Help:Nl:Sluiten van een Account

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | Account Help

Dit zijn de drie opties voor het beëindigen van jouw WikiTree-account.

Deze beëindigen onherroepelijk je deelname aan WikiTree. Zie Jouw deelname opschorten als je mogelijk in de toekomst weer actief wilt worden. Zie Dupliceer Accounts, Accounts verplaatsen naar nieuwe namen of stuur een e-mail naar info@wikitree.com als u hulp nodig hebt bij het oplossen van een probleem met een account.

Contents

Optie één: account sluiten en anonimiseer het profiel

Dit wordt aanbevolen als:

 1. je contributies hebt gemaakt op openbaar gedeelde profielen, of
 2. iemand van jouw naaste familieleden profielen heeft op WikiTree.

Hoewel het verwijderen van je profiel een betere manier lijkt om je persoonlijke privacy te beschermen, kunnen gezinsleden een profiel voor je maken als ze zien dat jij mist en alle informatie is verwijderd. Een geanonimeseerd profiel is de beste manier om met gezinsleden te communiceren dat je jouw persoonlijke informatie niet op WikiTree wenst.

Wijzigingen in je profiel

"Anonimisatie" doet het volgende:

 • Jouw voornaam zal worden gewijzigd in "Anoniem". Je achternaam zal niet worden gewijzigd.
 • Alle andere persoonlijke gegevensvelden worden verwijderd, bijvoorbeeld data en locaties.
 • Relaties worden bewaard. Op deze manier, bijvoorbeeld, als je ouders profielen op WikiTree hebben, zullen familieleden zien dat ze een anoniem kind hebben dat zijn naam niet op WikiTree wil.
 • Alle tekst in de biografie sectie zal worden verwijderd en vervangen door een eenvoudig bericht voor degenen op de vertrouwenslijst wat zegt dat jouw account is gesloten en niet opnieuw mag worden geopend.
 • Afbeeldingen, insignes en DNA-testinformatie, indien aanwezig, worden verwijderd.
 • Jouw e-mailadres en wachtwoord wordt verwijderd.
 • Een WikiTree Team-account wordt ingesteld als de manager van je profiel als jouw vertrouwenslijst leeg is.

Andere profielen die je beheert

Openbaar en Open profielen van niet-levende personen die je hebt gemaakt of bewerkt, worden niet beïnvloed door de beëindiging van jouw account, behalve dat de Contributie Historie niet je volledige naam bevat. Er zal iets staan als "Niet-vermeld Smith heeft een geboortedatum toegevoegd voor George Washington."

Deze openbaar gedeelde profielen worden "wees" als je de enige profielbeheerder bent. Op een dag kan een ander lid ze adopteren.

Privé en niet vermelde profielen van levende mensen worden ook niet verwijderd als je deze hebt gedeeld met andere gezinsleden. Een ander familielid op de vertrouwenslijst wordt de profielbeheerder.

Als je profielen van levende mensen hebt gemaakt en deze niet met andere leden hebt gedeeld, worden deze verwijderd wanneer jouw account wordt gesloten.

Als je een hoger controle niveau over dit alles wilt, kun je profielen overdragen naar een ander WikiTree-lid voordat je je account sluit of limiteer je deelname op WikiTree naar alleen de privéprofielen van naaste familieleden in plaats van het sluiten van je account.

Optie twee: Account sluiten maar profiel behouden

Dit wordt alleen aanbevolen als een naast familielid actief is op WikiTree en je vertrouwt erop dat ze jouw profiel beheren. Deze optie wordt het meest gebruikt wanneer een WikiTree-lid overlijdt.

In deze optie worden je e-mailadres en wachtwoord permanent verwijderd, maar alle andere informatie wordt bewaard. Het Privacyniveau van jouw profiel wordt ingesteld als Verborgen zolang je leeft.

Als je geen andere profielbeheerder hebt geselecteerd met behulp van Special:ManagerChanges of het tabblad Privacy op jouw profiel voordat je jouw account sluit, wordt het meest actieve lid op de vertrouwenslijst automatisch geselecteerd. Als je vertrouwenslijst leeg is, wordt een WikiTree Team-account de manager.

Als je andere profielen beheert, worden deze op dezelfde manier behandeld als in Optie één.

Optie drie: Account sluiten en Profiel verwijderen

Dit wordt alleen aanbevolen voor:

 1. kinderen van 16 jaar en jonger, en
 2. nieuwe leden die zonder een familierelatie lid zijn geworden en die geen contributies hebben gemaakt voor gedeelde profielen van niet-levende personen.

Als je andere profielen dan jouw eigen profielen beheert, worden deze op dezelfde manier behandeld als in Optie één.

Option Een, anonimisering, is de juiste keuze als je een zinvolle bijdrage hebt geleverd aan profielen op onze gezamelijke stamboom. De Wiki-wijzigingsgeschiedenis welke bijdragen bijhoudt, zijn beschadigd wanneer het profiel van een bijdrager is verwijderd. Anonimisering is ook beter voor jouw privacy op de lange termijn.


Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als ik het account van iemand anders moet sluiten?

Als het om een overlijden van een lid gaat of van een minderjarig kind, neem dan contact met ons op info@wikitree.com voor hulp. Laat het ons weten als je bereid bent om het management over te nemen voor familieprofielen die door deze persoon zijn gemaakt.

Wat moet ik doen als ik WikiTree wil blijven gebruiken, maar mijn profiel heeft de verkeerde naam?

Zie Accounts naar nieuwe namen verplaatsen.

Wat moet ik doen als ik WikiTree wil blijven gebruiken, maar enkele profielen wil verwijderen?

Zie de Veelgestelde vragen over verwijderen.

Wat als ik een pauze wil nemen van WikiTree, maar in de toekomst misschien terugkom?

Zie Je deelname opschorten.

Waarom kan ik geen nieuw account starten nadat ik mijn account heb gesloten?

Het afsluiten van een account is permanent. Om jouw wens te eren om de deelname te beëindigen, zullen wij jouw gezinsleden opdragen om je niet uit te nodigen om deel te nemen en om geen informatie over jouw toe te voegen. Zie het gedeelte over anonimisering hierboven.

Je kunt contact met ons opnemen via info@wikitree.com als je van gedachten bent veranderd. Dit wordt echter afgeraden. Leden die hun deelname aan onze missie niet serieus nemen, maken het voor WikiTree moeilijker om voor iedereen gratis te blijven.

Als je in de toekomst misschien weer wilt deelnemen, adviseren wij om je deelname op te schorten in plaats van je account permanent te sluiten.

Waarom werden privéprofielen niet onmiddellijk verwijderd toen ik mijn account sloot?

Als het sluiten van jouw account betrekking heeft op het verwijderen van profielen, worden de verwijderingen in een wachtrij verwerkt. Ze zijn meestal binnen een half uur voltooid.

Als echter een groot aantal profielen in één keer wordt verwijderd, zal een teamlid van WikiTree ze opnieuw bekijken om te bevestigen dat er geen fouten gemaakt zijn. Dit kan tot 24 uur duren.

Als het langer dan één werkdag geleden is, neem dan contact met ons op via info@wikitree.com.


Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: Margreet Beers


This page was last modified 18:25, 30 October 2020. This page has been accessed 612 times.