Maerten (Harpertszoon) Tromp

Maerten (Harpertszoon) Tromp (bef. 1598 - 1653)

Privacy Level: Open (White)
Maerten "Bestevaêr" Tromp formerly Harpertszoon
Born before in Brielle, Voorne, Zuid-Holland, Nederlandmap
[sibling(s) unknown]
Husband of — married in Briellemap
Husband of — married in Briellemap
Husband of — married in Den Haagmap
Descendants descendants
Died in Scheveningen, Zuid-Holland, Nederlandmap
Profile last modified | Created 15 Dec 2015
This page has been accessed 1,460 times.

Categories: Dutch Roots PPP | Maritieme geschiedenis | Famous Dutch People | Nederlanders uit Zuid-Holland voor 1700.

Nederlanders voor 1700
Maerten (Harpertszoon) Tromp is geboren in Zuid-Holland in 1598
Join: Dutch Roots Project
Discuss: dutch_roots
Gezicht op Brielle, toegeschreven aan Joost van Geel, 1665.
Rijksmuseum Amsterdam

Contents

Biografie

Maarten Harpertszoon Tromp wordt op 23 april 1598 Juriaanse kalender (genoteerd in het doopboek als 3 mei 1598, naar de huidige Gregoriaanse kalender) geboren in Brielle als oudste kind van marineofficier Harpert Maertenz en Jannetgen Barentsdochter Quack. Hij wordt gedoopt op 23 april 1598 in de St. Catharijne Kerk in Brielle met de naam Maerten zoon van Herpert Maertensz.. [1]

Doopaantekening [2]

Familie

Zijn vader, volgens een latere overlevering een naar zee weggelopen zoon van de Delftse regentenfamilie Van der Wel, zou zich vanaf 1607 Van der Tromp gaan noemen; waarschijnlijk staat deze naam in verband met zijn schip de Olifantstromp afgekort Tromp. Tot 1606 woont het gezin aan het Kolfslop te Brielle, daarna verhuizen zij naar Rotterdam, waar Harpert Tromp wordt benoemd tot kapitein van het fregat de Olifantstromp van de Rotterdamse Admiraliteit. Het jaar daarop gaat de negenjarige Maarten naar zee als scheepsjongen op het schip van zijn vader.

Eerste Huwelijk. [3]
Op 7 mei 1624 huwt hij, na een ondertrouw op 14 april, in Brielle (Sint-Catharinakerk) Dignum Cornelisdochter de Haes, de in 1599 geboren dochter van schipper Cornelis Cornelissen de Haes uit Rotterdam. Het echtpaar woonde aan de Voorstraat in Brielle.

Huwelijk MaartenTromp & Dignum Cornelisdr de Haes. [3]
Ondertrouw: 14 april 1624.Trouwen: (in kantlijn) 7 mei 1624.
Marts Harpertsz, Jonggez. Luytnant van Capt. Cornelis Bagijn
& Digmon Cornelisdr. Jongedr. wonend int Noordt Eynde.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:

 • Harpert Maertensz Tromp, 1627 - 1691
 • Cornelis Maertensz Tromp, 1629 - 1629
 • Johan Maertensz Tromp, 1632-1673

In een aantal notariële akten uit die tijd wordt de familie Tromp genoemd. Zo is er een transportakte [4] waarin Willem Arens van Broekkerke, een obligatie overdraagt aan Maarten Herperts Tromp ter waarde van f 1200,-. In een testament uit 1631 [5] legateert Tromp aan zijn moeder Jannetje Barends voor de rest van haar leven f 100 per jaar. In een testament uit 1634 [6] wordt opgenomen dat Tromp begraven wilt worden in het zelfde graf waar zijn vrouw ligt. Hij laat zijn oudste zoon een steeds te vererven ketting met medaillon na. Zijn moeder Jannetje Barends krijgt levenslang f 200 per jaar, zijn zusters Aaltje Herperts, Leentje Herperts en Marijtje Herperts eenmalig ieder f 200. Het weeshuis erft f 200, de armen f 200.

Tweede huwelijk. [7]
Op 12 september 1634 trouwt hij met Alida Arckenbout (1602 - 1639) dochter van Jacob Arckenbout.

Huwelijk met Alida Arckenbout, 1632 [7]

Kinderen:

 • Jacob Maertensz Tromp, 1635 -
 • Alida Maertensdr Tromp, 1637 - 1701

Derde huwelijk. [8]
Maerten trouwt op 1 februari 1640 voor de derde keer met Cornelia Theding van Berkhout (1614 - 1680)

Huwelijk met Cornelia Theding Berckhout ,1640 [8]

Kinderen uit dit huwelijk:

 • Margaretha Martina Maartensdr Tromp, 1641- 1680
 • Adriaen Maartensz Tromp, 1642 - 1679
 • Johanna Maria Maartensdr Tromp, 1644 - 1717
 • Dina Cornelia Maartensdr Tromp, 1650 - 1651
 • Maerten Maertensz Tromp, 1652 - 1652

Carrière

Nederland is verwikkeld in de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje. Maarten is scheepsjongen op de Olifantstromp, het schip waar zijn vader kapitein van is. Dit fregat, is betrokken bij de overwinning van admiraal Jacob van Heemskerck in de slag bij Gibraltar tegen de Spaanse vloot. In april 1607 keert de Olifantstromp terug naar Nederland om bij Duinkerken tegen kapers te vechten in de Noordzee en het Engels Kanaal.

Twee jaar later sneuvelt Harpert Maertenz bij een gevecht met Britse kapers en wordt Maarten twee jaar gevangen gehouden.
Citaat uit A.J. van der Aa. Biographisch woordenboek der Nederlanden:

Deze, in den vermaarden slag van Gibraltar; over een fregat het bevel voerende, geraakte kort daarna op de kust van Guînea slaags met een roover, waarbij hij eerst in de kajuit gekwetst en daarna door midden geschoten werd. Zijn zoon, toen 11 jaren oud, hierbij tegenwoordig, riep schreijende het volk toe: ‘Zult gij mijns vaders dood niet wreken!’ Na het nemen van zijns vaders schip, moest hij den roover ruim 2 jaren dienen, toen hij een middel vond om te ontkomen.
De scheepswerf van de Admiraliteyt op de Maeze.

Na thuiskomst, rond 1613, gaat Maerten tegen zijn zin tijdelijk werken op een Rotterdamse werf om zijn moeder en drie zusters te onderhouden. In 1614 in verkoopt zijn moeder het huis in Rotterdam te voor 1400 gulden en verhuist naar Brielle.

In 1616 maakt als koopvaarder een tocht naar Rouen, samen met, zijn toekomstige schoonvader, schipper Cornelis Cornelissen de Haes uit Rotterdam, een jaar later treed hij in dienst van de marine als kwartiermeester. In deze functie maakt hij onder meer een expeditie tegen Algiers en Tunis mee. Vanaf 1619 vaart Maarten Tromp weer bij de koopvaardij en wordt in 1621 korte tijd door de Tunesiërs gevangen gehouden.

In 1622 treed hij weer in dienst bij de Marine. Op 23 juli wordt hij geplaatst als luitenant op de brik Bruynvisch bij de Admiraliteit van de Maeze, onder kapitein Cornelis Cornelissen de Bagijn. Dat jaar en in 1623 is dit schip betrokken bij aanvallen op de Spaanse kust. In 1624 wordt Tromp overgeplaatst naar het schip, van kapitein Dirck Gerritszoon Verburgh, dat deel uitmaakt van de blokkadevloot tegen Duinkerke, datzelfde jaar wordt hij benoemd tot kapitein op het jachtschip de St. Anthonius en later wordt hij kapitein van het fregat Gelderland.

Na de dood van zijn eerste vrouw in 1633 verlaat Maarten Tromp de marine. Hij hertrouwt met Alyth Jacobsdochter Arkenboudt uit Den Briel. In 1636 wordt hij directeur van 's Lands Equipagie en krijgt de opdracht om de gebrekkige logistieke ondersteuning van de Nederlandse vloot te verbeteren.

Slag bij Terheide, Jan Abrahamsz. Beerstraten, 1653 - 1666.
Slag bij Terheide op 10 augustus 1653 weergegeven. In het midden van het schilderij vaart het grootste schip van de Hollandse vloot, de Brederode van admiraal Maerten Harpertsz Tromp. Nederland won de slag, maar verloor daarbij zijn aanvoerder Tromp.
Rijksmuseum Amsterdam zaal 2.15

Tijdens de Driedaagse Zeeslag bij Nieuwpoort leggen de Britten een blokkade voor de Nederlandse kust. Bij een geslaagde poging die te breken, de Slag bij Terheide, wordt Maerten Harpertszoon Tromp op de Brederode door een Engelse scherpschutter vanaf het schip van admiraal William Penn dodelijk in de linkerborst getroffen.

Het lijk wordt in een koets vanaf Den Helder over het strand naar Den Haag gereden en is op 5 september met een schuit naar Delft vervoerd om daar te worden begraven in de Oude Kerk.

Ontwerp graftombe Maerten Harpertszoon Tromp
Rijksmuseum Amsterdam.


Testament

Datering: 23-feb-1644 Aktesoort: testament
Notaris: Jan van Aller Az.
Akteplaats: Rotterdam Standplaats: Rotterdam
Inhoud: Maerten Harpensz Tromp eerst weduwnaar van Digna Cornelisdr; ten tweede weduwnaar van Aeltgen Jacobsdr Arckenbout, en nu man van Cornelia Adryaens Berckhout luytenant admirael Sgravenhage, benoemt tot erfgenamen zijn kinderen en zijn vrouw; met legaten aan zijn zuster Helena Harpers Tromp, en aan zijn schoonmoeder Jannitgen Barentsdr.
Hij benoemt tot voogden Sebastiaen Bastiaensz Molenwater, zijn zwager, Cornelis Aryaensz Quaeck, zijn neef, Pieter van Allemonde burgemeester van Brielle, Jannitgen Barents, zijn schoonmoeder, en Christiaen Gielisz Meys, in plaats van de overleden voogd Pieter Cornelisz.
Zuster van zijn tweede vrouw is Neeltgen Jacobsdr Arckenbout. Eerder testament van M.H. Tromp met zijn tweede vrouw gepasseerd voor deze notaris d.d. 11.04.1639. [9]

Algemene informatie

Biography

More to read , watch and listen:

Sources

 • Citaat van index record: [1], [2]
 • Index record:
Doopaantekening
Datering 03-05-1598Date
Plaats BriellePlace
Gedoopte Maerten Baptized
Vader Herpert Maertensz Father
Moeder Jannetje Barents Mother
Getuige Lambrecht Maertensz Witness
Getuige Jochem Cornelisz Witness
Getuige Machtelt Maertens Witness
Toegangsnummer 135 Hervormde Kerk Brielle Access number
Inventarisnummer111 Inventory number
BronNDG Kerk Source
VindplaatsStreekarchief Voorne-Putten en Rozenburg Found


 • Citaat van index record: [3]
 • Index record:
1e Huwelijk
Ondertrouw 14-04-1624Banns Date
Huwelijk 07-05-1624WeddingDate
PlaatsBriellePlace
Bruidegom Maerten Harpertsz TrompGroom
Beroep Luytnant van Capt. Cornelis BagijnProffesion
Bruid Digmon CornelisdrBride
Wonende in't Noord Eynde
Archief ​Netherlands, Zuid-Holland...Church Records, 1076-1916 Nederlands Hervormde Brielle Trouwen 1591-1608, 1618-1624Archive
InventarisnummerImage 129 van 827Inventory number


 • Transport akte [4]
 • Testament 1631 [5]
 • Testament 1634 [6]
 • Citaat van index record: [7]
 • Index record:
2e Huwelijk
Ondertrouw 27-08-1634 Banns Date
Huwelijk 12-09-1634Wedding Date
PlaatsBriellePlace
BeroepCapiteijn Proffesion
Bruidegom Maerten Harpertsz TrompGroom
WonendeRotterdam Living
Bruid Alijt Jacobs Arckenbout Bride
Wonende NobelstraatLiving
Archief Rijksarchiefdienst Nederland, Zuid-Holland,Nederlands Hervormde gemeente, Brielle, Trouwen 1591-1608, 1618-1684 Archive
Inventarisnummerimage 209 of 827Inventory number
 • Citaat van index record: [8]
 • Index record:
3e Huwelijk
Ondertrouw 15-01-1640 Banns Date
PlaatsRotterdamPlace
Huwelijk 01-02-1640Wedding Date
PlaatsDen HaagPlace
BeroepLuitenant Admiraal Proffesion
Bruidegom Maerten Harpertsz TrompGroom
WonendeRotterdam Living
Bruid Cornelia Tedingh Berckhout Bride
Wonende Den HaagLiving
Archief Rijksarchiefdienst Nederland, Zuid-Holland, Alle Gezindten, s-Gravenhage, Trouwen 1598-1658 Archive
InventarisnummerImage 536 of 959Inventory number
 1. 1.0 1.1
  Doop maarten Herpertszoon Tromp
  Doop Maerten Herpertsz, Brielle 03-05-1598, Netherlands, Zuid-Holland...Church Records, 1076-1916 Nederlands Hervormde Brielle dopen 1585-1607, 1616-1623, 1646-1692 Image 169 of 715
 2. 2.0 2.1
  Doop maarten Harpertszoon Tromp
  Baptism1598-FamilySearch Scan Doopaantekening,Netherlands, Zuid-Holland...Church Records, 1076-1916 Nederlands Hervormde Brielle dopen 1585-1607, 1616-1623, 1646-1692 Image 169 of 715
 3. 3.0 3.1 3.2
  Huwelijk Maarten Harpertszoon Tromp met Digmon Cornelisdr.
  Marriage1624-FamilySearch,​Netherlands, Zuid-Holland...Church Records, 1076-1916 Nederlands Hervormde Brielle Trouwen 1591-1608, 1618-1684 Image 129 van 827
 4. 4.0 4.1 Willem Arens van Broekkerke, thans te Brielle, transporteert aan Maarten HerpertsTromp, kapitein ter zee residerende ...
 5. 5.0 5.1 Testament van Maarten Herperts Tromp, kapitein ter zee in diens van de Staten Generaal. Hij heeft uit huwelijk met Dignum ...
 6. 6.0 6.1 Testament van Maarten Herperts Tromp, kapitein ter zee. Uit huw. met wijlen Dignum Kornelis heeft hij 3 zoons: Herpert ...
 7. 7.0 7.1 7.2
  Huwelijk Maarten Harpertszoon Tromp met Alijt Jacobs Arckenbout .
  Huwelijk Maerten Tromp en Alijt Jacobs Arckenbout, opgehaald 16 December 2015), Nederlands Hervormde gemeente, Brielle, Trouwen 1591-1608, 1618-1684, image 209 of 827; Rijksarchiefdienst Nederland, Zuid-Holland
 8. 8.0 8.1 8.2
  Huwelijk Maerten Harpertsz Tromp met Cornelia Tedingh van Berckhout .
  Huwelijk Cornelia Tedingh van Berckhout en Maerten Harpertsz Tromp  : accessed 16 December 2015), Alle Gezindten, s-Gravenhage, Trouwen 1598-1658 image 536 of 959; Rijksarchiefdienst Nederland, Zuid-Holland (Netherlands National Archives, Zuid-Holland).
 9. [Testament 23 februari 1644] Aktenummer: 2 Bladzijden: 4 t/m 4 Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) Inventarisnummer: 82 Stadsarchief Rotterdam


More Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:DNA
No known carriers of Maerten's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 3
Maarten Harpertszoon Tromp
Maarten Harpertszoon Tromp

Maarten Harpertszoon Tromp
Maarten Harpertszoon Tromp

Wapen Tromp
Wapen Tromp

Collaboration
 • Login to edit this profile.
 • Private Messages: Contact the Profile Managers privately: Dutch Roots Project WikiTree and Joop van Belzen. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
 • Public Q&A: These will appear above and in the Genealogist-to-Genealogist (G2G) Forum. (Best for anything directed to the wider genealogy community.)

On 6 Jul 2017 at 08:05 GMT Joop van Belzen wrote:

De link gerepareerd.

De geboortedatum 23 april is naar de Juriaanse kalender genoteerd in dit profiel terwijl in het doopboek de huidige Gregoriaanse kalender is gebruikt en de doopdatum 3 mei is. Stel voor om de geboorte/doopdatum op 3 mei 1598 te zetten.

On 5 Jul 2017 at 22:49 GMT Astrid (Schellenberger) Spaargaren wrote:

Link to baptism not working anymore.Maerten is 39 degrees from Robin Helstrom, 43 degrees from Katy Jurado and 35 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

H  >  Harpertszoon  |  T  >  Tromp  >  Maerten (Harpertszoon) Tromp