Help:Nl:Persoonsprofiel

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL)

Persoonsprofielen zijn de essentiële bouwstenen van WikiTree. Er zij ook Vrije ruimte (free-space) profielen voor het beschrijven van plaatsen, evenementen, huisdieren en dingen die belangrijk zijn voor jouw of je voorouders. Klik hier voor meer informatie over het verschil tussen deze twee soorten profielen.

Contents

Profielen van mensen

Elk individu in onze gemeenschappelijke stamboom heeft een profiel pagina. Hier een voorbeeld.

Bovenaan de linkerkolom staat de volledige naam en datums van de persoon gevolgd door de echtgenoot, broers, zussen en kinderen. Als je op een van deze namen klikt, gaat je naar het profiel van de desbetreffende persoon.

Het hart van de pagina is de tekst sectie bestemd voor de Biografie en Bronnen.

Je kunt informatie toevoegen of wijzigen door op de Edit tab te klikken.

In de rechterkolom is ruimte voor foto's. Onderaan de pagina vind je de sectie Comments waarin je berichten kunt plaatsen voor andere mensen die werken aan de familiegeschiedenis van deze persoon.

Profielen van levende mensen die geen WikiTree-lid zijn, zijn alleen toegankelijk voor familieleden op de Trusted List. WikiTree leden hebben de keus uit drie levels voor privacy voor hun eigen profiel. Zie: Help:Privacy voor meer informatie over privacy-instellingen van profielen.

Nieuwe profielen van mensen maken

Als je een familielid aan een bestaand profiel toevoegt, klik hier.

Als je een profiel aanmaakt van een niet-verwante persoon, klik hier.Aanvullende details

Ervaren WikiTreers zijn mogelijk geïnteresseerd in het volgende.

Passieve, in behandeling zijnde en actieve profielen

Alle persoonsprofielen op WikiTree, profielen voor genealogen, hun familieleden en lang overleden voorouders, zien er in wezen hetzelfde uit, maar ze kunnen passief, in behandeling of actief zijn.

Een profiel zonder e-mailadres is passief. Dit zijn meestal profielen voor niet-levende mensen die zijn gemaakt, bewerkt en worden beheerd door anderen.

Wanneer je iemand uitnodigt voor deelname door een e-mailadres aan hun profiel toe te voegen, wordt het als in behandeling beschouwd. Wanneer de persoon de uitnodiging accepteert en zijn eigen wachtwoord aanmaakt, "nemen ze bezit" van het persoonsprofiel en wordt het actief.

Profielen van mensen die alleen AD/CE geboren zijn

Persoonsprofielen op WikiTree moeten echte, individuele mensen vertegenwoordigen die de afgelopen tweeduizend jaar op aarde zijn geboren.

Er kunnen geen profielen worden gemaakt voor:

  • ongeboren kinderen
  • mensen geboren BC/BCE, d.w.z. vóór het jaar AD 1,
  • fictieve of mythische figuren,[1]
  • families of echtparen, of
  • organisaties, bedrijven of andere groepen.

Free-Space Profielen kunnen voor deze doeleinden worden gemaakt.

Er is een kleine groep uitzonderingen die door het WikiTree Team en Leaders voor specifieke WikiTree doeleinden. Deze omvatten:

Al deze uitzonderingen moeten de Last Name at Birth en Current Last Name van Example of WikiTree gebruiken. Dit voorkomt dat ze vervuilende en verwarrende achternaamindexpagina's, zoekresultaten, enz. veroorzaken. Niet-persoons profielen kunnen alleen worden gemaakt door het WikiTree Team.


  1. Als een profiel voor een persoon is gemaakt en later duidelijk wordt dat de persoon nooit heeft bestaan, hoeft het profiel niet noodzakelijkerwijs te worden samengevoegd of verwijderd. Het moet wel worden verwijderd als de veronderstelde persoon BC/BCE is. Anders kan het nuttig zijn om het profiel met een volledige uitleg te verlaten, vooral als anderen in de toekomst proberen de persoon toe te voegen. Zie: Category:Uncertain Existence en Template:Uncertain_Existence. Aanvullende informatie wordt beschreven op Over fraude- en verzonnen categorieën.
Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: JvB


This page was last modified 22:50, 5 November 2020. This page has been accessed 287 times.