Help:Nl:Profielen van Bronnen

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | Profile Creation Help | Sources Help

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Margreet Beers

Misschien wil je een nieuw profiel voor een vrije ruimte maken over een bron.

Dit kan handig zijn als de bron wordt geciteerd in meerdere profielen en als een van de volgende van toepassing is:

A.) Je hebt meer informatie over de bron dan wat er in een normaal citaat past.

Dit kan meerdere plaatsen bevatten om de bron te vinden. Dit kan met name handig zijn als de bron op internet staat en de URL kan veranderen. Als je een profiel met vrije ruimte hebt, betekent dit dat als de locatie van de bron verandert, je deze slechts op één plaats hoeft bij te werken.

B.) Misschien wil je met anderen samenwerken om informatie uit de bron toe te voegen aan WikiTree-profielen. Het profiel met vrije ruimte kan een centrum voor uw samenwerking zijn, in essentie als een Vrije Project Ruimte.

Als een van beide (A) of (B) van toepassing is, maak je het profiel voor de bron en koppel je deze aan de Bronnen sectie van profielen. Maak eenvoudig van de titel van de bron een link aan het profiel met vrije ruimte.This page was last modified 23:29, 15 October 2021. This page has been accessed 781 times.