Help:Nl:Watchlist (Volglijst)

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL)

Contents

Wat is een Watchlist?

Je Watchlist is de lijst van profielen die je volgt.

Meer technisch gezien is dit de lijst met profielen waar je op de Trusted List (Lijst met vertrouwde personen) staat.

Het is niet persé een uitgebreide lijst van je familieleden of voorouders. Zie your Family List om die te tonen.

Via je Family Activity Feed en wekelijkse e-mailupdate wordt je op de hoogte gehouden van wijzigingen in je Watchlist.

Profielen toevoegen aan en verwijderen uit je Watchlist

Je bewerkt niet rechtstreeks je Watchlist.

Een profiel staat op Watchlist als je op de Trusted List staat. Daarom verschijnt automatisch een profiel in je Watchlist als:

  1. je een profiel creëert
  2. je vraagt ​​om te worden toegevoegd aan de Trusted List van het profiel en dit is goedgekeurd of
  3. iemand anders voegt je op eigen initiatief toe aan zijn Trusted List.

Trusted List wijzigingen kunnen in bulk of één voor één worden aangebracht via het tabblad "Privacy" op profielen.

Hier vind je meer informatie met betrekking tot Trusted List toevoegingen, verwijderingen, en het verkleinen van je Watchlist.

Watchlist Key: pictogrammen en symbolen

Pictogrammen voor hulpmiddelen en weergaven

Pictogrammen achter de namen verwijzen naar verschillende hulpmiddelen en weergaven:

pedigree.gif = Overzicht Stamboom
relationship.gif = Relatiezoeker
edit.gif = Het profiel bewerken

Dit zijn slechts snelkoppelingen. Andere weergaven zijn gekoppeld vanaf de afzonderlijke profielpagina's.

Status/Achternaam/ID kolom

Deze dicht opeengepakte kolom bevat drie waardevolle informatie voor geavanceerde WikiTreers.

Eerst geeft het statuspictogram aan of het profiel:

M.gif = Beheerd wordt door jou.
A.gif = Voor een actief lid als jezelf. Het getal geeft het aantal bijdragen weer. Als je hierop klikt, wordt de Contributions pagina geopend.
P.gif = Voor een persoon in afwachting van lidmaatschap, d.w.z. iemand die is uitgenodigd om lid te worden van WikiTree maar die nog niet heeft geaccepteerd. Als je hierop klikt, wordt er een pagina geopend om nog een uitnodiging te verzenden.

Als je geen van deze drie pictogrammen ziet, betekent dit dat het profiel passief is en niet door jouw wordt beheerd.

Ten tweede geeft deze kolom de achternaam van de persoon bij geboorte weer. Als je hierop klikt, ga je naar een afzonderlijke index met alle mensen met deze achternaam die op je Watchlist staan.

Ten derde wordt het WikiTree ID getoond, een combinatie van de achternaam bij geboorte en een nummer (merk op dat het ID een combinatie is, niet alleen het nummer). Het ID is belangrijk voor links, samenvoegen, etc.

Privacyniveau-indicatoren

De gekleurde stippen in de laatste kolom geven het Privacy Level aan:

bullet10.gif = Verborgen
bullet20.gif = Privé
bullet30.gif = Privé met openbare Biografie
bullet40.gif = Privé met openbare Bio en Stamboom
bullet50.gif = Openbaar
bullet60.gif = Open

Roze, blauwe en groene achtergronden

Een roze of blauwe achtergrond achter een naam duidt een vrouw of een man aan.

Als de achtergrond groen is, betekent dit dat er voor de persoon geen geslacht is geselecteerd. WikiTree stelt standaard geen geslacht in tenzij je een moeder, vader of echtgenoot toevoegt. Dikwijls wordt vergeten om het geslacht te selecteren.

Aangepaste subsets van je Watchlist

Je kunt aangepaste subsets van je Watchlist maken met de functie To-Do Lists.


Zie ook:

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: JvB


This page was last modified 11:00, 22 November 2020. This page has been accessed 248 times.