no image
Privacy Level: Open (White)

Jørgen (Hansen) Seidelin (1634 - abt. 1689)

Jørgen Seidelin formerly Hansen
Born in Helsingør, Denmarkmap
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Descendants descendants
Died about at about age 55 in Hjemslev, Skanderborg, Denmarkmap [uncertain]
Problems/Questions Profile manager: Nancy Morrissey private message [send private message]
Profile last modified | Created 26 Jul 2009
This page has been accessed 360 times.

Biography

Jørgen Hansen Seidelin Birth: 1634- Helsingør, Denmark Death: 1688 - Skanderborg, Denmark Parents: Hans Jørgensen, Lisbeth Jørgensen (born Michelsdatter Seidelin) Wife: Ide Hansen Seidelin (born Nickelsdatter Koch) Children: Else Thoustrup (born Jørgensen Seidelin), Hans Jørgensen Seidelin

Jørgen Hansen Seidelin is listed in Netudgave af Wibergs præstehistorie: 5. i. 8 Trin. 1679 [Sjelle-S.-L., o. 19/6 62] Mag. Jørgen Hansen Seidelin, f. Helsing. 34; (Bdr. t. Hans H. S. t. Kbh. Holmens K.); F. H. Jürgensen, Kbmd. i Helsingør; M. Lisbeth Michelsdtr. Seidelin (2 ~ Christopher Holstein); St. Helsing. 53; St. i Uppsala c. 58–59; Skanderborg-S.-S. 11/7 67* og 3/5 70*; Pr. Framlev Hrd. 17/1 76; Pr. her 78; Mag. Kbh. 17/7 80; ~ Ida Nicolaisdtr. Koch; F. N. K., først polsk Gesandt i Rusland, siden General-Toldinsp. i Danmark; 4 S., 2 D.; see Etm.; C. P. Lindenfeld og J. L. Lydichsen i Borup-H.; Hans J. S. i Ousted-T.; A. K. Toustrup i Aarslev-T.; (J. T. Meldal i Ø. Tørslev; L. Friis p. Alrø); [† 1688; havde ligesom Broderen, Hans S. v. Kbh. Holmens K., gjort vigtige Tjenester under Kbhs. Beleiring og var særdeles yndet paa høieste Steder].[1]

Notes

MyHeritage Family Trees MyHeritage.com [online database]. Lehi, UT, USA: MyHeritage (USA) Inc. https://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees

Family tree: Melvold-families webside, managed by Harald Einar Melvold(Andersen) https://www.myheritage.com/site-73324382/melvold-families-webside

Record: https://www.myheritage.com/research/record-1-73324382-1-503615/jorgen-hansen-seidelin-in-myheritage-family-trees

Sources

  • Mogens Seidelins "Den Seidelinske Slægtsbog", bind I, 1963; Den Seidelinske Slægtsbog Bind 5 - DIS-Danmark; Medens Bind IV principielt kun medtog Personer, der hed Seideli; bevis 22/7 1963 (Aarhus Stiftamt) 14/2 1918, 224 pages. https://dis-danmark.dk/bibliotek/910547.pdf
  1. Netudgave af Wibergs præstehistorie S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878. Med tillæg af hans egne rettelser og tilføjelser bag i de enkelte bind og i supplementsbindet, og fra Erh. Qvistgaards bog: Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie, København 1934, Repro 1977. No 1014. Sognepræster til Skanderborg, Skanderup og Stilling, Hjelmslev Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift. M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 279; K. 3/367; P. 24; Aarh. M.; Lkm. 5/80; Kbg. 1723. https://wiberg-net.dk/1014-16-Skanderborg.htm#NichelSeidelin
Sponsored Search
Is Jørgen your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Jørgen's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

H  >  Hansen  |  S  >  Seidelin  >  Jørgen (Hansen) Seidelin