Help:Nl:Meningsverschillen over zekerheid

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree hulp | Hoffelijkheid en Gemeenschapsregels

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Margreet Beers

One of the most sensitive and central issues of WikiTree collaboration is certainty. When does uncertain genealogy belong on WikiTree, and what genealogy on WikiTree should be marked as Uncertain?

Zie Onzeker voor de basisbeginselen over gebruik.

Contents

Moet je informatie op WikiTree invoeren zonder bronnen?

Nee.

Je moet altijd je bronnen citeren. Je bronnen kunnen afgeleid zijn en de informatie kan onzeker zijn, maar je moet altijd zeggen waar deze vandaan komt. Dit zit in onze Ere Code.

Moet je informatie over WikiTree invoeren als het onzeker is?

Het is aan jou om dat te beslissen.

Er zijn voordelen aan het toevoegen van onzekere informatie — zie Onzeker — maar ze zijn meestal subjectief. Dat wil zeggen, het zijn voordelen voor de leden die een profiel onderzoeken en ontwikkelen. Als de leden die aan een profiel werken niet denken dat informatie waarde toevoegt voor zichzelf of anderen, moeten ze dit niet toevoegen.

Aangezien het al dan niet toevoegen van onzekere informatie "aan jou" is en omdat alle WikiTree-profielen samenwerken, roept dit belangrijke vragen op over onzekere informatie die door anderen is toegevoegd.

Moet je informatie die door anderen is toegevoegd markeren als onzeker?

Bewerk de zekerheidsstatus in een gegevensveld niet zonder de bronnen te onderzoeken en te evalueren.

Wanneer je een profiel ziet dat alleen afgeleide bronnen heeft (zie Onzeker voor voorbeelden), ben je misschien geneigd om alle informatie in het profiel als Onzeker te markeren en/of vraag je aan de profielmanager om dit ook zo te markeren. Weersta deze verleiding. :-)

Zoals uitgelegd op Onzeker, moet informatie uit afgeleide bronnen worden gemarkeerd als Onzeker, tenzij ondersteund door andere bronnen. Dit is echter iets voor de bewerkers van het profiel om te doen. Als je het profiel wilt verbeteren door naar bronnen te zoeken en deze te evalueren, zou dat geweldig zijn. Zie Communicatie voor bewerken eerst maar aarzel niet om betrokken te worden en het profiel te bewerken. Als je echter niet op zoek gaat naar bronnen en een echte samenwerking aangaat, kun je het beste niet op advies ingaan. Het is een kwestie van praktische hoffelijkheid. We werken er hard aan om hier een productieve en vriendelijke samenwerkingsomgeving te creëren. Dit vereist grote gevoeligheid en zorg.

Betekent dit dat iemand veel ongewenste genealogieën aan WikiTree kan toevoegen en we ze niet kunnen stoppen? Nee. Er zijn veel onderling verbonden WikiTree-beleidsregels die dit helpen voorkomen, waaronder:

  • Geen enkel lid mag profielen maken of bewerken op basis van afgeleide bronnen zonder ook naar originele bronnen te zoeken. Zie Onderzoek alvorens te bewerken.
  • Geen enkel lid kan pre-1700-profielen maken of bewerken zonder te bevestigen dat zij de punten in de Pre-1700 Quiz begrijpen over genealogische bronnen en hoe deze te beoordelen.
  • Geen enkel lid mag profielen bewerken die vallen onder een project zonder enige communicatie met andere projectleden. Hoewel andere projectleden niet eenvoudigweg kunnen zeggen dat onzekere informatie niet kan worden toegevoegd omdat het onbewezen is, willen ze misschien bespreken of het onwaarschijnlijk is. Zie hieronder meer over het verwijderen van onzekere informatie zonder deze te vervangen.

Als je iemand betrapt die veel slechte genealogische gegevens toevoegt aan onze gedeelde stamboom, ga dan naar Problemen met leden ..

Merk tot slot op dat als er geen bronnen zijn voor een profiel, zelfs geen afgeleide, u welkom bent om informatie als Onzeker te markeren en/of de Profielbeheerder te vragen om bronnen toe te voegen. Dit moet natuurlijk wel voorzichtig en beleefd worden gedaan.

Moet je onzekere informatie vervangen die door anderen is toegevoegd?

Als er meer bewijs is voor de ene reeks feiten dan voor de andere, moet de informatie worden vervangen in de gegevensvelden.

Idealiter willen we de best beschikbare informatie in de databasevelden en we willen dat alle bewijs voor en tegen alle feiten die zijn geassocieerd met de persoon, volledig wordt uitgelegd in de tekst. Verklaringen die gemeenschappelijke mythes ontkrachten, kunnen bijzonder waardevol zijn.

Dit kan wel eens een controverse veroorzaken als je niet degene bent die de eerdere informatie heeft toegevoegd. Zie Communicatie vóór het bewerken voor tips.

Hoewel het tot conflicten kan leiden, kun je de informatie verbeteren wanneer dit mogelijk is. Het oplossen van tegenstrijdige informatie is het toppunt van genealogische samenwerking op WikiTree. Daar gaat onze gemeenschap over. Vergeet niet dat het andere lid ook de Ere Code heeft ondertekend, die zegt, naast andere relevante punten:

II. Wij geven om nauwkeurigheid. We streven er altijd naar onze wereldwijde stamboom te verbeteren en fouten te herstellen.

Moet je onzekere informatie verwijderen die door anderen is toegevoegd zonder deze te vervangen?

Het verwijderen van informatie die iemand anders heeft toegevoegd wanneer je niet aantoonbaar betere informatie hebt, is bijzonder delicaat.

Zoals uitgelegd op Onzeker, kun je onzekere informatie verwijderen die door anderen is toegevoegd als het onwaarschijnlijk is dat deze waar is. Als het andere lid echter een goed reagerende Profielmanager is en probeert om de regels en het beleid van WikiTree te volgen, doe dan je uiterste best om een overeenkomst met hen te bereiken. Verwijder niet klakkeloos de informatie. Probeer hen ervan te overtuigen dat de informatie hoogst onwaarschijnlijk is. Toon ze je bronnen en bespreek ze op een rustige en vriendelijke manier. Jullie willen allebei hetzelfde: een profiel dat zo goed mogelijk is.

Zie Communicatie vóór bewerken en Een meningsverschil oplossen voor tips. Zie Problemen met leden indien nodig.

Lopend onderzoek of testen

Zoals uitgelegd op Onzeker, kunnen speculatieve ouder-kind verbindingen worden gebruikt als een werkhypothese voor onderzoek of testen. Een lid kan een bepaald scenario onderzoeken en informatie voor of tegen het verzamelen. Mogelijk gebruiken ze WikiTree's snel evoluerende DNA mogelijkheden.

Je moet een medelid zoveel mogelijk speelruimte geven voor dit soort onderzoek of experimenten.

Experimenten moeten in de tekst van een profiel worden beschreven terwijl ze nog bezig zijn. Ze moeten tijdelijk zijn als de verbindingen zeer speculatief zijn. Indien nodig zal de gemeenschap normen ontwikkelen voor hoe lang ze moeten duren.

Wanneer het onderzoek of de experimenten zijn voltooid, moeten de resultaten worden uitgelegd in de tekst van de betreffende profielen, voor ieders voordeel.This page was last modified 17:45, 30 March 2022. This page has been accessed 490 times.