Help:Nl:Dankbetuigingen

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | Styles and Standards


WikiTree's negen-punten tellende Ere Code omvat deze twee punten:

  • VII. We geven erkenning . Hoewel de meeste genealogieën geen auteursrecht hebben, verdienen onderzoekers lof voor het werk dat ze hebben gedaan.
  • VIII. We citeren bronnen . Zonder bronnen kunnen we conflicterende informatie niet objectief oplossen.

De reden voor punt VIII over bronnen is voor alle ervaren genealogen duidelijk.

De reden voor punt VII over krediet is minder duidelijk. Het is om diegenen te erkennen die informatie hebben bijgedragen, maar:

  1. het zijn niet primaire bronnen die worden geciteerd, en
  2. zij zijn niet het lid dat de bijdrage levert en worden daarom niet automatisch gecrediteerd in de wijzigingen.

Dankwoord Secties

Mogelijk wilt u een gedeelte == Acknowledgements == toevoegen aan het einde van het text/biografische gedeelte van een profiel.

Er zijn meestal twee redenen om dit te doen:

Een, als het onderzoek dat je toevoegt, is gebaseerd op het werk van iemand anders. Je kunt bijvoorbeeld primaire bronnen citeren, zoals volkstelling aktes, maar die bronnen zijn mogelijk oorspronkelijk gevonden door een familielid of een andere genealoog en je wilt hen erkenning geven voor hun werk.

Twee, als er een aanzienlijke hoeveelheid werk is gedaan door een WikiTree-lid anders dan jezelf en je vindt dat de diepte en het belang van hun bijdragen mogelijk over het hoofd worden gezien in de changes feed.

Erkenningen zijn geen formele vereisten. Ze zijn optioneel. Het zijn speciale dankjewels.

Erkenning is meestal niet nodig

Het is belangrijk om te onthouden dat het krediet voor het maken van het profiel en alle specifieke bewerkingen op een profielpagina in detail worden gevolgd op de pagina Wijzigingen, de Contributies -lijst van het lid , en in alle gerelateerde Activiteiten feeds. Dat is de wiki manier.

Wanneer je een wijziging aanbrengt, hoef je jezelf niet te crediteren voor de wijziging. Je bewerking wordt automatisch opgenomen in de wijzigingen.

Als een bijdrage past in een bronvermelding, is dat waar het thuishoort. Als iemand bijvoorbeeld persoonlijke directe kennis heeft van het feit in kwestie, moeten ze als volgt worden geciteerd: "Jane Smith en Paul Jones zijn op 17 juni 1970 in Ithaca, New York getrouwd." <ref>Persoonlijke kennis, [[Smith-99999|Jane Smith]].</ref>

Dankbetuigingen voor samengevoegde profielen

Je hoeft niet degenen te erkennen die dubbele profielen hebben gemaakt die later zijn samengevoegd. Het maken, bewerken en samenvoegen van duplicaten wordt net als andere bijdragen bijgehouden. Zoek naar een geschiedenis item zoals dit:

X bewerkte de gegevens voor Y (samengevoegd Y-2 in Y-1)

Als je in dit voorbeeld op "Y-2" klikt, wordt je naar de wijzigingen in dat profiel geleid.

Als je denkt dat een bijdrager veel waardevolle informatie heeft toegevoegd aan een profiel dat is samengevoegd en je denkt dat het gemakkelijk is om hun bijdragen over het hoofd te zien in de Wijzigingen, wil je ze misschien een speciale vermelding geven in de Dankbetuigingen, maar dit is optioneel. Het moet alleen worden gedaan als je denkt dat de persoon inhoudelijke, nuttige informatie heeft bijgedragen (bijvoorbeeld goed geschreven verhalende details, goed onderbouwde bronvermeldingen).

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Bea Wijma


This page was last modified 19:32, 17 April 2020. This page has been accessed 851 times.