Help:Nl:Projecttypen

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree hulp | Projectleider Hulp

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: JvB

Projects and sub-projects fit one of the two basic types: topical and functional.

Free-space projects can be anything. Although we don't try to define their type, they are usually topical and fit within topical projects or sub-projects.

Zie ook:

Actuele projecten

1776.gif acadia.gif anzacs.gif lds_pioneers.gif pgm.gif presidents.gif

Dit is het meest voorkomende type. Ze zijn gericht op een groep profielen die op een logische of historische manier met elkaar zijn verbonden.

Voorbeelden hiervan zijn European Aristocrats, Mayflower, etc.

De missies van deze projecten zijn ondubbelzinnig. Hun doel is ​​om de profielen van hun doelgroep in te vullen en te verbeteren.

Bijna alle actuele projecten beheren profielen. Sommige van deze profielen zijn beschermd.

Leiders van actuele projecten helpen bij het coördineren van het werk dat aan deze profielen wordt gedaan. Ze helpen om de projectmissie te communiceren naar leden en potentiële leden. Ze kijken uit naar gebieden die onvoldoende aandacht krijgen, fungeren als aanspreekpunt voor problemen met betrekking tot de profielen, enz.

Functionele Projecten

ambassador.gif arborist.gif greeter.gif mentor.gif ranger.gif integrator.gif

Dit zijn speciale projecten gericht op belangrijke WikiTree-activiteiten.

Voorbeelden hiervan zijn de Arborists, Greeters, Mentors, G2G Integrators en Rangers.

De rol van leiders in deze projecten is heel anders. Elk functioneel project is uniek.
This page was last modified 18:12, 30 March 2022. This page has been accessed 172 times.