Help:Nl:DNA Bevestiging

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | DNA (nl)

DNA Help-pagina's worden momenteel herzien. Informatie die momenteel hier is, is mogelijk niet de meest actuele. Kom binnenkort terug op verbeteringen na de recente wijzigingen in verband met de nieuwe GDPR-wetgeving van de Europese Unie. Bedankt! De DNA Educators Project Leaders


Als je een DNA-test voor genealogie hebt genomen en er zijn overeenkomsten, dan kun je mogelijk enkele van je voorouders markeren als "Confirmed with DNA (Bevestigd met DNA)" en DNA-confirmed.gif beginnen te bekijken in je stamboom.

In de originele Engelse tekst wordt regelmatig gesproken over Second en Third Cousin, Third cousin twice removed etc. Een Second Cousin is een bloedverwant met als dichtsbijzijnde gedeelde voorouder een overgrootouder (6e graads verwantschap). Een Third cousin deelt als dichtsbijzijnde gedeelde voorouder een betovergrootouder (8e graad verwantschap). Een Third Cousin once removed is de zoon van een Third cousin en een Third cousin twice removed is de kleinzoon van een Third cousin. Aangezien in het Nederlands hiervoor geen woorden bestaan gebruiken we de Engelse termen. Voor een uitgebreid overzicht zie: Engelstalige begrippen Familierelaties en Wikipedia Cousin

Contents

Welke Instructies moet je volgen?

→ Welk type DNA-test is het?

1.a.) Autosomaal (de meest voorkomende)

Als de match van Family Tree DNA Family Finder, 23andMe, MyHeritageDNA of AncestryDNA test is, ga naar de volgende vraag.

1.b.) Y-Chromosoom

Als het een yDNA match is klik hier: Y-Chromosoom Bevestiging.

1.c.) Mitochondriaal

Als het een mtDNA match is klik hier: Mitochondriaal DNA Bevestiging.

→ → Is de match tussen Third Cousins of dichterbij?

2.a.) Ja

Als de autosomale DNA-test overeenkomt met twee mensen die derde achterneven zijn of dichter bij sla dan de volgende vraag over.

Merk op dat een 'third cousin once removed' later in de lijn komt dan een 'third cousin', maar een 'second cousin twice removed' niet. Zie deze cousin chart.

2.b.) Nee

Als de match verder weg dan een third cousin is, klik hier: Autosomale Triangulatie.

Als jij en je match beide man zijn zie ook X-Chromosoom Bevestiging.

→ → → Welk bedrijf levert de Autosomale Match?

3.a.) Family Tree DNA Family Finder

Als matchende testafnemers met elkaar overeenkomen op een Family Tree DNA's Family Finder test, klik hier: Eén op één Family Finder bevestiging.

3.b.) 23andMe

Als matchende testafnemers met elkaar overeenkomen op een 23andMe, klik hier: Eén op één 23andMe bevestiging.

3.c.) AncestryDNA

Als matchende testafnemers met elkaar overeenkomen op een AncestryDNA, klik hier: Eén op één AncestryDNA bevestiging.

3.d.) MyHeritage DNA

Als beide matchende testafnemers met elkaar overeenkomen op MyHeritage DNA, klik hier: Eén op één MyHeritage Bevestiging.

3.e.) GEDMatch

Als beide matchende testafnemers met elkaar overeenkomen op GEDMatch, klik hier: Eén op één GEDmatch bevestiging.Instructies

Eén op één Family Finder Bevestiging

Als je weet dat de familierelatie een Third Cousin is of dichterbij via traditionele genealogie en predicted relationship range in "Family Finder Matches" zegt dat je match een Third Cousin of dichterbij kan zijn, zie Voorbeeld DNA Bevestiging voor een walk-through van welke relaties kunnen worden bevestigd en hoe ze kunnen worden gemarkeerd.

Hier is een voorbeeld van wat je kunt plaatsen in de sectie Sources van een profiel wanneer je de vader of moeder van een persoon markeert als Bevestigd met DNA, gebruikmakend van Family Finder Matches:

* Maternale relatie wordt bevestigd door een 1417.42 cM Family Finder-match tussen [[Roberts-7085|Peter Roberts]] en zijn oom van moeders kant [[Dekle-6|Dekle-6]].

Als een overeenkomst geen WikiTree-account heeft en leeft, voeg dan alleen hun initialen toe zonder andere identificerende informatie of ID-nummer.

Als je overeenkomst geen Third Cousin of dichterbij is, zie Autosomale triangulatie.

Eén op één 23andMe Bevestiging

Als je weet dat je gerelateerd bent aan een Third Cousin of dichterbij via de traditionele genealogie en predicted relationship range in TOOLS > DNA RELATIVES zegt dat je match kan een third cousin zijn of dichterbij kan zijn, zie dan: Voorbeeld DNA Bevestigings voor een walk-through hoe relaties kunnen worden bevestigd en hoe ze te markeren.

Hier is een voorbeeld van wat je kunt plaatsen in de sectie Sources van een profiel wanneer je de vader of moeder van een persoon markeert als Bevestigd met DNA, gebruikmakend van 23andMe matches:

* Maternale relatie wordt bevestigd met een match van 23andMe tussen [[Whitten-1|Chris Whitten]] en [[Nally-4|Rebecca (Nally) Syphers]], acherneef en nicht. Voorspelde relatie van 23andMe: "een verwant in de 3e tot 6e graad gebaseerd op 6.68% DNA gedeeld over 21 segmenten."

Als een overeenkomst geen WikiTree-account heeft en leeft, voeg dan alleen hun initialen toe zonder andere identificerende informatie of ID-nummer.

Als je overeenkomst geen Third Cousin of dichterbij is, zie Autosomale triangulatie.

Eén op één AncestryDNA Confirmation

Als u weet dat de relatie 'third cousins' is of dichter bij de traditionele genealogie en de overeenkomst bij AncestryDNA in de "3RD COUSIN" groep of dichterbij, bekijk dan het DNA-bevestigingsvoorbeeld voor een walk-through waarvan relaties kunnen worden bevestigd en hoe ze te markeren.

Hier is een voorbeeld van wat je kunt plaatsen in de sectie Sources van een profiel wanneer je de vader of moeder van een persoon markeert als Bevestigd met DNA, gebruikmakend van AncestryDNA:

* Vader-relatie is bevestigd met een AncestryDNA-testmatch tussen [[Whitten-1|Chris Whitten]] en [[Bartlett-34|Hollis Bartlett]], achterneef en achternicht. Voorspelde relatie gerapporteerd door AncestryDNA: achterneven/-nichten, gebaseerd op het delen van 150,3 cM in 9 segmenten; Vertrouwlijkheid: extreem hoog.

Als een overeenkomst geen WikiTree-account heeft en leeft, voeg dan alleen hun initialen toe zonder andere identificerende informatie of ID-nummer.

Voor een uitleg over het vinden van het aantal gedeelde cM's op AncestryDNA zie AncestryDNA's amount of shared DNA feature.

Als je overeenkomst geen Third Cousin of dichterbij is, zie Autosomale triangulatie.

Eén op één MyHeritage Bevestiging

Als je weet dat de relatie een Third Cousin is of dichter bij via traditionele genealogie en de predicted relationship range in "DNA Matches" zegt dat jouw match een third cousin kan zij of dichterbij, zie het Voorbeeld DNA Bevestiging voor een walk-through van welke relaties kunnen worden bevestigd en hoe ze kunnen worden gemarkeerd.

Hier is een voorbeeld van wat je kunt plaatsen in de sectie Sources van een profiel wanneer je de vader of moeder van een persoon markeert als Bevestigd met DNA, gebruikmakend van MyHeritage matches:

* Maternale verwantschap is bevestigd met een MyHeritage test match tussen [[Brown-8212|Abby Glann]] en VH, second cousins once removed. Voorspelde verwantschap van MyHeritage: "1st cousin twice removed tot 2nd Cousin twice removed gebaseerd op 2.0% DNA gedeeld over 8 segmenten."

Als een overeenkomst geen WikiTree-account heeft en leeft, voeg dan alleen hun initialen toe zonder andere identificerende informatie of ID-nummer.

Als je overeenkomst geen Third Cousin of dichterbij is, zie Autosomale triangulatie.

Eén op één GEDmatch Bevestiging

Als je weet dat de relatie een Third Cousin is of dichter bij via traditionele genealogie en GEDmatch's Eén-op-één hulpprogramma voorspelt zegt dat jouw match een third cousin kan zij of dichterbij, zie het DNA Bevestiging Voorbeeld voor een walk-through van welke relaties kunnen worden bevestigd en hoe ze kunnen worden gemarkeerd.

Hier is een voorbeeld van wat je kunt plaatsen in de sectie Sources van een profiel wanneer je de vader of moeder van een persoon markeert als Bevestigd met DNA, gebruikmakend van GEDmatch:

* Maternale verwantschap is geconformeerd door een 1417.42 cM match tussen [[Roberts-7085|Peter Roberts]] en zijn oom van moeders zijde [[Dekle-6|Dekle-6]] via GEDmatch.

Als een overeenkomst geen WikiTree-account heeft en leeft, voeg dan alleen hun initialen toe zonder andere identificerende informatie of GEDmatch ID-nummer.

Als je overeenkomst geen Third Cousin of dichterbij is, zie Autosomale triangulatie.

Autosomale Triangulatie

Markeer geen relaties op WikiTree als Bevestigd met DNA op basis van slechts één testmatch tenzij het een third cousin is of dichterbij. (zie hierboven).

Je hebt ten minste drie test overeenkomsten nodig (jij en nog twee anderen die verder van elkaar verwijderd zijn dan third cousins) die allemaal overeenkomst hebben in hetzelfde DNA-segment om met zekerheid te bevestigen welke voorouder (s) je gemeenschappelijk hebt.

Als alle personen die een DNA-test hebben genomen op 23andMe staan, klik dan op TOOLS en klik vervolgens op DNA COMPARISON. Gebruik de tool Compare om de segmenten weer te geven die door alle bloedverwanten worden gedeeld. Noteer het chromosoomgetal waar het segment zich bevindt en de grootte van het segment in centimorgans (cM). Het moet 7 cM of meer zijn.

Met Family Finder kunt je niet precies zien hoe uw matches op specifieke segmenten met elkaar overeenkomen. "In Common With" is hiervoor onvoldoende. Overweeg om je resultaten te uploaden naar GEDmatch.com om chromosoomsegmentvergelijkingen mogelijk te maken met hun Triangulation-hulpprogramma.

AncestryDNA staat niet toe om precies te zien welke delen van het DNA door je verwanten worden gedeeld. "DNA Circles" is hiervoor onvoldoende. Overweeg om je resultaten te uploaden naar GEDmatch.com om chromosoomsegmentvergelijkingen mogelijk te maken.

Als alle personen die een DNA-test hebben gedaan op MyHeritage staan klik dan op DNA Matches. Kies een match en klik op Review DNA Match. Scroll naar beneden door je gedeelde matches met die persoon en zoek matches die een kleine chromosome browser icon hebben, aan de rechterkant van de informatie over deze match. Als je hierop klikt verschijnt de One to Many Chromosome Browser and Triangulation tool. Je kunt op de "Add or Remove DNA Matches" knop klikken om matches toe te voegen ter vergelijking. Noteer het chromosoomgetal waar het segment zich bevindt en de grootte van het segment in centimorgans (cM). Het moet 7 cM of meer zijn.

Als alle test afnemers geüpload zijn naar GEDmatch, gebruik dan hun Triangulation-hulpprogramma, One-to-Many-hulpprogramma (voor jouw en elk segment dat een bloedverwant deelt) en / of de één-op-één-vergelijking voor elk van de test afnemers in de triangulated groep (TG). Zoek segmenten van 7 cM of meer die je deelt (dat wil zeggen overlapt) met twee of meer mensen die allemaal verre bloedverwanten van elkaar zijn. De 3D-browser is ook handig.

Degenen die overeenkomen met elkaar in hetzelfde segment vormen een Triangulated Groep (TG). Zoek met behulp van WikiTree's Relationship Finder naar het gedeelde voorouderlijke paar voor die TG. De ouder/kindrelaties in een voorouderlijke lijn van elke tester in de TG terug naar (maar niet inclusief) het gedeelde voorouderlijke paar moeten worden gemarkeerd als "Bevestigd met DNA".

Hier is een voorbeeld van wat je in het gedeelte Sources van het profiel kunt plaatsen wanneer je de vader of moeder van een persoon markeert als Bevestigd met DNA, met behulp van triangulatie:

* Paternale verwantschap is bevestigd via een triangulatie groep op GEDmatch bestaande uit [[Roberts-7085|Peter Roberts]], [[Sjostrom-39|Kris Sjostrom]], en [[Collins-5366| Elizabeth Collins]] een 10.8 cM-segment delen op chromosoom 1 van 163621974 tot 173712569.

Als een overeenkomst geen WikiTree-account heeft en leeft, voeg dan alleen hun initialen toe zonder andere identificerende informatie of ID-nummer.

X-Chromosoom Bevestiging

Als de matches beide man zijn, is er een speciale mogelijkheid voor één op één bevestiging als ze matchen op hun X-chromosomen. Omdat mannen maar één X-chromosoom hebben, is triangulatie niet nodig.

Hier is een voorbeeld van wat je in het gedeelte Sources van het profiel moet plaatsen wanneer je de vader of moeder van een persoon markeert als Bevestigd met DNA met behulp van xDNA:

* Maternale verwantschap is bevestigd door een 108.0 cM X chromosome match tussen [[Kingman-271|John Kingman]] en zijn [https://www.wikitree.com/index.php?title=Special:Relationship&action=calculate&person1_name=Kingman-271&person2_name=Miller-45152 second cousin once removed Kelly Miller] via GEDmatch. Hun MCRA is [[Babst-17|Charles Cyrus Babst]].

Als een overeenkomst geen WikiTree-account heeft en leeft, voeg dan alleen hun initialen toe zonder andere identificerende informatie of ID-nummer.

Y-Chromosoom Bevestiging

Als twee mannen dezelfde of vergelijkbare achternaam hebben en overeenkomen met ongeveer 90% van hun Y-STR-markers (of dichterbij), dan delen ze waarschijnlijk een directe voorouder in de vaderlijn in een genealogisch tijdsbestek. Hoe dichterbij de overeenkomst en hoe groter het aantal markeringen dat wordt vergeleken, hoe groter de zekerheid.

Nauw verwante verwanten van in de vaderlijn (vader/zoon, oom/neef, grootvader/kleinzoon) zullen meestal exact overeenkomen. Af en toe echter zullen een vader en zijn zoon verschillen op een marker, waardoor de vader nauwer aansluit bij een neef dan bij zijn zoon.

Deze methode kan worden gebruikt om de vader van beide testpersonen en de vader van elke directe vaderlijke voorouder tussen de testpersonen en hun Meest Recente Gemeenschappelijke Voorouder (MRCA) te bevestigen. Het kan de vader van de MRCA niet bevestigen.

Hier is een voorbeeld van wat je in het gedeelte Sources van het profiel kunt plaatsen wanneer je de vader van een man markeert als Bevestigd met DNA met behulp van yDNA:

* Paternale verwantschap is bevestigd door een Y-chromosome DNA test. Anoniem Roberts en [[Roberts-7085|Peter J. Roberts]] match op 36 van de 37 markers op Ysearch en bevestigd daarmee hun directe vaderlijke lijnen terug naar hun MRCA [[Roberts-7104|Thomas W. Roberts]].

Als een overeenkomst geen WikiTree-account heeft en leeft, voeg dan alleen hun initialen toe zonder andere identificerende informatie of ID-nummer.

Mitochondriaal DNA Bevestiging

Als twee personen een exacte mtDNA match op HVR1 en HVR2 hebben (niet meegerekend minor mismatches) dan zijn hun directe moederlijke lijnen terug naar hun Meest Recente Directe Moederlijn voorouder bevestigd.

Hier is een voorbeeld van wat je in het gedeelte Sources van het profiel kunt plaatsen wanneer je de moeder van een persoon markeert als Bevestigd met DNA met behulp van mtDNA:

* Moeder relatie wordt bevestigd door een exacte HVR1 en HVR2 match tussen [https://www.wikitree.com/index.php?title=Special:DNATests&u=6727476&id=7 this Family Tree DNA mtDNA test] voor [[Weatherford-199|Priscilla Weatherford]] en [https://www.wikitree.com/index.php?title=Special:DNATests&u=7713929&id=7 this Family Tree DNA mtDNA test] van haar nicht in de moederlijke lijn [[Zimmerman-1613|Clair Zimmerman]].

Als een overeenkomst geen WikiTree-account heeft en leeft, voeg dan alleen hun initialen toe zonder andere identificerende informatie of ID-nummer.

Voorbeeld DNA Bevestiging

Taal: en | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: JvB


This page was last modified 10:42, 13 August 2018. This page has been accessed 264 times.