Help:Nl:DNA Test Connecties

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree hulp | DNA Hulp | WikiTree-tools en onafhankelijk ontwikkelde apps

Taal: en | de | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: JvB

Over 30% of the profiles on our shared tree now have DNA test connections! Here is what they mean.

Contents

Wat is een DNA Test Connectie?

Een DNA test connectie is een bericht op een WikiTree profiel dat zegt dat iemand een DNA test heeft gedaan wat nuttig kan zijn voor een bevestiging van een relatie met die persoon of deze afwijst. [example].

In wezen is een testverbinding een gelegenheid om te proberen te bewijzen of te weerleggen wat is vastgesteld door middel van traditionele genealogie.

Dit is iets dat alleen kan worden gedaan op een gemeenschappelijke stamboom, waar we allemaal samenwerken aan dezelfde voorouderprofielen. Ons systeem in WikiTree is uniek en:

  1. helpt genealogen hun voorouders te ontdekken en te bevestigen, en
  2. helpt WikiTree's missie om een ​​nauwkeurige gemeenschappelijke stamboom te laten groeien.

Testverbindingen omvatten vaderlijke of maternale haplogroepen [1] samen met GEDmatch ID's met eenvoudige vergelijkingskoppelingen en andere nuttige informatie.

Welke profielen worden verbonden met jouw test?

  • Y-Chromosoom: Als een man op WikiTree een Y-chromosoom-DNA-test heeft afgenomen, gaan we helemaal van vader op vader de vaderlijn uitzoeken om de vroegst bekende paternale voorvader van de testpersoon te vinden. Dan, beginnend, bij deze vroegst bekende paternale voorvader, gaan we naar alle directe mannelijke lijnen, niet alleen naar de eigen lijn van de testpersoon. Het systeem bevat alle mannelijke nazaten en slaat alle vrouwelijke nazaten en profielen over zonder een specifiek geslacht.
  • Mitochondriaal: Als een man of vrouw op WikiTree een mitochondriale DNA-test heeft gedaan, gaan we de moederlijn van de moeder op naar de vroegst bekende maternale grootmoeder. We nemen dan alle kinderen, mannelijk en vrouwelijk, mee van deze vroegst bekende grootmoeder van de moederskant. Dan nemen we de dochters verzameld in de vorige stap en voegen al haar kinderen, mannelijk en vrouwelijk toe. We herhalen dit door alle generaties heen. In elke generatie zijn alle kinderen inbegrepen, maar alleen de kinderen van dochters zijn opgenomen in de volgende generatie. Dit is hetzelfde als wat je ziet op de vroegst bekende maternale grootmoeder DNA Nakomelingen pagina in de mitochondriale sectie.

Percentages gedeeld DNA

Autosomale DNA-testverbindingen omvatten gemiddelde verwachte percentages gedeeld DNA tussen de geprofileerde persoon en de testpersoon. Je ziet deze percentagetallen op elk profiel met autosomale verbindingen [example].

Elk getal onder de 50%, is slechts een gemiddelde gebaseerd op relaties en patronen van overerving.

We erven precies 50% van ons autosomale DNA van onze moeder en 50% van onze vader. We krijgen een set chromosomen van elk van onze biologische ouders. Maar buiten onze ouders om is de erfenis willekeurig.

Aangezien elk van onze ouders ook precies 50% van hun autosomaal DNA van elk van hun ouders heeft geërfd, kunnen we schatten dat we ongeveer 25% van ons DNA van elk van onze grootouders zullen hebben geërfd. We weten niet het werkelijke percentage dat we erven van onze grootouders, omdat het DNA dat we erven van onze ouders een willekeurig mengsel is van het DNA dat zij van hun ouders hebben geërfd.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de Autosomal DNA-statistieken-pagina op de International Society of Genetic Genealogy Wiki en onze discussie in G2G.

X-chromosoom percentages

Als van de testpersoon wordt verwacht dat hij overeenkomt met de geprofileerde persoon op het X-chromosoom, wordt een X-percentage opgenomen na het autosomale percentage.

De X-percentages zijn beduidend minder betrouwbaar dan de autosomale percentages. Voor meer informatie, zie X Chromosome Recombination's Impact on DNA Genealogy door Jared Smith.

Connecties voor achternamen

Je kunt alle mensen op WikiTree zien met een bepaalde achternaam die DNA-testverbindingen hebben. Dit kan erg nuttig zijn voor de studies van de achternaam.

Bij voorbeeld, zie Adams DNA Connections. Voer je eigen achternaam in het zoekformulier op deze pagina in.

Wacht 24 uur af ​​voor nieuwe connecties

Om het testverbindingsproces te starten hoef je alleen maar aan te geven dat je een DNA-test hebt gedaan. WikiTree doet de rest.

De verbindingen worden automatisch gemaakt, maar niet onmiddellijk. Het kan tot 24 uur duren voordat tests verbinding hebben. Het kan ook 24 uur duren voordat testverbindingen zijn verwijderd wanneer gezinsrelaties worden gewijzigd.  1. In de toekomst hopen we leden automatisch te waarschuwen wanneer haplogroepen conflicten moeten matchen. Automatische detectie van haplogroepconflicten zal in de nabije toekomst moeilijk zijn vanwege de inconsistente benaming van haplogroepen en het veranderen van haplogroeplabels in de loop van de tijd. Dit vereist meer technische verfijning in de programma's en/of gebruikers. Als er in de tussentijd een haplotype-vergelijkingsgrafiek op het web bestaat, kan deze worden gekoppeld vanuit het notitieveld. Zie bijvoorbeeld Family Tree DNA yDNA test pagina van Peter Roberts.
  2. Het testbedrijf geeft u waarschijnlijk matches die verder gaan dan 'third cousins'. Van deze 'cousins' kan echter niet worden verwacht dat ze significante segmenten van je DNA delen. Geen enkele autosomale test kan een familierelatie definitief bevestigen of uitsluiten, maar het zou ongebruikelijk zijn voor tweede of derde neven en nichten om significante segmenten niet te delen.


This page was last modified 17:47, 30 March 2022. This page has been accessed 2,960 times.