Help:Nl:Formele bemiddeling

Search WikiTree's help pages:

Categories: Projectleider Hulp | Hulp bij een conflict

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Bea Wijma

Formele bemiddeling is fase vier in een geëscaleerd conflict. Het vindt plaats na een Mentor Intervention Request (MIR) en Mediation Request Form (MRF).

Conflicten waarvoor bemiddeling vereist is, hebben vaak betrekking op twee partijen, maar het kan er ook slechts een zijn.

Dit is een zeer gestructureerd proces. Hier zijn de stappen voor de vrijwillige Bemiddelaar om te volgen ..

Contents

Jouw rol als bemiddelaar

Als bemiddelaar ben je een derde of vierde stem in een conflict (na de oorspronkelijk eerste bemiddelaar). Je hebt een meer formele stem. Eén met autoriteit en geen emotionele betrokkenheid.

Mogelijk kan jij doen wat de andere partijen niet konden doen: een manier vinden om een oplossing voor het meningsverschil te vinden, mogelijk door de onderliggende vraag of kwestie onder het emotionele argument te vinden. Soms zal het realiseren van de mogelijkheid dat een of beide partijen dichter bij het afsluiten van hun account komen, hen dwingen zich te conformeren aan de regels van WikiTree of te besluiten dat onze gemeenschap niet de juiste plaats voor hen is.

Being a Mediator is a big responsibility. You need to write your messages very carefully, with unimpeachable courtesy to both parties. This is a hard job for a volunteer, but you wouldn't be a Project Leader if others didn't think you were capable of it.

Ga uit van goede bedoelingen

This is very important. The entire conflict escalation procedure, right up until its conclusion, is based on the assumption that all parties have good intentions. This is part of our Honor Code.

There is no judge or jury during a mediation. Nobody is accused of wrongdoing. There are only parties to a misunderstanding. Your goal as the Mediator is to find the source of the misunderstanding.

Stap één: Tijdelijk alle deelname aan WikiTree stoppen

Tijdens bemiddeling mag de betrokken partij of partijen WikiTree niet gebruiken en mogen ze niet met elkaar of andere leden over het conflict communiceren.

Als iemand contact met hen opneemt, moeten ze de boodschap(pen) doorsturen naar de bemiddelaar.

Account deactivation

In every mediation, the Mediator should temporarily deactivate the account(s) of the member(s) involved in the conflict. Click here for technical instructions.

A situation is easier to investigate if it's not ongoing. Mediation does not last long.

Verstuur het openingsbericht

Er is een sjabloon voor een openingsbericht in de output van het bemiddelingsaanvraagformulier. Je zou het niet al te veel moeten aanpassen.

Adresseer het bericht aan info@wikitree.com en BCC het lid of de leden. Het gebruik van BCC ontmoedigt de partijen om op elkaar te reageren, wat ze tijdens bemiddeling helemaal niet zouden moeten doen.

Stap twee: Verzamel Informatie

Rustig communiceren

Na het openingsbericht communiceer je met het lid of de leden in zo min mogelijk berichten.

Het openingsbericht verzoekt de partijen om alle directe communicatie te staken, jou aanvullende informatie te sturen, enz., Zodat je dat niet nog een keer hoeft te vragen.

Stuur de eerste twee dagen geen andere berichten naar de partijen. Het bemiddelingsproces is opzettelijk traag. Dit helpt om dingen af te koelen.

Het is niet onwaarschijnlijk dat je vragen voor de partijen zult hebben. In plaats van ze meteen te stellen zoals ze bij je opkomen, denk er even over na formuleer ze eerst in gedachten en wacht je de twee dagen af.

Na het verzamelen van informatie en het overwegen van de zaak gedurende ten minste twee dagen, ofwel:

  1. als je er klaar voor bent, kun je jouw formele aanbeveling sturen (stap drie),
  2. verzend afzonderlijke berichten naar de partijen om meer informatie op te vragen als je vragen voor ze hebt, of
  3. vraag om advies over de Bemiddelaar lijst (zie hieronder).

Vraag andere bemiddelaars om advies

You don't need to do any of this on your own. Ask for help from another Mediator privately or on the Mediators email list.

Houd er echter rekening mee dat voor een goed begrip van een volledig geval zorgvuldig alle relevante materialen en berichten moeten worden onderzocht. Jij bent misschien de enige die dit heeft gedaan.

WikiTree Team members may be able to help by pointing to an obscure help page or style page, or be able to find a G2G question that needs to be asked. But you are making the decision. Mediation is part of our volunteer community process for resolving conflicts. The team will not intervene unless there is a Terms of Service violation or legal issue. Team intervention means closing the account.

If there are questions of policy and procedure, please discuss them publicly on G2G. Others might be able to help you figure out what question to ask. Of course, you will not be mentioning the particulars of the conflict and those involved.

Geef een update aan de partijen als er een vertraging is

Mediation should not be a long process, but if there is a period of three or more days when you have not communicated with the parties, send them a message like this: "I just wanted to let you know that the formal mediation process on WikiTree is still ongoing. I'll email you soon."

Je kunt overwegen te antwoorden met een soortgelijk bericht als iemand je vragen stelt. Je kunt beter niet meteen antwoorden met allerlei details totdat er een conclusie is.

Stap drie: Een oplossing aanbevelen

Je formele aanbevelingen

Dit is een bericht, geen conversatie.

Kies je woorden zorgvuldig. Zorg ervoor dat ze beschrijven wat volgens jou de oorzaak is van de fout of het misverstand, of het gebrek aan duidelijkheid in WikiTree-regels. Geef niemand de schuld.

Zeg niet dat een van de partijen iets verkeerd heeft gedaan. Zeg "er was een misverstand over X" in plaats van "je had het mis met X."

Ook al is dit een formele aanbeveling, gebruik de eerste persoon. Zeg: "Ik heb het gevoel dat X is gebeurd" of "Ik geloof dat er mogelijk een miscommunicatie is geweest over Y."

Bijvoorbeeld: "Ik denk dat er een misverstand bestond met betrekking tot privacy en samenwerking. Hoewel de naaste familieleden van de ene partij erbij betrokken waren, zijn zij ook familieleden van de andere partij. Familieleden moeten in staat zijn om samen te werken tenzij het op mensen van toepassing is die onder het Privacy Conflicts beleid vallen."

Het einde van het bericht moet deze standaard tekst bevatten: "Dit is de formele aanbeveling van de vrijwillige bemiddelaar. Reageer op dit bericht om de bemiddelaar te laten weten of u de aanbeveling begrijpt en ermee akkoord gaat. De bemiddelaar zal dan een verslag uitbrengen van een succesvol of niet succesvolle bemiddeling."

Stap vier: Conclusierapport

Leg hun reactie vast

Het doel is dat de partijen zeggen dat ze jouw aanbeveling begrijpen en het ermee eens zijn. Als er in het verleden fouten zijn gemaakt, willen we er zeker van zijn dat dit in de toekomst niet weer zal gebeuren.

Als ze vragen stellen ter verduidelijking, wil je ze wellicht beantwoorden, maar het is aan te bevelen om het privé-gebruik tot een minimum te beperken. Een conflict dat geleid heeft tot escalatie is waarschijnlijk al genoeg heen en weer geslingerd.

Je hoeft alleen maar vast te stellen of beide partijen jouw aanbeveling wel of niet begrijpen en accepteren.

Dien het Conclusierapport in

A Conclusion Report should be filed within seven days.

  1. If all parties accept the recommendation you will report a successful mediation. The conflict will deescalate. The member(s) should be moved down to green or yellow on the private tracking document.
  2. If either party rejects or ignores the recommendation you will report an unsuccessful mediation. This escalates the conflict to the Mediators Council.

Het rapport voltooit jouw betrokkenheid bij het conflict.This page was last modified 17:52, 30 March 2022. This page has been accessed 688 times.