Help:Nl:DNA Veel gestelde vragen

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | DNA (nl)

DNA Help-pagina's worden momenteel herzien. Informatie die momenteel hier is, is mogelijk niet de meest actuele. Kom binnenkort terug op verbeteringen na de recente wijzigingen in verband met de nieuwe GDPR-wetgeving van de Europese Unie. Bedankt! De DNA Educators Project Leaders


Op deze pagina vind je een aantal veel gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot genetische genealogie op WikiTree. Je kunt je eigen vraag stellen in G2G met behulp van de tag dna.

Contents

Hoe kan een geadopteerde de DNA-functies van WikiTree gebruiken?

WikiTree is waardevol voor het zoeken naar je biologische wortels. Als je een profiel wilt behouden die je met je adoptieouders verbindt, moet je een tweede profiel maken om je biologische stamboom te maken. Zie Adopties en meerdere ouders.

Stel je vragen in G2G en gebruik de tag Adoption. Onze Adoption Angels kunnen je helpen.


Wat zijn de privacy-overwegingen voor DNA op WikiTree?

WikiTree slaat geen DNA- of onbewerkte DNA-testresultaten op. Er zijn echter altijd privacyoverwegingen.

Ten eerste laten we zien dat een lid een test heeft afgelegd. Het lid krijgt de badge "DNA Tested" en verschijnt op lijsten met leden die een test hebben afgelegd. Dit is openbaar ongeacht het Privacy Level van het lid.

Ten tweede geven we op de profielen van de familieleden aan dat het lid een test heeft afgelegd. We noemen deze "Testverbindingen".

Autosomale test connecties

Voor Autosomale DNA-testen maken we connecties ongeacht het Privacyniveau van het lid dat de test heeft gedaan. Dit betekent dat als het profiel van een familielid van de testpersoon openbaar is, de test connectie ook openbaar is.

YDNA en mtDNA test connecties

Voor Y-Chromosoom DNA Tests en Mitochondriale DNA Tests maken we alleen connecties als het Privacy Level van het lid Private with a Public Family Tree is of hoger.

Optionale test informatie

Er zijn aanvullende overwegingen met betrekking tot de optionele testinformatie die je kunt invoeren. Je kunt bijvoorbeeld je ID opnemen bij het testbedrijf of een overeenkomende service zoals Ysearch, Mitosearch en GEDmatch.

Hoewel je profiel op die andere website mogelijk openbaar is, kan het al dan niet verbonden zijn met je echte naam of persoonlijk identificeerbare informatie. Het koppelen aan je WikiTree-account wordt toegevoegd aan wat openbaar al beschikbaar is.

Als je niet zeker weet of je iets wilt toevoegen, voeg het dan niet toe. Onze Terms of Service, Privacy Policy, en Acceptable Use Policy representeert de gehele overeenkomst tussen gebruikers en WikiTree.

Er zijn aanvullende overwegingen bij het invoeren van een test voor iemand anders. Zie hieronder.


Kun je een test voor iemand anders invoeren?

Je kunt aangeven dat iemand anders een DNA-test heeft afgelegd als je volledige toegang hebt tot hun DNA-testinformatie en hun uitdrukkelijke toestemming om dit te bespreken.

Klik op de "DNA" knop aan de bovenkant van het profiel en volg de link vanaf daar. Je moet wel op de Trusted List staan van deze persoon om dit te mogen doen.

Speciale richtlijnen voor FamilyTreeDNA achternaam projectbeheerders

Achternaam projectleiders hebben mogelijk toegang tot kit-informatie voor degenen die deelnemen in hun project. Deze tests kunnen aan WikiTree worden toegevoegd, maar het moet zorgvuldig worden gedaan om de privacy te beschermen.

Per FamilyTreeDNA's Janine Cloud, op 19 maart 2014, in een e-mail aan Kitty Smith: "Zolang je schriftelijke toestemming hebt, zowel op papier als in een e-mail, om die informatie te gebruiken op WikiTree, dan mag je dat doen. Zonder toestemming niet. "

Je mag de naam, genealogie, kitnummer en elementaire testresultaatinformatie van de tester alleen invoeren als je hier schriftelijk toestemming voor hebt. Als je de schriftelijke toestemming van de tester hebt, maar de tester wil niet dat zijn naam wordt gebruikt, dan is hier de aanbevolen methode:

  1. Maak een nieuw profiel. Voer de LNAB (achternaam bij de geboorte) in en het geslacht. Voer geen andere persoonlijke gegevens in. Gebruik "Anoniem" voor de voornaam en voer geen datums in.
  2. Voeg hun vader en grootvader op dezelfde manier toe. Deze profielen zijn zogenaamde plaatshouders in onze wereldwijde stamboom.
  3. Ga terug totdat je de directe DNA-lijn kunt verbinden met een voorouder met de naam waar privacy geen probleem is.
  4. Zorg dat deze familietak een continue ononderbroken lijn is naar de vroegst bekende voorouder (EKA).
  5. Voer de DNA-testen in zoals gewoonlijk door op de knop DNA in hun profiel te klikken en vervolgens de link vanaf daar te volgen.

Als de testpersoon ooit op WikiTree wil deelnemen, voeg dan zijn of haar e-mailadres toe aan zijn of haar profiel, zodat deze het in bezit kan nemen. Ze kunnen vervolgens beslissen hoeveel persoonlijke informatie ze willen toevoegen en delen.

Als de testpersoon zijn test niet op WikiTree vermeld wilt hebben of geen plaatshouderprofiel wenst, moet hij of zij worden verwijderd.

Opmerking: deze aanbevelingen zijn nog steeds experimenteel. Bedankt aan Kitty Smith en Peter Roberts voor hulp bij de ontwikkeling.


Waarom kan je geen National Geographic- of BritainsDNA-test invoeren?

We willen alle tests van alle bedrijven opnemen in de test invoerpagina, als ze genealogische matching en vergelijking mogelijk maken.

Sommige bedrijven bieden DNA-informatie over afkomst, maar geen matching voor genealogie.

Bijvoorbeeld het Genographic Project van National Geographic. Deze test geeft je alleen verre (oude) voorouderlijke informatie. Zelfs hun autosomale test staat directe matching niet toe.

BritainsDNA is vergelijkbaar. Het geeft je alleen informatie over verre voorouders. Ze schreven in een e-mail aan Kitty Smith: "Onze tests zijn eigenlijk bedoeld voor diepgaand vooronderzoek in plaats van genealogie, en als zodanig hebben we geen database of een koppelingsdienst die mensen in staat stelt om mogelijke familieleden te vinden."

Hetzelfde geldt voor DNATribes. Deze tests kunnen niet worden gebruikt om genealogische relaties te bevestigen of af te wijzen, dus ze moeten niet worden toegevoegd aan WikiTree.


Waarom verschijnen jouw door 23andMe gemelde haplogroepen niet in de moederlijke en vaderlijke voorouders van je directe lijn?

23andMe rapporteert je maternale en vaderlijke haplogroepen. Deze kunnen echter niet worden gebruikt voor genealogische vergelijking.

Hun Y-chromosoom test controleert SNP markers, niet STR markers. Hun mitochondriale haplogroepvoorspelling is gebaseerd op je overeenkomst met verschillen die de belangrijkste mtDNA-haplogroepen definiëren. Het omvat niet je persoonlijke mutaties (extra verschillen) die het nuttigst zijn in een genealogisch tijdsbestek.

Daarom kunnen de haplogroepen zijn opgenomen in je testgegevens maar WikiTree behandelt de test alleen als een autosomale DNA test, niet als een Y-chromosoom test of een mitochondriale DNA test die verbind aan profielen op en neer de moederlijke en vaderlijke lijnen.


Als je nog geen test hebt gedaan, welke moet je dan nemen?

Verreweg de meest populaire DNA-tests voor genealogie zijn de "autosomale" tests aangeboden door 23andMe, AncestryDNA, en Family Tree DNA voor $99,- (€80,-)of minder.

Zie DNA Tests voor hulp bij het kiezen van een test.


Hoe kunt je een test bestellen of aanbevelen en WikiTree credit geven voor de verwijzing?

Als je zelf een test wilt bestellen of wilt aanbevelen aan een familielid of vriend, gebruik dan een van de links of URL's onderaan DNA-testen pagina. Op deze manier krijgt WikiTree het krediet voor de verwijzing.

Bij voorbaat dank! Dit helpt WikiTree zijn belofte om altijd gratis te blijven voor iedereen te vervullen.


Waarom moet je een bron citeren wanneer je "Bevestigd met DNA" gebruikt?

Als je een relatie markeert als Confirmed with DNA (Bevestigd met DNA), moet je een bron opnemen die beschrijft hoe DNA is gebruikt om deze bevestiging te maken.

Zie DNA Bevestiging voor instructies over hoe:

  1. maak de bevestigd met DNA determinatie voor een vader of moeder, en dan
  2. noteer een bronvermelding die samenvat hoe je de bevestiging hebt gemaakt.

Het doel van alle bronvermeldingen is hetzelfde: anderen in staat stellen de juistheid van informatie te beoordelen. DNA kan op sommige manieren een ongebruikelijke bron zijn, de onbewerkte gegevens zijn bijvoorbeeld mogelijk niet beschikbaar voor derden om redenen van privacy, maar dit maakt zorgvuldige bronvermeldingen des te belangrijker.


Waarom is triangulatie nodig voor bevestiging met matches voorbij verwanten in de 8e graad (Gedeelde betovergrootouders)

Ouder-kindrelaties kunnen worden gelabeld als Bevestigd met DNA wanneer er een voldoende hoeveelheid gedeeld autosomaal DNA is tussen twee familieleden in de 8e graad en dichterbij. Het is noodzakelijk om driehoekige groepen te gebruiken, drie of meer matches op hetzelfde DNA-segment, als de testpersonen verder weg zijn dan verwanten in de 8e graad.

Een voldoende hoeveelheid auDNA wordt bepaald door het totale aantal cMs van verschillende segmenten die normaal gesproken worden gedeeld met specifieke familieleden. Zie Mathematical Average for auDNA Sharing en Are There Any Absolutes in Genetic Genealogy?

Zie DNA Bevestiging voor instructies. .

Taal: en | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: JvB


This page was last modified 15:13, 9 August 2018. This page has been accessed 254 times.