Help:Nl:Wiki Genealoog

Search WikiTree's help pages:

Categories: WikiTree Help (NL)

Wat is een Wiki Genealoog?

Je zult zien dat deze term bij WikiTree verschillend wordt gebruikt.

Soms gebruiken we "wiki genealoog" losjes als een genealoog die bijdraagt ​​aan onze wiki-stamboom.

Specifieker, "Wiki Genealoog" is een lidmaatschapsniveau op WikiTree voor genealogen die zich als vrijwilliger hebben opgegeven en de Wiki Genealogy Honor Code hebben onderschreven.

De term "WikiTreer" wordt gebruikt om actieve WikiTree-leden te beschrijven.

Taal: en | de | fr | nl
Vrijwaring: Dit is een niet-officiële vertaling. De Engelstalige versies zijn de officiële hulppagina's.
Vertaald: JvB


This page was last modified 11:20, 19 April 2020. This page has been accessed 488 times.