Help:Nl:Nog in leven zijnde mensen

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree hulp | Help bij het maken van profielen | Privacy Hulp

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: MB

Here are WikiTree's policies on creating profiles for living people, and how they are identified.

Profielen voor nog levende mensen maken

Je bent welkom om profielen aan te maken voor je nog levende familieleden als het volwassen betreft (zie: Help:Nl:Kinderen op WikiTree) en je hebt geen reden om te denken dat ze bezwaar zouden maken. Voeg ze gewoon toe zoals je ook met andere gezinsleden zou doen.

Wanneer u het profiel aanmaakt of bewerkt, kunt u hun e-mailadres opnemen. Hiermee krijgen ze een uitnodiging om een ​​wachtwoord aan te maken en het beheer van hun eigen profiel over te nemen.

Als het levende gezinslid geen wachtwoord aanmaakt, wordt zijn profiel Niet vermeld.

Living Notables

We have special policies related to living notables, i.e. profiles of famous people.

Technische identificatie van profielen van mensen die nog in leven zijn

Hoe "weet" het WikiTree-systeem of een profiel een nog levend of niet-levend persoon vertegenwoordigt? Dit is belangrijk omdat dit het vereiste privacy niveau bepaalt.

Hier zijn manieren om duidelijk te maken dat een persoon leeft:

  1. markeer de Datum van Overlijden of Plaats van Overlijden als "nog in leven zijnde" en/of
  2. include an email address.

Hier zijn manieren om duidelijk te maken dat een persoon niet meer leeft:

  1. voeg een Datum van Overlijden of Plaats van Overlijden toe, of
  2. markeer de Datum van Overlijden als "onzeker maar niet-levend".

Als het niet duidelijk is of een persoon leeft door gebruik te maken van een van de hierboven vermelde manieren en de geboortedatum is minder dan 100 jaar geleden, gaan we ervan uit dat de persoon leeft.This page was last modified 18:00, 30 March 2022. This page has been accessed 263 times.