Help:Nl:Doop- en Begraafplaats Velden

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL)

Waarom heeft WikiTree niet meer databasevelden?

Veel WikiTreers hebben gevraagd om extra gegevens invoervelden. De meest gevraagde velden zijn:

  • Doop Datum

Doop Locatie

  • Begrafenisdatum
  • Begrafenislocatie of Begraafplaats

Er zijn goede redenen om deze velden toe te voegen. Je wilt misschien mensen organiseren, sorteren of zoeken op basis van deze datums of locaties. Dat is alleen mogelijk met een databaseveld. Omdat andere stamboomsystemen deze velden ook vaak vastleggen, kunnen we ze ook beter importeren bij het verwerken van GEDCOMs.

Echter, de "wiki" manier om gegevens te bewaren, bevindt zich echter in de tekst van de pagina. Deze biedt meer flexibiliteit. En het is wat we aanbevelen.

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst extra databasevelden worden toegevoegd, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat we doop- of begraafvelden zullen toevoegen.

Het maken van deze velden zou slechts de eerste stap zijn. We zouden de import- en exportverwerking voor GEDCOM's moeten aanpassen, het bijhouden van de "diff" / wijzigingen moeten aanpassen en de manier moeten wijzigen waarop nieuwe profielen worden gemaakt, bewerkt en weergegeven. Dit allemaal voordat de velden voor iedereen bruikbaar worden. Om nuttig te zijn, moeten we ook de nieuwe datums en locaties opnemen in FindMatches en onze andere zoeksystemen, zoekopdrachten van personen, achternaam indexen en/of zoeklijsten.

Om echt nuttig te zijn, zou een doopdatum gebruikt worden als een vervanging voor de geboortedatum wanneer de laatste niet beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor begrafenisdatum en overlijdensdatum. Begraafplaatsen zouden moeten worden behandeld als vervangers voor geboortedatum of sterfplaats.

We hebben al een speciale manier om doop- of begraafdata of locaties voor geboorte- en overlijdensdatum en -locaties te vervangen: de statusindicatoren. Als een geboortedatum of -locatie niet bekend is, voert u de doop of begrafenisdatum of -locatie in en markeer het merkteken "onzeker" of gebruik de "voor" of "na" indicatoren.

Taal: en | nl | fr
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Margreet Beers


This page was last modified 15:11, 9 August 2018. This page has been accessed 246 times.