Help:Nl:Onderscheiding Badges

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | Leader Help

Een van de functies die Projectleiders uitvoeren is het toekennen van badges voor de projecten welke zij beheren. Deze pagina beschrijft hoe dat te doen.

Onderscheiding Badges

Begin met Special:AwardBadge

Klik in stap 1 op de pijl omlaag naast Selecteer Badge en kies de badge in de lijst. De lijst is in alfabetische volgorde.

Voer in stap 2 een of meer WikiTree-id's in het vak Ontvanger in. Als je meer dan één ID invoert, scheidt je deze met behulp van komma's.

Voer in stap 3 (optioneel) een opmerking in waarin de interesse en passie van het lid in het project wordt beschreven. Deze opmerking wordt weergegeven in de lijst met leden in het project (dat wil zeggen de lijst met leden met de badge), dus richt jouw opmerking op anderen die geïnteresseerd zijn in het project en die willen zien wie eraan deelneemt. Richt je opmerking niet direct aan het lid.

Bijvoorbeeld:
  • Jane Doe werkt aan de profielen van Amerikaanse vicepresidenten en hun families.
  • John is geïnteresseerd in het helpen met het documenteren van immigranten uit Duitsland.
Wiki opmaak werkt niet in reacties.

Klik ten slotte op de knop Onderscheiding Badge en u bent klaar!

Verwijdering van Badges

Het verwijderen van een badge werkt op dezelfde manier als het toevoegen van een badge, behalve dat je in stap 1 op de pijl-omlaag naast Toekenning klikt en in plaats daarvan Verwijderen kiest.

Voer opnieuw een of meer WikiTree ID's in, gescheiden door komma's in het vak Ontvanger en klik op de knop Onderscheiding Badge toekennen.

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Margreet Beers


This page was last modified 18:48, 17 September 2020. This page has been accessed 549 times.