Help:Nl:Adopties en meerdere ouders

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | Styles and Standards

Eén paar ouders

WikiTree staat iemand alleen toe om één moeder en één vader te hebben. Dit biedt de basis structuur voor stambomen.

Dit betekent dat bij adopties, stiefkinderen, enz., er een keuze gemaakt moet worden.

Voor privé profielen met een directe verbinding naar een levend persoon, kan het gezin kiezen welke ouders moeten worden opgenomen. Merk op dat als de adoptieouders worden gebruikt, ze moeten worden gemarkeerd als niet-biologisch. Dit voorkomt onjuiste DNA-testverbindingen.
Voor Openbare profielen zonder een connectie met een nog levend persoon, moet de genetische connectie de overhand hebben. Dit is een keuze die onze gemeenschap heeft gemaakt: onze boom moet genetisch zijn.

Als je bijvoorbeeld geadopteerd bent, kun je ervoor kiezen om je adoptie- of biologische ouders in te voeren als jouw moeder en vader. Als je overgrootvader is geadopteerd, moet je zijn biologische ouders gebruiken, als ze bekend zijn.

Toevoegen andere Ouders

Hoewel een profiel slechts één moeder en één vader kan hebben, kun je het volledige verhaal van dit persoon opnemen in zijn biografie (privacy overwegingen terzijde).

Je kunt koppelingen toevoegen aan andere gezinsleden in de tekst op de volgende manier:

Rex werd geadopteerd door [[McTester-95|Maddie McTester]].

En aan de andere kant:

Maddie heeft [[Sample-4|Rex Voorbeeld]] geadopteerd.

Conflicterende of gevoelige keuzes

Zoals hierboven uitgelegd, zouden voor niet-levende mensen genetische connecties moeten prevaleren. Er is echter flexibiliteit als het om levende mensen gaat.

Wat als sommige familieleden graag genetische connecties zouden zien, maar andere familieleden niet?

In deze gevallen kan het passend zijn om een duplicaat profiel te maken.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat Rex zijn genetische erfgoed wil ontdekken, maar zijn adoptiegezin als zijn "echte" familie beschouwt en niet het risico wil nemen om iemands gevoelens te beschadigen.

Rex zou voor zichzelf een tweede profiel kunnen maken. Hij kan koppelingen tussen zijn twee profielen maken en de hele situatie uitleggen, of het profiel geheim houden als het erg gevoelig is.

Op een moment als het probleem minder gevoelig is, zouden Rex of zijn nakomelingen de twee profielen moeten samenvoegen.

Het is belangrijk dat het gebruik van duplicaten zeldzaam en ongebruikelijk is. Het is in strijd met de basisprincipes van WikiTree. Zie punt I van onze Ere Code op samenwerking.


Zie ook:

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Margreet Beers


This page was last modified 13:53, 9 August 2020. This page has been accessed 660 times.