Help:Nl:Categorienamen

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | Styles and Standards | Categorization Help | Categorization Project

Het volgende gaat over namencategorieën en het bewerken van de categorie hiërarchie. Zie Categorisatie voor een inleiding en Categorie maken en verwijderen voor het maken ervan.

Het is erg belangrijk — en vaak erg moeilijk! — de naamgevingsconventies te volgen die door de community zijn vastgesteld. De hiërarchie groeit voortdurend en wordt verbeterd. Als je helemaal niet zeker weet hoe je een nieuwe categorie moet noemen, vraag in G2G met behulp van de tag categoryization. Als je ons wilt helpen bij het maken en onderhouden van de categoriehiërarchie, kunt u deelnemen aan ons Categorization Project.

Contents

Algemene Regels

 • Gebruik geen speciale tekens zoals !, @, #, $,%, ^, &, *, "", / En |. Aanhalingstekens en & worden vaak gebruikt voor namen op Wikipedia en bij Find A Grave en kunnen helaas ook niet op Wikitree worden gebruikt. De enige dubbele punt in de naam zou moeten zijn na "Categorie:". Spaties kunnen worden gebruikt (het worden onderstrepingstekens wanneer ze worden opgeslagen). Bovendien kunnen komma's, koppeltekens en haakjes worden gebruikt. Niet-Latijnse alfabetten zijn prima, maar gebruik alleen tekens en cijfers. Kortom: gebruik alleen spaties, komma's, gewone koppeltekens en haakjes als interpunctie in categorienamen.
 • We gebruiken enkelvoudsvorm voor onderwerp categorieën en meervoudsvorm voor vaste categorieën.
  • Onderwerp categorieën zijn vernoemd naar een onderwerp, bijvoorbeeld Category:Norfolk bevat subcategorieën, vrije ruimte of free space pagina's en profielen (wanneer geen onderliggende categorie bekend is) met betrekking tot het onderwerp Norfolk.
  • Set of reeks categorieën zijn genoemd naar de reeks profielen die ze bevatten, dus gebruik de meervoudsvorm als die er is. We gebruiken bijvoorbeeld Category:Czech Artists niet Categorie:Tsjechische artiest. Dit betekent niet dat we onnodige woorden aan de naam toevoegen om het meervoudig te maken, bijvoorbeeld we zeggen Category:Baseball in plaats van Category:Baseball Topics.
 • Begin categorie namen niet met The. Er zijn enkele uitzonderingen voor deze regel, bijvoorbeeld er is een plaats genaamd The Gap in New South Wales.
 • Als een categorie miljoenen mensen zou kunnen bevatten, maak dan een kleinere subcategorie aan. Idealiter zouden categorieën op het laagste niveau veel kleiner moeten zijn, met niet meer dan een paar duizend mensen erin. Dit is niet altijd mogelijk, b.v. met dorpen en steden, maar we moeten ernaar streven om kleinere categorieën te creëren als we dat kunnen.
 • Als een categorie slechts enkele mensen zou bevatten creëer dan geen categorie, maar gebruik in plaats daarvan de bovenliggende categorie. [Example?]
 • Als een categorie op het middenniveau leeg is en maar een subcategorie heeft, maak deze dan niet aan. We willen geen extra navigatie lagen maken. Deze regel legt uit waarom sommige categorieën op het laagste niveau namen hebben als "X Group Members", terwijl de meeste alleen zeggen hebben "X-Group".Bijvoorbeeld, we zeggen nooit "X Location Residents" of "X Cemetery Burials." We plaatsen professional baseball spelers liever in Category:Professional Baseball Players dan in Category:Professional Baseball, omdat Category:Professional Baseball meerdere subcategorieën kan bevatten. (Als spelers in Category:New York Yankees geplaatst zouden worden zouden we waarschijnlijk geen Category:New York Yankees Players nodig hebben omdat Category:New York Yankees niet veel subcategorieën zou hebben.)
 • Een fundamentale stijl regel van WikiTree is "gebruik hun conventie in plaats van de onze", dat wil zeggen dat we moeten proberen de naam te gebruiken die de persoon zelf zou hebben gekend en gebruikt. Voor regionale categorisering betekent dit bijvoorbeeld het gebruik van de plaatsnaam in de taal en tijd waarin de persoon leefde in plaats van hoe hij nu in het Engels heet.
  • Dit is van toepassing op categorieën op het laagste niveau die profielen bevatten, maar mogelijk niet van toepassing op categorieën op een hoger niveau. Categorieën op hoger niveau bestaan ​​voor onze eigen organisatorische en navigatie doeleinden, b.v. een stad die niet meer bestaat, kan worden opgenomen in de huidige provincie (? voorbeeld?).
  • In sommige gevallen is dit misschien onpraktisch. Het doel van categorisering is om profielen te groeperen. Als de mensen die we proberen te groeperen verschillende namen voor hetzelfde hebben gebruikt, is het misschien logisch. Houd er echter rekening mee dat dit vaak kan worden bereikt via midden-level categorieën. We zouden bijvoorbeeld "Tsjechische metselaars" kunnen hebben met welke "metselaars" ook in het Tsjechisch, als een subcategorie van metselaars.

Regels voor categorienaam ontwikkelen en publiceren

 • Naarmate ze zich voordoen, moeten er nieuwe vragen gesteld in G2G met gebruik van de tag categorization. Dit zorgt ervoor dat ze worden gezien door Categorization Project leden. Wanneer een conclusie wordt bereikt (hopelijk in overeenstemming), moet de regel hier worden vermeld of op een secundaire pagina.
 • Wanneer secties hier te groot worden, kunnen ze worden opgesplitst in subpagina's. Ze moeten namen krijgen in deze stijl. Categorie Namen voor Europese Aristocraten, Categorienamen voor Regio's, enz. Deze moeten worden gecategoriseerd onder Category:Categorization Help, project categorieën indien van toepassing, etc.

Categorie Namen voor Regio's

Steden, landen en andere locaties zijn georganiseerd in een categorie hiërarchie. Het hoogste niveau is Category:Regions. Het bevat alle continenten die vervolgens zijn onderverdeeld in landen, staten of andere subregio's.

Categorienamen voor locaties volgen dezelfde algemene principes als Locatie velden. Categorieën voor moderne landen gebruiken de verkorte vorm voor algemeen gebruik, als in Category:Australia niet Category:Commonwealth of Australia.

Locaties in verschillende talen

WikiTree heeft parallelle categorie bomen in andere talen. Het is niet nodig dat een bepaalde locatie categorie in elke taal wordt gemaakt. Wanneer een categorie in meerdere talen bestaat, zijn deze aan elkaar gekoppeld, zodat mensen gemakkelijk andere talen voor een bepaalde categorie kunnen vinden. De categorie op het hoogste niveau in het Engels, Category:Categories, bevat bijvoorbeeld koppelingen bovenaan de pagina naar de categorie op het hoogste niveau in andere talen.

Wanneer een locatie dezelfde spelling heeft in meer dan één taal, moet de categorienaam worden gevolgd door de twee letterige (ISO 639-1) taal code tussen haakjes. Als er geen twee letterige code is, gebruik dan de drie letterige (ISO 639-2) taal code.

Bijvoorbeeld:

Albanian of Albanees Czech of Tjechisch Danish of Deens Dutch of Nederlands Finnish of Fins French of Frans German of Duits Icelandic of Ijslands Italian of Italiaans Serbian of Servisch Slovak of Slowaaks Slovenian of Sloveens Spanish of Spaans Swedish of Zweeds Turkish of Turks
Evropë Evropa (cs) Europa (da) Europa (nl) Eurooppa Europe (fr) Europa (de) Evrópa Europa (it) Европа Európa (sk) Evropa (sl) Europa (es) Europa (sv) Avrupa

Gebruik geen verschillende talen in dezelfde categorie naam, zoals Category:India (भारत). Gebruik Category:India (en).

Schrijf de inhoud op categoriepagina's in dezelfde taal als de categorienaam. Voeg profielen toe aan de locatie categorie in dezelfde taal waarin het profiel is geschreven. Dit betekent dat geen enkele categorie alle profielen kan bevatten, maar dat de overeenkomstige categorieën in andere talen ook moeten worden gecontroleerd.

Als je vragen hebt, vraag het Categorization Project door een G2G te posten met gebruikmaking van de tag categorization.

Canadese regionale categorieën

Canadese steden

Canadese stad- en stads categorieën moeten altijd in dit formaat worden genoemd "Stad, Provincie". Dit zijn subcategorieën van de provinciale categorieën.

Townships en plattelandsgemeenten zouden moeten worden gebruikt voor categorieën, in plaats van voor de kleine gemeenschappen daarbinnen. De township Chapple, Ontario, bestaat bijvoorbeeld uit een gemeenschap genaamd Barwick samen met de omliggende boerderijen, dus de categorie is Category:Chapple, Ontario.

Wanneer er een rural municipality of landelijke gemeente is met dezelfde naam als een stad of dorp, wordt "Plattelandsgemeente van" toegevoegd aan het begin van de R.M. categorie om ze van elkaar te onderscheiden.

Regionale categorieën van Denemarken

Zie Hoe regionale / geografische categorieën gebruiken voor Denemarken en uitleg over de categoriestructuur.

Duitse regionale categorieën

Zie De categoriestructuur van Duitsland en het gebruik van de regionale categorieën van Duitsland (Eng) of de Duitstalige versie, Struktur und wie man regionale Kategorien benutzen sollte.

Regionale categorieën van Indonesië

Zie Indonesië Categorie conventies.

Engelse regionale categorieën

Categorieën voor locaties in Engeland gebruiken een sjabloon. Als je vragen hebt, vraag dan in de G2G om je vraag met tag categorization and United_Kingdom

Engeland

Als je vragen hebt, stel ze in G2G en voeg de tags categorization en England toe aan je vraag.

Counties - Provincies

In Engeland, worden counties vermeld met alleen de naam van de county, bijvoorbeeld, Category:Lancashire, en gekoppeld aan Category:England.

Een uitzondering op deze naamgevings norm is Category:County Durham. Zie lijst van Engelse counties en lijst van voormalige Engelse counties.

Steden / Plaatsen

Categorienamen voor steden in Engeland gebruiken de locatienaam een ​​komma dan de provincienaam. De categorie van de stad is een subcategorie van de provincie waarin het zich bevindt. Bijvoorbeeld Category:Goodleigh, Devon is een sub-categorie van Category:Devon.

Hundreds - Honderden

Hundreds in Engeland waren eenheden van lokale overheid, gerechtelijke administratie en belastingen, tussen dorp en shire (graafschap-county). Aktes van de hundreds van Engeland bestaan ​​vanaf 940 tot ze werden vervangen bij wet in de 19e eeuw. Zie Category:England Hundreds.

Parishes of parochies

Om de indeling om de civiele parochies van Engeland te categoriseren gebruik [[Category:Parish Name, County]], bijvoorbeeld, Category:Reymerston, Norfolk, en koppel deze categorie aan Category:England Parishes.

Schotland

Als je vragen hebt, stel ze in G2G met gebruikmaking van de tags categorization en Scotland

Counties bevinden zich onder Scottish Counties. Er is een bewuste beslissing genomen om de counties of graafschappen op de graafschappen of counties kaart van 1890 te herstellen. Dit vertegenwoordigt niet volledig de huidige graafschappen of counties van Schotland. Counties zouden de vorm moeten krijgen van <county name>, Scotland. Bij twijfel vraag in G2G en gebruik de tags categorization en scotland.

Steden/Plaatsen gbruiken <Locality name>, <County name> en bevinden zich onder het graafschap of de county van relevantie binnen de 1890 County-grenzen.

Parishes. Gebruik bij WikiTree alsjeblieft deze vorm <Parish name>, <County>, Scotland. Parochies veranderden in de loop van de tijd en om zich aan te sluiten bij districten, moet WikiTree de parochies gebruiken die zijn opgericht onder de Local Government Act van 1889 en vandaar dat Schotland uit 871 Parochies bestaat. Het Schotland Project zal de overgang van namen en grenzen in de loop van de tijd beheren en afstemmen op de moderne grenzen van de Parochies. De pagina op Wikipedia is een uitstekende startbron. Koppel de resulterende categorie aan Parishes of Scotland. Als je de County weet kent, gebruik dan ook Category:Parishes in xxxxshire en waar een parochie een grensovergang met het graafschap (de County) oversteekt, koppel het aan beide. Je kunt aanvankelijk veel hiaten verwachten, omdat de parochie in xxxshire misschien nog niet is opgezet

Wales

Wales is vergelijkbaar met Engeland. Er kan worden opgemerkt dat de High Level Category for Wales huidige en historische provincies bevat. De administratieve grenzen in Wales veranderden in 1994 en de nieuwe grenzen worden vermeld bij Wikipedia.

Counties. In Wales, zijn counties eenvoudig vermeld als <County Name>, Wales en gekoppeld aan High Level Wales Category. Het kan zijn dat de naam Engels of Welsh is, afhankelijk van de regio en / of de status.

Plaatsen, in Wales worden vermeld als volgt <Locality name>, Wales en gekoppeld aan de Counties, modern, origineel of historisch.

Parishes (Parochies). Er is nog geen begin gemaakt met werken aan parochies in Wales, maar ze zijn opgenomen met Engeland op de Family Search kaartenservice. Dit zijn 1851 grenzen en zijn dus de Historische provincies van Wales. Als je in dit gebied werkt, gebruik dan de conventie <Name of Parish>, <County> en koppel de Parochie aan de County-categorie.

Ierland

Category:Ireland omvat het eiland Ierland dat de counties of graafschappen van Noord Ierland en Ierland omvat. Ierland is verdeeld in Counties, Baronies of baronieën, Parishes of parochies en Townlands of stadjes.

Counties. Counties in Ierland zijn gecategoriseerd als County name, bijvoorbeeld Category:County Tipperary en gekoppeld aan of Category:Ireland of Category:Northern Ireland zoals toepasselijk. Zie Category:Irish Counties voor een lijst van counties.

Baronies. Category:Ireland Baronies bevat de baronies gegroepeerd onder de county. De naamgevingsconventie is Barony-naam, County-naam, houd er rekening mee dat de county naam NIET de term "county" gebruikt. Zie de voorbeelden bij Category:Baronies in Kerry.

Towns and Townlands. Dezelfde naamconventie, Locality naam, County naam, wordt voor beide gebruikt. Voeg geen "county" toe aan de naam van de County. Zie voorbeelden op: Category:Towns in Antrim.

Parishes. Gebruik alsjeblieft de conventie Parish of Parochie, County Name. Voeg geen "county" toe aan de naam van de County.

Verenigde Staten van Amerika regionale categorieën

US state en county categories - staat en graafschap categorieën

US staten worden vermeld met alleen de naam van de staat, b.v. Category:Ohio. US county categorieen worden vermeld met de county, en de staat. bijvoorbeeld, Category:Cass County, North Dakota of Category:Acadia Parish, Louisiana. Er zijn al categorieen gemaakt voor alle staten en counties. Als bij het plaatsen van een van deze categorieën, deze na het opslaan in het rood verschijnt, is er waarschijnlijk sprake van een typefout of formatteringsfout in de naam.

US municipalities - gemeenten

US municipality categorieën zouden als volgt vermeld moeten worden [[Category:City, State]] tenzij er meerdere plaatsen/steden met dezelfde naam zijn in die staat, in dat geval wordt het zo vermeld [[Category:"City, County, State"]]. Dit geldt ook voor plaatsen met verschillende benamingen zoals town (stad) of village (dorp).

Een uitzondering doet zich voor in de staten New York en Vermont, waar het gebruikelijk is om meer dan één gemeente met dezelfde naam binnen een county te hebben. In dit geval is het toegestaan ​​om een ​​modifier te gebruiken in de naam van de kleinste plaats in de hiërarchie City > Town > Village > Hamlet. Bijvoorbeeld de stad Otego in Otsego County is Category:Otego, New York en het dorp met dezelfde naam en ook in Otsego County is Category:Otego (village), New York. Dit volgt het protocol dat Wikipedia gebruikt om deze plaatsen met dezelfde naam te onderscheiden.

US townships - gehuchten

De verdeling van counties in townships is niet consistent door het hele land. Veel staten verdelen counties of provincies niet in townships en onder degenen die dat wel doen, variëren het belang en het gebruik. Over het algemeen worden townships met de county of provincie naam vermeld. Bijvoorbeeld, [[Category:Franklin Township, Drew County, Arkansas]] is correct terwijl [[Category:Franklin Township, Arkansas]] dat niet is. Dit is gedaan voor consistentie, omdat veel, zo niet de meeste township namen niet uniek zijn voor een staat. (Er zijn 16 Franklin Townships in Pennsylvania!) En verder, is op de meeste officiële websites en overheidsdocumenten, de naam van de county of provincie meestal opgenomen in de verwijzing naar de township. En tot slot volgt dit opnieuw het Wikipedia-protocol.

Er zijn twee uitzonderingen. In New Jersey worden townships op dezelfde manier ingedeeld als steden of dorpen en verschillen ze alleen door de vorm van lokaal bestuur. De charter townships die uniek zijn voor Michigan worden ook hetzelfde behandeld als andere gemeenten.

US Unincorporated Places - Niet opgenomen plaatsen

Niet-opgenomen plaatsen hebben dezelfde naam als opgenomen steden of dorpen. Probeer te voorkomen dat categorieën van Census Designated Places (CDP) worden gemaakt, omdat de namen die door het Census Bureau zijn toegewezen al dan niet overeenkomen met lokaal gebruik en begrip van de naam en grenzen van de plaats, en onderhevig zijn aan verandering bij elke nieuwe telling.

Category Names for Cemeteries - Categorie namen voor begraafplaatsen

Geef de instelling de eigen naam en maak er een nieuwe categorie van, plaats hem in de kleinste locale categorie die je kent, bijvoorbeeld Category:Prospect Cemetery, East Stroudsburg, Pennsylvania.

Dit is een subcategorie van Category:East Stroudsburg, Pennsylvania en Monroe County, Pennslyvania, Cemeteries. Als een begraafplaats (of school) deel uitmaakt van een religieuze instelling, kan het ook een subcategorie van de overkoepelende instelling zijn. Dit is heel gewoon voor kerkhoven.

Zie Category Cemetery Formatting voor meer informatie.

Categorie Namen voor DNA Projecten

Zie DNA-categorisatie voor projecten voor meer informatie.

Categorie namen voor militaire onderwerpen

Richtlijnen worden gepubliceerd na samenwerking met de WikiTree-community.

Categorie namen voor One Name Studies

Zie One Name Studies FAQ Page: Categories voor meer informatie.

Categorie namen voor religieuze onderwerpen

Zie: Principles and Formatting Guidelines for Religious Categories voor meer informatie.

Categorie namen voor onderhouds categorieën

Onderhoudscategorieën moeten doorgaans, op een paar uitzonderingen na, aan een project worden gekoppeld. Ze moeten beginnen met de projectnaam, gevolgd door een "onderhoudsvraag", zoals "heeft PPP nodig". Deze moeten worden besproken als er geen bestaande parameter is, zodat een standaard kan worden toegevoegd, omdat ze worden gekoppeld aan project box sjablonen. Bijvoorbeeld [[Category:Quakers Project Needs Biography]]. Een paar onderhouds categorieën passen niet in de "needs" -indeling, namelijk Unsourced en Unconnected Profiles.

Taal: en | nl | fr
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Bea WIjma


This page was last modified 00:21, 12 November 2018. This page has been accessed 236 times.