Help:Nl:Naamvelden

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree hulp | Hulp bij het bewerken van profielen | Stijlen en normen

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: JvB

Here are guidelines for using WikiTree's name fields.

This page only includes style rules that have been agreed-upon by the community for all of WikiTree. For pre-1700 profiles and some others you also need to consult the more particular rules developed by the project that covers the specific time period and location. See the Name Field Guidelines directory.

Please don't be intimidated by these rules. They are the ideals. No profile is ever perfect and complete. All name fields are easy to edit, with one exception: the Last Name at Birth (LNAB). If you are unsure of the correct LNAB for a profile, please post a question on the G2G forum so others can assist.

Contents

Algemene naamgevingsconventies

Gebruik hun conventies in plaats van de onze

We proberen de namen te gebruiken die mensen zelf zouden hebben gekend en die in hun eigen tijd en plaats zouden worden herkend.

Dit geldt voor de "officiële naamvelden", Proper First Name en Last Name at Birth, en dat geldt ook voor de "voorkeursnaamvelden", Preferred First Name and Current Last Name. Dit zijn de namen die zij gebruikten, niet de namen wij ze het liefst zouden willen geven.

In eerste instantie lijkt dit misschien te ingewikkeld. We weten wat we zouden willen maar weten vaak niet wat ze het liefst hebben. Het creëren van een enkele wereldwijde stamboom vereist echter een universele standaard. "Wij" is afhankelijk van wie er spreekt en de taal waarin zij spreken. Daarom kan het niet universeel zijn.

Bijvoorbeeld Engels sprekende WikiTree gebruikers kennen William the Conqueror. Maar Frans sprekenden kennen Guillaume le Conquérant. Zelfs als 90% van de huidige WikiTree-gebruikers Engels spreken, zou William in onze database Guillaume moeten zijn omdat hij zelf Frans sprak. We kunnen allemaal een profiel delen, ook al delen we geen enkele taal.

Dit geldt voor namen met tekens met accenten en zelfs voor talen met niet-Latijnse alfabetten. WikiTree accepteert de meeste tekensets zoals Cyrillisch, Chinees en Arabisch.

Merk op dat Engelse vertalingen in minder formele velden kunnen worden geplaatst, zoals Nicknames en Other Last Names en ook biografieën kunnen in meerdere talen worden geschreven.

Zie de gerelateerde pagina Locatie Velden.

Wanneer conventies tijdens iemands leven zijn veranderd

Het is normaal dat de naam van een persoon verandert, vooral bij immigranten.

De Proper First Name en Last Name at Birth velden bevatten de officiële namen, in de moedertaal, waarmee de persoon is geboren.

De Preferred First Name en Current Last Name zijn de namen die de persoon aan het einde van zijn of haar leven gebruikte.

Spelling conventies

Het komt vaak bij vroege voorouders voor dat de spelling van een naam niet gestandaardiseerd was.

Niettemin, als er uit die tijd geschreven documenten zijn, moet de spelling uit die documenten worden gebruikt. In het bijzonder moet de spelling in een geboorteakte worden gebruikt voor de achternaam bij de geboorte, tenzij er andere documenten zijn uit of nabij het tijdstip van geboorte die ons informeren over een meer algemene of correcte spelling.

De spelling die door afstammelingen wordt gebruikt, is niet relevant tenzij er geen eigentijdse geschreven documenten zijn.

Speciale regels voor verplichte velden

Ons systeem vereist standaard voornaam- en achternaamvelden. Deze kunnen niet leeg zijn. Dit vereist een paar speciale regels.

 • Als de voornaam of achternaam onbekend is, gebruik dan Unknown in deze velden. Gebruik niet ''Onzeker, NN, Vrouw van X, Geadopteerd, etc.[1]
 • Als de voornaam of achternaam onzeker is, gebruikt dan de naam waarvan wordt vermoed dat deze het is en markeer het veld als "uncertain." Gebruik niet "Mogelijk X" of "Misschien Y", enz.
 • In zeldzame gevallen waarin een modern persoon geen huidige achternaam heeft, zoals Madonna, gebruik je Geen achternaam in het Current Last Name veld.
 • Als een persoon tot slaaf was gemaakt en je kent alleen hun voornaam, volg dan de Naam Conventies voor Slaven voor hun achternaam bij de geboorte. Hoewel deze richtlijnen specifiek voor de VS zijn geschreven, kunnen ze gemakkelijk worden gebruikt voor andere landen.

Voorzetsels, voorvoegsels etc. van Achternamen

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van achternamen die een voorvoegsel of voorzetsel gebruiken, zoals Le of le, La, de, Du, van, van der, den, ten, Zum, enz. Gebruik de schrijfwijze voor de naam van de persoon die werd gebruikt toen ze leefden. Het gebruik van een hoofdletter of kleine letter aan het begin van een voorzetsel is afhankelijk van de schrijfwijze van het betreffende land. Bijvoorbeeld in Nederland begint een voorzetsel altijd met een kleine letter maar in België is dit afhankelijk van de wijze waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de naam bij geboorte heeft opgeschreven. Bijvoorbeeld "van den Berg" in vergelijking met "Van Den Berg". Zoals bij elke andere naamswijziging, moet bij de generatie(s) waar de weergave van de naam verandert, de bij de geboorte gebruikte versie worden ingevoerd als de Last Name at Birth (LNAB) en de gebruikte versie later moet worden weergegeven als de Current Last Name of in het veld Other Last Names naargelang het geval.

In het geval van Franse middeleeuwse en eerdere profielen (geboortedata eerder dan 1600), is de standaard voor 'le', 'la,' de 'en' du' om ze NIET op te nemen in het veld Last Name at Birth (LNAB), maar om ze liever op te nemen in het veld Current Last Name field. Gilbert de Clare heeft bijvoorbeeld een LNAB Clare en de huidige achternaam de Clare. Als je niet zeker weet wat LNAB moet zijn, kun je dit vragen via het G2G-forum.

Deze voorzetsels mogen nooit als middle name worden gebruikt of worden afgekort. Als we het bovenstaande voorbeeld voortzetten, mag de in het veld Middle name niet "van den" worden gezet en mag een achternaam niet worden ingevoerd als "v. d. Berg".

Weten wat de juiste schrijfwijze is voor een LNAB is kan erg lastig zijn. Als een persoon in een bestaand project past of zou kunnen passen, raadpleeg dan de projectleden en de projectspecifieke stijlgidsen (Zie: Name Field Guidelines voor links naar project-specifieke naamgevings richtlijnen).

Hoofdlettergebruik

Gebruik hoofdletters indien van toepassing. Bijvoorbeeld McClellan in plaats van Mcclellan.

Zet nooit een naam volledig in HOOFDLETTERS, bijvoorbeeld geen JANSEN maar Jansen.

Merk op dat in sommige technische contexten de eerste letter van een veld wordt weergegeven alsof het een hoofdletter is. De WikiTree-ID voor iemand met de naam "van den Berg" wordt bijvoorbeeld weergegeven als "Van_den_Berg-1". De naam moet nog steeds worden ingevoerd als "van den Berg".

Persoonlijke coderingssystemen

Soms hebben genealogen hun eigen coderingssystemen voor het identificeren of onderscheiden van individuen. Deze kunnen nuttig zijn in persoonlijk onderzoek, maar op een gedeelde website waar we samenwerken aan dezelfde voorouderprofielen, moeten we velden alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden, zoals beschreven in deze stijlgids.

Leg alles uit in de biografie

Als je twijfelt over iets of geen ruimte hebt in een vast veld, gebruik dan het tekstveld van de biografie.

Uitleg over hoe namen in de loop van de tijd zijn veranderd, kan hier gedetailleerd worden beschreven.

Wees niet bang om vragen en problemen op te nemen om te bespreken. Deze kunnen contextueel worden opgenomen in references of ze kunnen als bulletin board-opmerkingen worden gepost.

Specifieke regels voor individuele naamvelden

Prefix

Dit veld is voor een naamvoorvoegsel of titel [2] zoals Mrs, Sir, Dr, Gov, Sgt, etc.

Als een persoon meerdere voorvoegsels of titels heeft, gebruikt dan de hoogste, laatste of een met voorkeur, b.v. Maj. boven Kapt.. Indien een militair ook een andere titel heeft (b.v. Ir.) dan wordt dit na de militaire titel geplaatst. (b.v. Lkol. Ir.)

Het veld Prefix is beperkt tot 10 tekens.

Proper First Name

Dit veld kan ook Officiële voornaam of Voornaam bij geboorte worden genoemd.

Dit is de formele voornaam of voornamen die in officiële documenten worden gebruikt.

Als de voornaam van een persoon tijdens zijn leven officieel is gewijzigd, moet dit veld zijn voornaam bevatten bij de geboorte, tenzij zijn voornaam officieel kort na de geboorte werd gewijzigd, b.v. met de adoptie van een baby, of als de geboorteakte werd gewijzigd of gecorrigeerd. Je kunt de voornaam die de persoon gebruikte bij overlijden in het veld Preferred First Name plaatsen maar dat veld is niet formeel. (Zie hieronder) In ieder geval verklaar de naamswijziging in de tekst van de biografie.

Dit is een verplicht veld en kan niet leeg worden gelaten.

 • Als je niet zeker bent van de juiste voornaam, voer je Unknown in. Als je een weloverwogen gok kunt doen, voer die dan in en markeer de status als "uncertain". Misschien wilt je het ook in de biografische tekst uitleggen. Gebruik geen NN, of iets als Tweelingzus, Dochter van X , Echtgenoot van Y etc.
 • Als een baby was overleden voordat het een naam kreeg, gebruik dan wat volgens de conventies in het overlijdensverslag staat, gebruik anders Naamloze baby . Gebruik geen Baby jongen , Baby meisje enz. Hiervoor is het veld Gender bestemd.
 • Als extra privacy wilt voer dan Anoniem of de eerste initiaal in. Gebruik geen Nog in leven, een verzonnen naam of een alias.

Preferred First Name

In dit veld wordt de voorkeursnaam of te wel de roepnaam ingevuld.

Het kan ook worden gebruikt als Huidige voornaam of Voornaam bij overlijden maar in tegenstelling tot Proper First Name (hierboven uitgelegd) is dit geen formeel veld. Als de officiële voornaam bij overlijden anders is dan hoe men het liefst werd genoemd, gebruik dan wat de persoon zelf zou willen.

Dit is een verplicht veld en kan niet leeg worden gelaten.

Als je niet zeker bent van de Preferred name, laat deze dan hetzelfde als de Proper First Name.

Als je het om privacyredenen leeg wilt laten, voert dan Anoniem of de eerste initiaal in. Voer geen Nog in leven , een nepnaam of een alias in. Dit is alleen geschikt voor profielen van levende personen.

Overige initialen mogen over het algemeen niet worden opgenomen in de voorkeursnaam. Als een levend persoon dit wil doen, moet men de tweede naam leeg laten. Anders zullen sommige naamweergaven de middelste initiaal dupliceren. David John Schmoe bijvoorbeeld, bekend als DJ, zal in sommige contexten verschijnen als DJ J. Schmoe.

Middle Name

Een Middlename is een begrip in de VS en wordt in Nederland niet gebruikt. Voor uitgebreide uitleg voor het invullen van meerdere voornamen zie: Naamvelden gebruik voor Nederlandse Namen.

In het veld Middlename worden de volledige Middlename(s) ingevuld.

Als je alleen een middelste initiaal kent, gebruikt dan die en markeer de status als "uncertain."

Als je de middle name niet weet, laat dit veld dan leeg.

Als u twee namen invoert in een veld Voornaam, b.v. "Mary Ellen", dan kan je een waarschuwing zien die vraagt ​​of het iemand zijn tweede naam is. Er is een setting waarmee je deze waarschuwing kunt onderdrukken als je in een land werkt waar een tussennaam geen gewoonte is.

Als je weet dat de persoon geen middle name heeft of niet gebruikelijk is in het land van herkomst, laat dan het veld leeg. Markeer daarnaast de status van het veld als "no middle name."

Other Nicknames

Dit veld kan ook Bijnamen, Ook bekend als of Aliassen worden genoemd.

Dit veld kan voor bijna alles worden gebruikt. Hier kun je elke naam, bijvoorbeeld een bijnaam, plaatsen die niet in de velden Proper First Name of Preferred First Name thuis horen.

Dit veld kan meerdere namen bevatten. Scheid deze met komma's (bijvoorbeeld Frank, Frank de Tank).

Gebruik geen aanhalingstekens.

Last Name at Birth

Dit veld, vertaald Achternaam bij geboorte, kan ook Achternaam of Meisjesnaam worden genoemd.

Hier wordt over het algemeen een familienaam ingevoerd, maar kan ook een patroniem zijn of een andere standaard die gebruikelijk is voor de tijd en plaats van de persoon.

Het is meestal de officiële naam zoals deze voorkomt in officiële documenten bij geboorte. Het is echter mogelijk dat het niet precies is wat er in een geboorte- of doopakte staat als:

 • Er een spelfout of fout is gemaakt in het document of als de familienaam op het moment van de geboorte vaker op een andere manier werd gespeld (zie de sectie spelling conventies ).
 • De persoon is geadopteerd als een baby en nooit zijn of haar geboortenaam heeft gebruikt.

Andere namen mogen niet in dit veld worden ingevuld. Deze kunnen in de velden Current Last Name, Other Last Name of Nickname worden geplaatst, indien van toepassing.

Als de achternaam onbekend is vul dan Unknown in. Gebruik geen termen als Niet zeker , NN , Vrouw van X , Geadopteerd , enz.

Current Last Name

Dit veld kan Favoriete achternaam, Achternaam bij overlijden of Getrouwde naam worden genoemd.

Voor levende mensen is het hun eigen voorkeur.

Voor overleden mensen zou dit de achternaam moeten zijn die zij bij hun overlijden gebruikten. Bij een getrouwde vrouw kan de meisjesnaam worden gebruikt of de achternaam van haar man als zij daar de voorkeur aan gaf. Was zij meerdere keren getrouwd dan kunnen deze achternamen worden opgenomen in het veld Other Last Names

Other Last Names

Dit veld kan ook Alternatieve achternamen of Achternaamvariaties worden genoemd.

Het kan worden gebruikt voor alternatieve spellingen die in de akten verschijnen.

Dit veld kan meerdere namen bevatten. Scheid deze met komma's.

Suffix

Een Achtervoegsel (Suffix) verschijnt in elke naamweergave op WikiTree, zelfs als een Prefix, Middle Name of Current Last Name niet verschijnt. Daarom is het over het algemeen gereserveerd voor achtervoegsels die een essentieel onderdeel zijn van de naam van de persoon. Het is meestal een Achtervoegsel bij geboorte, b.v. Jr. Het kan ook een achtervoegsel zijn of postnominaal verworven tijdens het leven van een persoon als de persoon het zelf zou hebben opgenomen bij het schrijven van zijn volledige naam, b.v. Bt voor Baronet. Het mag nooit een achtervoegsel zijn dat na de dood is verkregen of een achtervoegsel dat de persoon zelf niet zou hebben gebruikt.

Als de persoon meerdere achtervoegsels had, zou over het algemeen alleen de belangrijkste moeten worden gebruikt voor identificatiedoeleinden. Andere achtervoegsels moeten worden beschreven in de biografie. Als een voorvoegsel een achtervoegsel zou kunnen vervangen, wordt dat aanbevolen.

Een Suffix (Achtervoegsel) is beperkt tot 10 tekens.

Appearance of Name Fields on WikiTree

Bij het overwegen van wat je in de verschillende naamvelden gaat plaatsen, wilt je misschien bekijken hoe het eruit zal zien op verschillende WikiTree-pagina's.

Zie de Name Displays help pagina en klik op de "Name Displays" link in het pull-down menu op elke persoon-gerelateerde pagina.

Name Fields for Living People

Zoals opgemerkt in de sectie " speciale regels voor verplichte velden" hierboven, hebben alle WikiTree persoons profielen een voornaam en achternaam nodig.

Ingevolge onze Ere Code om privacy te respecteren, beschikken leden over meerdere Privacy Level opties om controle te hebben welke informatie publiekelijk wordt getoond, inclusief de optie "Unlisted" waar de naam alleen wordt weergegeven voor leden van de Trusted List.

Profielen van Actieve leden kunnen niet Unlisted zijn. Voor leden en recent overleden naaste familieleden is anonimisering een optie. Hier wordt een voornaam of achternaam gewijzigd in een initiaal of "Anoniem".

Het gebruik van een initiaal of Anoniem voor beide voor- en achternaam van een levend persoon wordt sterk afgeraden. Een naam zoals "John Anonymous" of "J. Smith" is anoniem. Het moet niet "Anoniem Anoniem" zijn.

Anonimisering van lang overleden mensen die geen naaste familie van levende mensen zijn, is verboden.

Name Fields for Pre-1700 Profiles

Projects have developed special naming conventions for almost all profiles of people born before 1700 and some later profiles.

Project style rules are extensions and elaborations on the general conventions for areas where they are difficult to apply. Before editing or creating profiles that are covered by a project, please read and understand the project's agreed-upon rules.

See the Name Field Guidelines directory.


 1. Het gebruik van dezelfde conventie voor onbekende namen is belangrijk. Op de lange termijn verduidelijkt dit dingen voor iedereen. Het groepeert deze profielen samen in verschillende alfabetische soorten en kunnen we onze systemen zodanig programmeren dat profielen met de naam Unkown in bepaalde contexten te negeren.
 2. Als een titel bij de geboorte niet goed kan worden gekoppeld aan de juiste voornaam, mag deze niet worden gebruikt in het veld Prefix. In plaats daarvan moet het deel uitmaken van de Preferred First Name of Nicknames. King is bijvoorbeeld geen geschikt voorvoegsel voor George VI omdat zijn juiste voornaam bij de geboorte Albert was en hij niet King Albert kon worden genoemd. Zie Name Fields for European Aristocrats.


This page was last modified 07:55, 31 March 2022. This page has been accessed 779 times.