Help:Nl:Doop- en Begraafplaats Velden

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL)

Waarom heeft WikiTree niet meer databasevelden?

Veel WikiTreers hebben gevraagd om extra gegevens invoervelden. De meest gevraagde velden zijn:

  • Doop Datum

Doop Locatie

  • Begrafenisdatum
  • Begrafenislocatie of Begraafplaats

Er zijn goede redenen om deze velden toe te voegen. Je wilt misschien mensen organiseren, sorteren of zoeken op basis van deze datums of locaties. Dat is alleen mogelijk met een databaseveld. Omdat andere stamboomsystemen deze velden ook vaak vastleggen, kunnen we ze ook beter importeren bij het verwerken van GEDCOMs.

Echter, de "wiki" manier om gegevens te bewaren, bevindt zich echter in de tekst van de pagina. Deze biedt meer flexibiliteit. En het is wat we aanbevelen.

We sluiten toekomsti wijzigingen niet uit maar het is zeer onwaarschijnlijk dat we doop- of begraafvelden zullen toevoegen.

Een probleem met vooral doop is dat ze niet universeel zijn. Ze worden niet op dezelfde manier begrepen voor alle tijdsperioden en culturen. Veel culturen hebben vergelijkbare tradities, maar ze zijn niet precies hetzelfde. Als we deze velden zouden toevoegen, zou het heel moeilijk zijn om ze in de gemeenschap te definiëren. Dit kan leiden tot velden die te breed zijn om bruikbaar te zijn of meer velden toevoegen voor andere culturen.

Een probleem met het toevoegen van een extra databaseveld is dat het complicatie en complexiteit toevoegt voor de programmering en de gebruikersinterface. Het maken van de velden zou slechts de eerste stap zijn. We moeten alle manieren aanpassen waarop profielen worden gemaakt, bewerkt en bijgehouden. En om de velden voor alles bruikbaar te maken, moeten we ze opnemen in overeenkomsten, indexen, displays, enz.

Om echt nuttig te zijn, zou een doopdatum gebruikt worden als een vervanging voor de geboortedatum wanneer de laatste niet beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor begrafenisdatum en overlijdensdatum. Begraafplaatsen zouden moeten worden behandeld als vervangers voor geboortedatum of sterfplaats.

We hebben al een speciale manier om doop- of begraafdata of locaties voor geboorte- en overlijdensdatum en -locaties te vervangen: de statusindicatoren. Als een geboortedatum of -locatie niet bekend is, voert u de doop of begrafenisdatum of -locatie in en markeer het merkteken "onzeker" of gebruik de "voor" of "na" indicatoren.


Taal: en | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Margreet Beers, bijgewerkt JvB 26-01-2020.


This page was last modified 09:14, 28 January 2020. This page has been accessed 529 times.