Help:Nl:Aanbevolen Tags

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | Styles and Standards

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: JvB

Deze pagina gaat over HTML markup-tags. Zie G2G Tags voor het soort dat jij volgt.

Deze pagina is voor gevorderde leden. De meeste leden hoeven alleen de opmaakopties te gebruiken die beschikbaar zijn via de knopjes bovenin het bewerkingsvak. Leden die meer willen weten, kunnen beginnen met Bewerkingstips..

Het volgende is geen wiki markup "spiek briefje" en is niet bedoeld om je te helpen deze tags te gebruiken. Het is bedoeld om je te helpen onderscheid te maken tussen tags die worden aanbevolen en ondersteund (die je hieronder ziet) en tags die niet worden aanbevolen op WikiTree (die je hieronder niet ziet). Lees voordat je een tag gebruikt die je hieronder niet ziet HTML en Inline CSS zeer zorgvuldig.

Als je deze lijst wilt gebruiken, begin je met een tag waarvan je niet zeker weet of deze hieronder wordt vermeld. Tags en codes zijn gegroepeerd op het karakter waarmee ze beginnen. Als je bijvoorbeeld wilt weten of wordt aanbevolen, zoekt je dit in de sectie punthaakjes <...> . Als het er niet is (dat is het niet), betekent dit dat het niet wordt aanbevolen.

Ronde haakjes (...) in een tag of code betekent dat de inhoud in die ruimte variabel is. De volledige tag of code staat niet noodzakelijk hieronder vermeld. Wijzigingen en eigenschappen zijn niet inbegrepen.

Opname in deze lijst betekent niet dat de tag geschikt is in elke situatie. Bijvoorbeeld de aanbeveling voor uitgebreide citaten is <blockquote> te gebruiken. Handmatig inspringen met een dubbele punt (:) wordt niet aanbevolen voor citaten, maar wordt wel aanbevolen voor andere inspringen.

Als je nog steeds niet zeker weet of je een bepaalde tag moet gebruiken, stel je vraag hier over in G2G Tag je vraag met "style".

Ampersands

Punthaakjes

Apostrofen

 • ''...'' - voor cursief plaats twee apostrofen voor en achter de tekst.
 • '''...''' - voor Vet plaats drie apostrofen voor en achter de tekst.
 • '''''...''''' - vet en cursief, gebruik vijf apostrofen. - Zie Editing Tips

Asterisken

 • * - opsommingsteken
 • ** - geneste lijst met opsommingstekens in een lijst (lijst van niveau 2)
 • *** - geneste lijst met opsommingstekens in een lijst (lijst van niveau 3) - zie Bewerkingstips

Accolades

Vierkante haken

 • [...] - linkt naar een URL - Zie Links Toevoegen
 • [[...]] - link naar WikiTree profiel
 • [[:Category:..]] - link naar WikiTree categorie - see Categorisatie
 • [[Category:..]] - een pagina categoriseren - zie: Categorisatie
 • [[Image:...]] - geeft een afbeelding weer - zie: Foto's V&A
 • [[Project:...]] - link naar een WikiTree project pagina
 • [[Space:...]] - link naar een WikiTree free-space profiel
 • [[Wikipedia:...]] - link naar een Wikipedia artikel.
 • [[Google:...]] - Link naar Google zoekmachine

Dubbele punten

 • :... - inspringing (moet het eerste karakter in de regel zijn)
 • ::... - dubbele inspringing
 • :::... - drievoudige inspringing - Zie: Bewerkingstips

Is tekens

 • ==...== - level 2 kop
 • ===...=== - level 3 kop
 • ====...==== - level 4 kop - Zie: Bewerkingstips

Hash/Nummer/Hekje tekens

 • #... - nummeriek opsommingsteken
 • ##... - genest nummeriek opsommingsteken (level 2 genummerde lijst)
 • ###... - level 3 genummerde lijst - Zie: Bewerkingstips

Koppel/Min tekensThis page was last modified 23:13, 15 October 2021. This page has been accessed 553 times.