Help:Nl:One Name Study en One Place Study Coördinators

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | Project Leader Help | Projects

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: - JvB

Een ONS (One Name Study) of OPS (One Place Study) Coördinator is een lid die een One Name Study of One Place Study leidt zonder formele Project Leader status.

one_name_studies.gif one_place_studies.gif

Bij het coördineren van een project draait alles om communicatie. Communicatie is essentieel voor samenwerking. ONS- en OPS-coördinatoren helpen bij het organiseren van achternaam- en plaatsstudies als een genealogisch samenwerkingsplatform dat is gecentreerd rond een bepaalde naam of locatie.

De rol van een ONS- of OPS-coördinator op zich nemen is een serieuze verbintenis. Om ​​ONS- of OPS-coördinator te worden, moet een lid beschikken over:

  • de Honor Code hebben onderschreven;
  • minstens 90 dagen op WikiTree zijn geweest;
  • minimaal 1.000 bijdragen hebben geleverd.

Deze toezegging vereist ook dat samenwerkingsverzoeken en -vragen met betrekking tot uw naam of plaatsstudie binnen een redelijke termijn worden beantwoord, en dat je de volgende principes accepteert met betrekking tot je naam of plaatsstudie:

  • dat het een globale reikwijdte heeft;
  • dat het onderzoek binnen landen of tijdsperioden wordt gedaan waar bronnen van genealogische gegevens direct beschikbaar zijn; en
  • dat het alle gegevens zal onderzoeken en opslaan in WikiTree als de genealogische kerndataset.

Een coördinator kan altijd in zijn eigen tempo en met zijn eigen prioriteiten werken, maar hij mag leden nooit verbieden om ook zelf onderzoek te doen.

Wanneer wordt de badge verwijderd

Als een ONS/OPS Coordinator wordt gementord of betrokkens in een conflict zal de Project Coordinator badge worden verwijderd totdat het mentorschap is beëindigd.

Bovendien, als een ONS / OPS-coördinator langer dan twee weken niet bereikbaar is, kan zijn badge worden verwijderd. Zodra de communicatie is opgelost, kan de badge worden teruggegeven.This page was last modified 23:28, 15 October 2021. This page has been accessed 106 times.