Help:Nl:Conflict escalatie

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | Conflicts

Goed bedoelende WikiTreers zullen toch ook wel eens met elkaar in conflict komen. Dit is onvermijdelijk. De meeste meningsverschillen worden snel afgehandeld, privé en met beleefdheid. Hier lees je hoe je met hardere cases omgaat.

Bij elke fase van escalatie worden meer leden van de gemeenschap betrokken. Wij denken dat dit belangrijk is voordat we een extreme maatregel nemen, zoals het permanent sluiten van het account van een lid.

Contents

Fase één: problemen met de procedure van de leden

Als je een probleem hebt met een lid — een conflict of een probleem met wat iemand anders aan het doen is — begin met de Problemen met leden procedure</ span>.

Het volgen van deze eenvoudige procedure resulteert in een Mentor Intervention Request (MIR) indien van toepassing. Het is het eerste escalatieniveau.

Fase twee: Mentor Interventieverzoek

 &;Bemiddelaars Privé Groep

Een conflict kan niet worden geëscaleerd zonder een Mentor Interventie Request (MIR). MIR's gaan naar de privé bemiddelaars groep. De bemiddelaars kiezen vervolgens voor een van de volgende:

  1. Ze lossen het op zonder mentorschap. Het lid is niet toegevoegd aan het volg document of is alleen ter referentie toegevoegd op het groene niveau.
  2. Ze wijzen een Mentor toe en voegen het lid toe aan het volg document op het gele niveau. Zie fase drie.
  3. Ze dienen een Verzoek tot bemiddeling Formulier (MRF) in en verplaatsen het lid / de leden naar het paarse niveau omdat het een verhit conflict is of anderszins buiten het bereik van informeel bemiddelaarschap valt. Ga naar stap vier.

Fase drie: informele mentoring (geel niveau)

 &;Vrijwillige bemiddelaar

De MIR wordt doorgestuurd naar een vrijwillige Mentor die informeel met het lid zal communiceren. Ze kunnen de hulp inroepen van andere Mentoren en Rangers. Wanneer de mentor besluit dat het passend is, kiezen ze ervoor om een van de volgende dingen te doen:

  1. Ze dienen een nieuwe MIR in omdat ze niet willen of kunnen doorgaan met mentorschap, maar het lid heeft meer hulp nodig. Zie fase twee.
  2. Ze maken een Conclusierapport (CR) om succesvol mentorschap te melden. De Mediators-groep ontvangt de CR en verplaatst het lid in het volg document van geel naar groen.
  3. Ze dienen een Bemiddelaars Verzoek Formulier (MRF) in en verplaatsen het lid naar het paarse niveau. Zie fase vier.

Fase vier: formele bemiddeling (Purple Level)

&;Vrijwillige bemiddelaar

Mentoring is bedoeld om mensen te helpen die fouten maken. Als het moeilijk wordt om goede bedoelingen aan te nemen of als er een verhit conflict tussen leden is, is formele bemiddeling gerechtvaardigd.

A Bemiddelaars Verzoek Formulier (MRF) kan alleen worden ingediend door een bemiddelaar of mentor na een eerste Bemiddelaar Interventie Verzoek. Dit volgt het papieren spoor voor de bemiddelaar om te volgen, en het maakt deel uit van onze strategie om meer leden van de gemeenschap bij de meer serieuze problemen te betrekken.

De vrijwillige bemiddelaar volgt het zeer gestructureerde proces op van[[[Help:Nl:Formele bemiddeling|formele bemiddeling]]. Aan het einde van dit proces doet de bemiddelaar een formele aanbeveling en vraagt het lid of hij het begrijpt en accepteert. De Bemiddelaar archiveert vervolgens een [[[Help:Conflict Help Forms| onclusierapport (CR)]].

  1. Ze melden een succesvolle bemiddeling als het lid of de leden hun aanbeveling accepteren. De Mediators groep ontvangt de CR en verplaatst het lid of de leden naar het groene of gele niveau.
  2. Ze melden een mislukte bemiddeling als hun aanbeveling niet wordt aanvaard. De Mediators-groep stuurt de CR door naar het WikiTree-team. Zie fase vijf.

Fase vijf: escalatie naar team

 &;WikiTree Team

Escalatie naar het team betekent meestal dat het lid wordt gevraagd om even een tijdje afstand te nemen van WikiTree, schonen van hun Watchlist, of hun deelname volledig te beëindigen. Daarvoor willen we dat de vrijwilligersgemeenschap alle redelijke mogelijkheden krijgt om het lid te helpen. Dit is de reden waarom er in ieder geval minstens één mentorinterventieverzoek, bemiddelingsverzoek en conclusierapport zijn voor de definitieve escalatie.

Een account sluiten

We geloven dat bijna alle conflicten gebaseerd zijn op fouten en misverstanden. Het zijn communicatieproblemen. Het doel van mentorschap en bemiddeling is om het communicatieprobleem te doorbreken.

Als een lid betrokken is bij herhaalde conflicten of herhaaldelijk mentorschap vereist, kan hen worden gevraagd de WikiTree-gemeenschap te verlaten. Dit kan zelfs gebeuren als er geen sprake is van opzettelijk wangedrag. Het lid maakt mogelijk geen fouten in het genealogisch onderzoek. Ze hebben misschien gewoon geen geduld voor de fouten van anderen.

WikiTree is voor samenwerking en samenwerking vereist een speciaal soort persoonlijkheid en veel geduld. Niet iedereen wil doen wat nodig is. Als je misschien deze richting opgaat — als je WikiTree niet leuk vindt — begin dan met het verkleinen van je Watchlist of schort je deelname op.

Omgaan met frequente conflicten legt een zwaar beslag op de schaarse middelen van onze vrije gemeenschap. Soms is het sluiten van een account noodzakelijk om onze gemeenschap productief, plezierig en gratis te houden.

Openbare beoordeling van het sluiting van een account

Als jouw account wordt afgesloten, kan je een openbare beoordeling aanvragen.

Dit heeft niet tot gevolg dat uw account opnieuw wordt geopend. Accountsluitingen zijn permanent. Het aanvragen van een openbare beoordeling is een manier voor jou en anderen om te beoordelen of je zaak op de beste manier is afgehandeld voor WikiTree, onze missie en onze gemeenschap.

Mentoring en bemiddeling worden privé gedaan om de betrokken personen te beschermen en te voorkomen dat conflicten onnodig escaleren. Zie: Privacy conflicten. Als je vermoedt dat het proces niet op de juiste manier is afgehandeld, kunt je verzoeken dat het Conflict Help formulier en een samenvatting van je zaak openbaar wordt gemaakt. De informatie wordt niet alleen privé aan jouw getoond maar zal openbaar worden gepubliceerd.

Als je de zaak met anderen bespreekt op een openbaar forum, kan dit worden geïnterpreteerd als een verzoek om openbare beoordeling en zullen we het proces starten dat hier wordt uitgelegd.

In een openbare recensie beginnen we met het posten van een tijdlijn en samenvatting op G2G met de output van Conflict Help Formulieren. We kunnen citaten opnemen uit privéberichten en e-mails die je hebt geschreven, waarbij gevoelige details en informatie over anderen zijn verwijderd. Alleen jouw naam wordt vermeld.

Je kunt vragen om een ​​verklaring op de G2G-thread te plaatsen. Dit is een eenmalig bericht, geen debat. Andere leden kunnen er ook commentaar op geven. Je verklaring wordt aangepast om de privacy van andere leden te beschermen.

We zullen nergens anders dan in het G2G-beoordelingsbericht in het openbaar of privé antwoorden over mentoring of bemiddeling. Als iemand de zaak wil bespreken, b.v. op een sociaal netwerk of via e-mail, zullen we naar het beoordelingsbericht verwijzen en daar indien nodig commentaar geven.

Om te benadrukken: Een openbare recensie zal er nooit toe leiden dat een account opnieuw wordt geopend. Het is gewoon een manier om de gemeenschap in staat te stellen te evalueren of de beste beslissingen zijn genomen voor WikiTree en of onze procedure voor conflictescalatie kan worden verbeterd voor de toekomst.

Houd er rekening mee dat sommige schendingen van de Servicevoorwaarden en andere gevallen met juridische implicaties mogelijk niet op dezelfde manier worden behandeld als andere gemeenschapsproblemen.


Taal: en | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Beers-813


This page was last modified 19:34, 24 November 2020. This page has been accessed 536 times.