Help:Nl:Voorbeeldprofielen

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL) | Project Leader Help

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: M. Beers

Deze pagina beschrijft hoe we voorbeeldprofielen gebruiken en onderhouden. Het is voornamelijk voor Projectcoördinatoren en Projectleiders. Als je alleen op zoek bent naar profielvoorbeelden, raadpleeg dan de Voorbeeldgalerie.

Contents

Gebruik

Voorbeeldprofielen worden permanent weergegeven:

  1. In de Galerij van voorbeelden. Vanuit diverse plaatsen wordt hiernaar verwezen.
  2. Op de startpagina voor elk project.

Elke week staat er een voorbeeld (het "Profiel van de week"):

  1. Op de hoofdpagina van WikiTree.
  2. In onze ociale media accounts.
  3. In de Connectie zoeker.
  4. In het gedeelte "WikiTree nieuws" van de update van de wekelijkse activiteiten email.

Selectie

Elk actueel project en subproject die profielen beheren moeten een voorbeeld selecteren en onderhouden. Het geselecteerde profiel kan op elk moment worden gewijzigd.

De vereiste is alleen van toepassing op projecten met project vakken en project account. Vrije ruimte projecten en andere projecten die geen gezamenlijk profielen beheren hebben geen voorbeeldprofielen nodig.

Het voorbeeld moet Open zijn tenzij het voor een levend persoon is.

Hoe meer het als voorbeeld kan dienen, hoe beter. Het kan bijvoorbeeld optionele secties bevatten zoals Onderzoeksnotities met betwiste afkomst, enz. Zie de standaarden voor uitgebreide biografieën.

Projecten hebben over het algemeen maar één voorbeeld. Je kunt maximaal drie voorbeelden plaatsen in de Voorbeeld gallerij als het nuttig is voor het project en als ze allemaal kunnen worden onderhouden volgens de hoge normen die hieronder worden beschreven. Het is heel belangrijk dat alle profielen in de Voorbeeld gallerij voldoen aan onze kwaliteitsnormen.

Kwaliteitsnormen

Deze profielen dienen een voorbeeld te zijn van onze stijlen en standaarden.

Ze moeten natuurlijk biografieën en bronnen hebben.

Ze moeten zich houden aan de Naam en Locatie veldrichtlijnen, met name voor diegene die Project specifiek zijn.

Ze moeten een afbeelding van de persoon hebben, bij voorkeur een opname van het gezicht, indien beschikbaar.

Ze moeten voldoende inline citaten hebben.

Onderhoud

Als een projectbeheerd profiel, moet het voorbeeld worden beheerd door het projectaccount. Het mag geen lange lijst van andere managers hebben.

Het moet goed in de gaten worden gehouden.

Als stijlregels veranderen, moet het profiel worden bijgewerkt. Grote reglementswijzigingen gebeuren niet vaak en leiders zijn altijd onderdeel van de discussie. Zie Nieuwe regels ontwikkelen.

Gebruik van {{Template: Voorbeeldprofiel}}

Elk item in de Galerij van voorbeelden gebruikt een Template:Example Profile.

De startpagina van het project zou ook de sjabloon moeten gebruiken of een gelijksoortige. Dit maakt het gemakkelijk voor iedereen om het voorbeeld te vinden.This page was last modified 06:18, 6 October 2021. This page has been accessed 416 times.