Help:Nl:Categorienamen

Search WikiTree's help pages:

Categories: Stijlen en normen | Categorisering Help | Categorization Project

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Bea WIjma

Deze pagina gaat over het benoemen van categorieën en het bewerken van de categoriehiërarchie. Zie Categorisatie voor een inleiding en Categorie maken en verwijderen voor hoe u deze kunt maken.

Het is erg belangrijk — en vaak erg moeilijk! — om de naamgevingsconventies te volgen die door de community zijn vastgesteld. De hiërarchie groeit voortdurend en wordt verbeterd. Als je niet helemaal zeker weet hoe je een nieuwe categorie moet benoemen, gebruik dan het "Verzoek voor een nieuwe Categorie" formulier of vraag in G2G met behulp van de tag categorisatie. Als u ons wilt helpen bij het maken en onderhouden van de categorie hiërarchie, kunt u deelnemen aan ons Categorisatie project.

Contents

Algemene Regels

 • Gebruik geen speciale karakters zoals !, @, #, $, %, ^, &, *,"", / en |. De enige toegestane tekens zijn Letters uit elk alfabet, cijfers, spatie, komma, punt, koppelteken (alleen de normale maar niet brede, ...), enkel aanhalingsteken (als apostrof maar gebruik geen apostrof) en haakjes (in paar ). Er is ook een dubbele punt in de naam, maar deze kan alleen worden gebruikt na "Categorie:". Aanhalingstekens en & worden vaak gebruikt voor namen op Wikipedia en bij Find A Grave, beide kunnen niet op Wikitree worden gebruikt. Spaties kunnen worden gebruikt (ze worden onderstrepingstekens wanneer ze worden opgeslagen). Niet-Latijnse alfabetten zijn prima, maar houden nog steeds vast aan tekens en cijfers.
  In short: Please use only spaces, commas, regular hyphens, and parentheses as characters in category names.
 • We gebruiken enkelvoudsvorm voor onderwerp categorieën en meervoudsvorm voor vaste categorieën.
  • Onderwerp categorieën zijn vernoemd naar een onderwerp, bijvoorbeeld Category:Norfolk bevat subcategorieën, vrije ruimte of free space pagina's en profielen (wanneer geen onderliggende categorie bekend is) met betrekking tot het onderwerp Norfolk.
  • Set of reeks categorieën zijn genoemd naar de reeks profielen die ze bevatten, dus gebruik de meervoudsvorm als die er is. We gebruiken bijvoorbeeld Category:Czech Artists niet Categorie:Tsjechische artiest. Dit betekent niet dat we onnodige woorden aan de naam toevoegen om het meervoudig te maken, bijvoorbeeld we zeggen Category:Baseball in plaats van Category:Baseball Topics.
 • Begin categorie namen niet met The. Er zijn enkele uitzonderingen voor deze regel, bijvoorbeeld er is een plaats genaamd The Gap in New South Wales.
 • Als een categorie miljoenen mensen zou kunnen bevatten, maak dan een kleinere subcategorie aan. Idealiter zouden categorieën op het laagste niveau veel kleiner moeten zijn, met niet meer dan een paar duizend mensen erin. Dit is niet altijd mogelijk, b.v. met dorpen en steden, maar we moeten ernaar streven om kleinere categorieën te creëren als we dat kunnen.
 • Als een categorie alleen een paar mensen kan bevatten, maak deze dan niet aan. Gebruik in plaats daarvan de bovenstaande categorie. Het Soyuz-programma van de Sovjet-Unie introduceerde bijvoorbeeld een reeks bemande (bemande) ruimtevluchten met maximaal drie bemanningsleden. In dit geval zouden we voor elke ruimtevlucht geen categorie maken om maximaal drie profielen te behouden, maar zouden we liever de categorie van het hogere niveau gebruiken voor Category:Soyuz Cosmonauts.
 • Als een categorie op het middenniveau leeg is en maar een subcategorie heeft, maak deze dan niet aan. We willen geen extra navigatie lagen maken. Deze regel legt uit waarom sommige categorieën op het laagste niveau namen hebben als "X Group Members", terwijl de meeste alleen zeggen hebben "X-Group".Bijvoorbeeld, we zeggen nooit "X Location Residents" of "X Cemetery Burials." We plaatsen professional baseball spelers liever in Category:Professional Baseball Players dan in Category:Professional Baseball, omdat Category:Professional Baseball meerdere subcategorieën kan bevatten. (Als spelers in Category:New York Yankees geplaatst zouden worden zouden we waarschijnlijk geen Category:New York Yankees Players nodig hebben omdat Category:New York Yankees niet veel subcategorieën zou hebben.)
 • Een fundamentale stijl regel van WikiTree is "gebruik hun conventie in plaats van de onze", dat wil zeggen dat we moeten proberen de naam te gebruiken die de persoon zelf zou hebben gekend en gebruikt. Voor regionale categorisering betekent dit bijvoorbeeld het gebruik van de plaatsnaam in de taal en tijd waarin de persoon leefde in plaats van hoe hij nu in het Engels heet.
  • Dit is van toepassing op categorieën op het laagste niveau die profielen bevatten, maar mogelijk niet van toepassing op categorieën op een hoger niveau. Categorieën op hoger niveau bestaan ​​voor onze eigen organisatorische en navigatie doeleinden, b.v. een stad die niet meer bestaat, kan worden opgenomen in de huidige provincie (? voorbeeld?).
  • In sommige gevallen is dit misschien onpraktisch. Het doel van categorisering is om profielen te groeperen. Als de mensen die we proberen te groeperen verschillende namen voor hetzelfde hebben gebruikt, is het misschien logisch. Houd er echter rekening mee dat dit vaak kan worden bereikt via midden-level categorieën. We zouden bijvoorbeeld "Tsjechische metselaars" kunnen hebben met welke "metselaars" ook in het Tsjechisch, als een subcategorie van metselaars.

Regels voor categorienaam ontwikkelen en publiceren

 • Naarmate ze zich voordoen, moeten nieuwe vragen gesteld worden in G2G met behulp van de tag categorization . Dit zorgt ervoor dat ze worden gezien door leden van het Categorisatie Project. Wanneer een conclusie wordt bereikt (hopelijk bij consensus), moet de regel hier of op een dochterpagina verschijnen.
 • Wanneer secties hier te groot worden, kunnen ze worden opgesplitst in subpagina's. Ze moeten namen krijgen in deze stijl. Categorie Namen voor Europese Aristocraten, Categorienamen voor Regio's, enz. Deze moeten worden gecategoriseerd onder Category:Categorisering Help, project categorieën indien van toepassing, etc.

Thema Categorieën

Categories that include both a Location and a Theme (or topic) should be formatted as Location, Theme (e.g., Category:Canada, Cemeteries or Category:Ireland, Infant Mortality).

Category Names for Cemeteries - Categorie namen voor begraafplaatsen

Geef de instelling de eigen naam en maak er een nieuwe categorie van, plaats hem in de kleinste locale categorie die je kent, bijvoorbeeld Category:Prospect Cemetery, East Stroudsburg, Pennsylvania.

Dit is een subcategorie van Category:East Stroudsburg, Pennsylvania en Monroe County, Pennslyvania, Cemeteries. Als een begraafplaats (of school) deel uitmaakt van een religieuze instelling, kan het ook een subcategorie van de overkoepelende instelling zijn. Dit is heel gewoon voor kerkhoven.

Zie Category Cemetery Formatting voor meer informatie.

Categorie Namen voor DNA Projecten

Zie DNA-categorisatie voor projecten voor meer informatie.

Categorie namen voor onderhouds categorieën

Onderhoudscategorieën moeten doorgaans, op een paar uitzonderingen na, aan een project worden gekoppeld. Ze moeten beginnen met de projectnaam, gevolgd door een "onderhoudsvraag", zoals "heeft PPP nodig". Deze moeten worden besproken als er geen bestaande parameter is, zodat een standaard kan worden toegevoegd, omdat ze worden gekoppeld aan project box sjablonen. Bijvoorbeeld [[Category:Quakers Project Needs Biography]]. Een paar onderhouds categorieën passen niet in de "needs" -indeling, namelijk Unsourced en Unconnected Profiles.

Categorie namen voor militaire onderwerpen

Richtlijnen worden gepubliceerd na samenwerking met de WikiTree-community.

Categorie namen voor One Name Studies

Zie voor meer informatie: Category Guidelines for Name Studies.

Categorienamen voor persoonlijke categorieën

Een persoonlijke categorie is een categorie met dezelfde naam als je WikiTree-ID.

Elke WikiTree-ID is uniek, dus wanneer je een categorie maakt met de naam van je ID, maakt je een unieke categorie die exclusief voor jouw gebruik beschikbaar is. Je kunt er subcategorieën aan toevoegen je kunt het alleen gebruiken om notities en profielen te maken waarop je extra werk moet doen. Zie Personal Categories voor meer informatie.

Categorie Namen voor Regio's

Steden, landen en andere locaties zijn georganiseerd in een categorie hiërarchie. Het hoogste niveau is Category:Regionen. Het bevat alle continenten die vervolgens zijn onderverdeeld in landen, staten of andere subregio's.

Categorienamen voor locaties volgen dezelfde algemene principes als Locatie velden. Categorieën voor moderne landen gebruiken de verkorte vorm voor algemeen gebruik, als in Category:Australia niet Category:Commonwealth of Australia.

Zie Category Names for Regions voor meer informatie over regiospecifieke naamgevingsconventies.

Categorie namen voor religieuze onderwerpen

Zie: Principles and Formatting Guidelines for Religious Categories voor meer informatie.This page was last modified 17:37, 30 March 2022. This page has been accessed 791 times.