip-oldemor kom så den næste Frederiche, som du omtaler. Jeg nedstammer fra hendes 10 år ældre søster, Ane Margrethe. Jeg kan endvidere berette at jeg har sporet efterkommere til deres fælles bror Peder (1808-1867) i USA og har også haft kontakt med en af de nulevende i LA .

Jeg har nu kendskab til 10 børn af Rasmus Berthelsen (med to hustruer) og det spænder fra 1775 til 1815. mvh. Villy Hansen www.mineroedder.dk

posted by Villy Hansen
Jørgen, making more than one thousand contributions in September added so much to the breadth and depth of our Shared Tree. The Appreciation Team thanks YOU!

Pippin Sheppard

WikiTree’s Appreciation Team

posted by Pip Sheppard
Jørgen, your more than 1000 contributions for the month of August 2009 adds to the improvement of our Shared Tree. Thanks so much for all of your efforts.

Pippin Sheppard

WikiTree’s Appreciation Team

posted by Pip Sheppard
Mr. J. V. Hansen,

I wish to sincerely thank you for the additional information you have added to the Loding family. I have not been able to find much about my Grandparents in Denmark or Germany. I know the Lodings originated in Germany. If you can chase down any additional material from my family members I would appreciate that very much. Thank you for being a great member of WikiTree. Eric Andersen-Vie

posted by Eric Andersen-Vie
Hi

Wish you a Happy New Year. May 2018 bring you all you need to be happy.

Congratulation for adding your contributions in December. Whatever the quantity of your contributions, they all count. As we always say "Quality is better than quantity" to make a great family tree.

Thank you for being a Wikitreer,

Guy Constantineau - Wikitree leader

posted by Guy Constantineau
Thanks for the info about the married name Jørgen. I WILL remember that, I think I did know actually, but wasn't sure what date it became operative. Fliss
Jorgen, How will we decide on the first name of Henrik Westphal's wife (Birgitte or Bergithe)? You can see Bergithe in the Dekov Family Tree that I use as a source. Which spelling is correct for merging?

Eric

posted by Eric Andersen-Vie
Hello,

I'd like to invite you to join in the "Weekend Chat" on G2G Today!

Share personal successes, stories about ancestors, tips, projects you are working on, or anything else you wish.

New members stop in and say Hello, introduce yourself, share your story, or ask for help.

Pilots, Mentors, and Leaders of all kinds please add something... your advice is always greatly appreciated.

Hope to see you there!

https://www.wikitree.com/g2g/412308/weekend-chat-all-members-are-invited-23-25-june-2017

posted by Keith Hathaway
Thank you Jorgen. You're making my family complete.

Your adoring cousin,

Mary

posted by Mary Buck
Hello Jørgen,

We'd like to invite you to join in the "Weekend Chat" on G2G Today!

Share personal successes, stories about ancestors, tips, projects you are working on, or anything esle you wish.

New members stop in and say Hello, introduce yourself, share your story, or ask for help.

Pilots, Mentors, and Leaders of all kinds please add something... your advice is always greatly appreciated.

Click the link below to check it out.... We hope to see you there!

http://www.wikitree.com/g2g/151719/weekend-chat-all-members-are-invited-29-may-2015

posted by Keith Hathaway
Hi,

I noticed your new Club 100 badge.

Congratulations ?

Keep up the nice work.

Guy

posted by Guy Constantineau

H  >  Hansen  >  Jørgen Verner Hansen