Help:Nl:DNA Test Connecties

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | DNA (nl)

Almost 30% van de profielen in onze gedeeld stamboom hebben nu DNA test connecties!

Contents

Wat is een DNA Test Connectie?

Een DNA geteste verbinding is een bericht op een WikiTree profiel , wat zegt dat iemand een DNA test gedaan heeft wat nuttig kan zijn voor bevestiging of het afwijzen van relaties met dit persoon. Zie de rechterkolom van dit profiel voor een voorbeeld.

In wezen is een testverbinding een gelegenheid om te proberen te bewijzen of te weerleggen wat is vastgesteld door middel van traditionele genealogie.

Dit is iets dat alleen kan worden gedaan op een gemeenschappelijke stamboom, waar we allemaal samenwerken aan dezelfde voorouderprofielen. Ons systeem in WikiTree is uniek en:

  1. helpt genealogen hun voorouders te ontdekken en te bevestigen, en
  2. helpt WikiTree's missie om een ​​nauwkeurige gemeenschappelijke stamboom te laten groeien.

Testverbindingen omvatten vaderlijke of maternale haplogroepen [1] samen met GEDmatch ID's met eenvoudige vergelijkingskoppelingen en andere nuttige informatie.

Welke profielen worden verbonden met jouw test?

  • Y-Chromosoom: Als een man op WikiTree een Y-chromosoom-DNA-test heeft afgenomen, gaan we helemaal van vader op vader de vaderlijn uitzoeken om de vroegst bekende paternale voorvader van de testpersoon te vinden. Dan, beginnend, bij deze vroegst bekende paternale voorvader, gaan we naar alle directe mannelijke lijnen, niet alleen naar de eigen lijn van de testpersoon. Het systeem bevat alle mannelijke nazaten en slaat alle vrouwelijke nazaten en profielen over zonder een specifiek geslacht.
  • Mitochondriaal: Als een man of vrouw op WikiTree een mitochondriale DNA-test heeft gedaan, gaan we de moederlijn van de moeder op naar de vroegst bekende maternale grootmoeder. We nemen dan alle kinderen, mannelijk en vrouwelijk, mee van deze vroegst bekende grootmoeder van de moederskant. Dan nemen we de dochters verzameld in de vorige stap en voegen al haar kinderen, mannelijk en vrouwelijk toe. We herhalen dit door alle generaties heen. In elke generatie zijn alle kinderen inbegrepen, maar alleen de kinderen van dochters zijn opgenomen in de volgende generatie. Dit is hetzelfde als wat je ziet op de vroegst bekende maternale grootmoeder DNA Nakomelingen pagina in de mitochondriale sectie.

Connecties voor achternamen

Je kunt alle mensen op WikiTree zien met een bepaalde achternaam die DNA-testverbindingen hebben. Dit kan erg nuttig zijn voor de studies van de achternaam.

Bij voorbeeld, zie Adams DNA Connections. Voer je eigen achternaam in het zoekformulier op deze pagina in.

Wacht 24 uur af ​​voor nieuwe connecties

Om het proces op gang te brengen, hoef je alleen te zeggen dat je de test hebt afgelegd. WikiTree doet de rest.

De connecties worden automatisch gemaakt, maar niet meteen. Het kan tot 24 uur duren voordat testen verbinding maken. Het duurt ook maximaal 24 uur voordat tests worden verwijderd wanneer gezinsrelaties worden gewijzigd.  1. In de toekomst hopen we leden automatisch te waarschuwen wanneer haplogroepen conflicten moeten matchen. Automatische detectie van haplogroepconflicten zal in de nabije toekomst moeilijk zijn vanwege de inconsistente benaming van haplogroepen en het veranderen van haplogroeplabels in de loop van de tijd. Dit vereist meer technische verfijning in de programma's en/of gebruikers. Als er in de tussentijd een haplotype-vergelijkingsgrafiek op het web bestaat, kan deze worden gekoppeld vanuit het notitieveld. Zie bijvoorbeeld Family Tree DNA yDNA test pagina van Peter Roberts.
  2. Het testbedrijf zal je waarschijnlijk matches geven die buiten de bloedverwanten van de 8e graad vallen. Van deze verwanten kan echter niet op betrouwbare wijze worden verwacht om significante delen van je DNA te delen. Geen enkele autosomale test kan een familierelatie definitief bevestigen of uitsluiten, maar het zou ongebruikelijk zijn verwanten in de 5e en de 8e graad om geen significante segmenten te delen.
Taal: en | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: JvB


This page was last modified 12:11, 31 May 2020. This page has been accessed 1,081 times.