Help:Nl:Gegevens Verificatie

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL)

WikiTree voert een basis "gegevens-verificatie" uit wanneer je een nieuw profiel aanmaakt of een bestaand profiel bewerkt.

Deze gegeven meldingen zijn meestal het gevolg van simpele type-foutjes zoals bijvoorbeeld het invoeren van een jaartal als 0800 in plaats van 1800. De melding vestigt je aandacht op de fout en voorkomt mogelijke problemen in de toekomst. Zo zouden de meeste leden dit profiel niet kunnen bewerken vanwege beperkingen op pre-1500 profielen.

Contents

Foutmelding: Ongeldige datum

Ons systeem zal controleren of:

 1. de datums zijn ingevoerd op een juiste wijze (bijvoorbeeld DD mnd JJJJ; zie Datum Velden voor andere geldige indelingen die werken), en
 2. de datums niet in de toekomst liggen
 3. namen geen ongeldige tekens bevatten zoals cijfers, symbolen, enz., en
 4. levende en niet-levende indicatoren conflicteren niet, bijv. er is geen e-mailadres in een profiel met een overlijdensdatum, of een overlijdensdatum is niet gemarkeerd als "leeg omdat hij nog steeds leeft" op een profiel van iemand die meer dan 115 jaar geleden is geboren.

Deze fouten kunnen niet worden genegeerd. Je dient ze te herstellen voordat het profiel kan worden opgeslagen.

Waarschuwing: Tegenstrijdige informatie

Dit zijn zogenaamde "rood niveau" meldingen. Ze waarschuwen voor de volgende onmogelijke of vrijwel onmogelijke situaties.

Interne Tegenspraak

 • De datum van overlijden ligt voor de geboortedatum.
 • De datum van overlijden ligt meer dan 120 jaar na de geboortedatum.

Relatie met ouders of kinderen

 • De geboortedatum van het kind is voordat een ouder 6 jaar oud is.
 • De overlijdensdatum van het kind is voordat een ouder 7 jaar oud is.
 • Een ouder is overleden voor de leeftijd van 12 jaar.
 • De geboortedatum van het kind is nadat de moeder 67 jaar was.
 • De geboortedatum van het kind is nadat de vader 100 jaar oud was.
 • De geboortedatum van het kind is meer dan één dag na het overlijden van de moeder.
 • De geboortedatum van het kind is meer dan negen maanden na het overlijden van de vader.
 • De geboortedatum van het kind is meer dan 110 jaar voor de dood van een ouder. (Dit zou betekenen dat de ouder ruim over 110 jaar oud was).
 • De overlijdensdatum van het kind is meer dan 110 jaar voor de dood van een ouder. (Dit zou betekenen dat de ouder ruim over 110 jaar oud was).
 • De overlijdensdatum van het kind is meer dan 170 jaar na de geboorte van een ouder. (Dit zou betekenen dat zelfs wanneer de ouder 70 jaar oud was bij de geboorte, het kind nog meer dan 100 jaar geleefd had.)
 • De overlijdensdatum van het kind is meer dan 120 jaar na het overlijden van een ouder. (Dit zou betekenen dat het kind meer dan 120 jaar oud werd.)
 • Het kind heeft een levende indicator maar één van de ouder is meer dan 170 jaar geleden geboren of overleden.
 • De ouder heeft een levende indicator maar één van hun kinderen is meer dan 100 jaar geleden geboren of overleden.

Gerelateerd aan broers en zussen

 • Broers en zussen staan te ver uit elkaar: De geboortedatum is meer dan 60 jaar voor of na de geboortedatum van een broer of zus.
 • Broers en zussen zijn te dicht bij elkaar: de geboortedatum is minder dan acht maanden vóór of na de geboortedatum van een broer of zus, maar de broers en zussen zijn geen geboren tweeling binnen een dag na elkaar.
 • Eén broer of zus heeft een levende indicator maar een andere is meer dan 150 jaar geleden geboren of overleden.

Gerelateerd aan echtgenoot/huwelijk

 • De geboortedatum is meer dan 115 jaar voor of na de geboortedatum van een echtgenoot.
 • De geboortedatum is na de overlijdensdatum van een echtgenoot.
 • De huwelijksdatum is na de overlijdensdatum van één echtgenoot.
 • De huwelijksdatum is voor de geboortedatum van een echtgenoot.
 • Eén echtgenoot heeft een levende indicator maar de andere is meer dan 160 jaar geleden geboren of overleden.

Andere waarschuwingen

Categorie namen die niet bestaan

Je ziet een waarschuwing op rood niveau als er een [[Category]] tag is die niet overeenkomt met een bestaande categorie.

Als je een nieuwe categorie wilt maken, klik je gewoon op de knop "Sowieso Opslaan" en ga je verder met het maken van de categorie nadat je het profiel hebt bewerkt.

Merk op dat je mogelijk onnodig gewaarschuwd wordt als:

 • de categorie zojuist gemaakt is, of
 • er is een klein opmaakverschil, bijv. twee spaties tussen woorden.

Indeling Referentie tag

Er is ook een controle op rood niveau voor een bijzonder lastig maar veelvoorkomend opmaakprobleem: niet afgesloten referentie-tags.

Als er een begin <ref> is moet er altijd een eind </ref> staan achter de voetnoottekst. Zie: Bronnen.

Let op: Ongewone Situaties

Dit zijn wat we "geel niveau" waarschuwingen noemen. Ze waarschuwen voor ongewone maar niet onmogelijke situaties, bijv. echtgenoten van hetzelfde geslacht.

Deze controles worden enkel uitgevoerd wanneer je een nieuw profiel aanmaakt. We hebben besloten om ze niet te tonen bij het bewerken van een bestaand profiel, omdat gebruikers dan herhaaldelijk dezelfde waarschuwing zouden zien en zelfs eenmalig melden zou reeds als politiek incorrect kunnen worden beschouwd. :-)

Interne controles

 • De persoon heeft geen geslacht.
 • De geboortedatum of overlijdensdatum is vóór 1000 A.C. (Zeer weinig mensen op WikiTree zijn geboren vóór het jaar 1000.)

Relatie met ouders of kinderen

 • De vader is vrouwelijk.
 • De moeder is mannelijk.
 • De geboortedatum van het kind ligt voordat één ouder 13 jaar oud werd.
 • De overlijdensdatum van het kind ligt voordat één ouder 13 jaar oud werd.
 • De geboortedatum van het kind ligt nadat de moeder 55 jaar oud werd.

Gerelateerd aan broers en zussen

 • Broers en zussen liggen heel ver uit elkaar: de geboortedatum is meer dan 40 jaar voor of na de geboortedatum van een broer of zus.

Gerelateerd aan echtgenoot/huwelijk

 • Beide echtgenoten zijn mannelijk.
 • Beide echtgenoten zijn vrouwelijk.
 • De geboortedatum van een echtgenoot is meer dan 80 jaar voor de huwelijksdatum.
 • De geboortedatum van een echtgenoot is minder dan 10 jaar vóór de huwelijksdatum.

Er zijn veel andere controles die kunnen worden uitgevoerd, maar sommige zijn moeilijk te implementeren (bijvoorbeeld het controleren van datums voor extra generaties). We zouden deze controles ook kunnen aanpassen. Maar onze gegevensvalidatie is enkel bedoeld om leden te helpen duidelijke fouten te voorkomen.

Toch opslaan

Datafouten kunnen niet worden genegeerd, maar waarschuwingen op rood of geel niveau kunnen worden overgeslagen door op "Toch opslaan" te klikken.

We staan dit toe omdat je mogelijk informatie als tijdelijke aanduiding invoert of omdat het profiel dat je bewerkt correct is, maar het profiel van een familielid moet worden bewerkt. Het is bijvoorbeeld onmogelijk dat een kind voor een ouder wordt geboren, maar het kan zijn dat de geboortedatum van de ouder niet klopt terwijl die van het kind correct is.

Wanneer tegenstrijdige of twijfelachtige informatie langer dan een paar uur zal blijven bestaan wordt het ten zeerste aanbevolen om dit uit te leggen met aantekeningen in het betreffende profiel of een Onderzoeks Notities sectie in de biografie.

Data Doctor-suggesties

De hierboven beschreven gegevensvalidatie staat los van het Data Doctors Project en de aanbevelingen die gegeven worden in de vervolg-menukeuzes.

Het Data Doctors Project is gebaseerd op het werk van Aleš Trtnik en is volledig community-gestuurd. Hetgeen hier gebeurt is veel robuuster en dynamischer dan de ingebouwde controles. Overweeg alsjeblieft om hieraan deel te nemen.

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Johan Boonstra


This page was last modified 13:13, 13 November 2020. This page has been accessed 628 times.