Help:Nl:Tag Namen

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | Styles and Standards | Project Leader Help

Taal: en | de | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: JvB

Zie: Tags (Labels) voor de basis gebruiksrichtlijnen. Dit is een pagina voor Leaders en anderen die nieuwe tags maken voor projecten, locaties of andere onderwerpen.

Tags kiezen voor projecten

  • Het is mooi als de projecttag exact overeenkomt met de projectnaam, maar dat is niet altijd praktisch.
  • We streven naar de meest intuïtieve en eenvoudig te gebruiken tags voor het grootste aantal leden. Dit betekent dat er mogelijk geen consistente of universeel toepasselijke regels zijn. LONDON moet bijvoorbeeld worden gebruikt voor London, England. We hoeven LONDON_ENGLAND niet als tag te gebruiken alleen omdat er andere steden zijn met de naam London. PRESIDENTS wordt alleen gebruikt voor het US Presidents Project, hoewel veel andere landen en organisaties ook presidenten hebben.
  • Projecten kunnen en moeten tags gebruiken die leden onafhankelijk van het project gebruiken. Het doel is niet om projectinhoud te onderscheiden. WikiTree-inhoud over een onderwerp waarop een project betrekking heeft is projectinhoud. Als leden bijvoorbeeld de tag ITALIAN gaan gebruiken en er een nieuw Italian Roots-project is, zou het logischer zijn voor het project om ITALIAN te gebruiken dan ITALIAN_ROOTS, tenzij het onderscheid echt moet worden gemaakt.
  • Tags moeten zo kort mogelijk zijn. Anders dan bij categorieën, is het beter voor de duidelijkheid om te kiezen voor eenvoud vooral voor projecttags. Bijvoorbeeld PGM in plaats van PURITAN_GREAT_MIGRATION.
  • Wanneer we verwijzen naar een groep leden gebruiken we het meervoud, b.v. ARBORISTEN in plaats van ARBORIST.
  • Regionale projecten gebruiken over het algemeen een eenvoudige versie van de naam van de regio.
  • One name studies moeten altijd de eigen achternaam als tag gebruiken.

Voorbeelden van Project Tags

Hier zijn enkele voorbeelden van bestaande projecttags.

De G2G Tag-Talk pagina bevat een lijst met door het project aangewezen tags. Wanneer tagaanduidingen worden gewijzigd, stel dan de beheerders van die pagina op de hoogte.

Alternatieve Tags

Projecten gebruiken ook alternatieve tags, deze moeten samen met de officiële tag op de startpagina van het project worden vermeld.

Alternatieven worden gebruikt om geïnteresseerde leden om te leiden naar de standaardversie van de tag. Bijvoorbeeld:

  • Canadian History Project tag alternatieven zijn CANADA_HISTORY en CANADA.
  • Clark Name Study tag alternatieven zijn CLARKE en CLEARK. (Als er ooit afzonderlijke projecten worden gestart voor Clarke of Cleark, worden deze verplaatst)

Zie: Project Pages: Adding Redirects for Project Tag Alternates.Als je een vraag hebt over het selecteren of gebruiken van tags, vraag in G2G en gebruik de tag TAGS.This page was last modified 06:42, 6 October 2021. This page has been accessed 197 times.