no image
Privacy Level: Open (White)

Jørgen (Hansen) Seidelin (1634 - abt. 1689)

Jørgen Seidelin formerly Hansen
Born in Helsingør, Denmarkmap
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Descendants descendants
Died about in Hjemslev, Skanderborg, Denmarkmap [uncertain]
Profile last modified | Created 26 Jul 2009 | Last significant change: 30 Sep 2021
07:35: Elizabeth Steen edited the Biography for Jørgen (Hansen) Seidelin (1634-abt.1689). (Adding sources. Formatting. ) [Thank Elizabeth for this]
This page has been accessed 335 times.

Biography

Jørgen Hansen Seidelin Birth: 1634- Helsingør, Denmark Death: 1688 - Skanderborg, Denmark Parents: Hans Jørgensen, Lisbeth Jørgensen (born Michelsdatter Seidelin) Wife: Ide Hansen Seidelin (born Nickelsdatter Koch) Children: Else Thoustrup (born Jørgensen Seidelin), Hans Jørgensen Seidelin

Jørgen Hansen Seidelin is listed in Netudgave af Wibergs præstehistorie: 5. i. 8 Trin. 1679 [Sjelle-S.-L., o. 19/6 62] Mag. Jørgen Hansen Seidelin, f. Helsing. 34; (Bdr. t. Hans H. S. t. Kbh. Holmens K.); F. H. Jürgensen, Kbmd. i Helsingør; M. Lisbeth Michelsdtr. Seidelin (2 ~ Christopher Holstein); St. Helsing. 53; St. i Uppsala c. 58–59; Skanderborg-S.-S. 11/7 67* og 3/5 70*; Pr. Framlev Hrd. 17/1 76; Pr. her 78; Mag. Kbh. 17/7 80; ~ Ida Nicolaisdtr. Koch; F. N. K., først polsk Gesandt i Rusland, siden General-Toldinsp. i Danmark; 4 S., 2 D.; see Etm.; C. P. Lindenfeld og J. L. Lydichsen i Borup-H.; Hans J. S. i Ousted-T.; A. K. Toustrup i Aarslev-T.; (J. T. Meldal i Ø. Tørslev; L. Friis p. Alrø); [† 1688; havde ligesom Broderen, Hans S. v. Kbh. Holmens K., gjort vigtige Tjenester under Kbhs. Beleiring og var særdeles yndet paa høieste Steder].[1]

Notes

MyHeritage Family Trees MyHeritage.com [online database]. Lehi, UT, USA: MyHeritage (USA) Inc. https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees

Family tree: Melvold-families webside, managed by Harald Einar Melvold(Andersen) https://www.myheritage.com/site-73324382/melvold-families-webside

Record: https://www.myheritage.com/research/record-1-73324382-1-503615/jorgen-hansen-seidelin-in-myheritage-family-trees

Sources

  • Mogens Seidelins "Den Seidelinske Slægtsbog", bind I, 1963; Den Seidelinske Slægtsbog Bind 5 - DIS-Danmark; Medens Bind IV principielt kun medtog Personer, der hed Seideli; bevis 22/7 1963 (Aarhus Stiftamt) 14/2 1918, 224 pages. https://dis-danmark.dk/bibliotek/910547.pdf
  1. Netudgave af Wibergs præstehistorie S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878. Med tillæg af hans egne rettelser og tilføjelser bag i de enkelte bind og i supplementsbindet, og fra Erh. Qvistgaards bog: Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie, København 1934, Repro 1977. No 1014. Sognepræster til Skanderborg, Skanderup og Stilling, Hjelmslev Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift. M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 279; K. 3/367; P. 24; Aarh. M.; Lkm. 5/80; Kbg. 1723. https://wiberg-net.dk/1014-16-Skanderborg.htm#NichelSeidelin


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Jørgen your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Jørgen's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

H  >  Hansen  |  S  >  Seidelin  >  Jørgen (Hansen) Seidelin