Help:Nl:Nood Blokkering

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | Conflicts | Leader Help | Sysop Help

Start bij Problemen met leden.

Een noodblokkering is nodig als je ziet:

  • een 'spammer' of niet-genealogistische vandaal, of
  • een genealoog die ernstige fouten maakt die later moeilijk opgelost kunnen worden (zie Problemen met leden voor meer informatie).

Stap één: vraag om een blok- of badge-verwijdering

Tenzij u een Project Leider of WikiTree Team lid bent, e-mail [1]

Als u een projectleider bent, plaats een blokkering of de badge van vóór 1700 verwijderen en doorgaan naar stap twee.

Stap twee: Dien een Mentor Interventieverzoek in

Als de persoon een legitiem, geregistreerd lid van onze gemeenschap is (geen spammer of een niet genealoog), dien dan een Mentor Interventie Verzoek in en selecteer optie 3A.1.a.

De MIR is een noodzakelijk onderdeel van het "papieren spoor". Het helpt onze probleem escalatie procedure georganiseerd, eerlijk en transparant te houden.

Bedankt voor het nemen van verantwoordelijkheid en hulp.

Taal: en | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Margreet Beers


This page was last modified 15:14, 9 August 2018. This page has been accessed 225 times.